dr.sc. Živa Benčić-Primc, red. prof.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
redoviti profesor
Organizacijska jedinica
Katedra za ruski jezik i književnost
Konzultacije
srijeda 13:30-15
Soba
B-225
Telefon
6120-123
E-mail
zbencic@ffzg.hr

Rođena je 26. rujna 1948. u Ljubljani. Školovala se u Zagrebu, gdje je završila osnovnu školu i XV. (matematičku) gimnaziju. Diplomirala je 1972. studij ruskoga jezika i književnosti i komparativne književnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Magistrirala je na istome fakultetu 1980. s radom “Problem ruskog književnog baroka u suvremenoj znanosti o književnosti”, a 1983. obranila je doktorsku disertaciju pod naslovom “Ruski književni barok, pojavni oblici i funkcije”. Od 1972. radi na Katedri za rusku književnost u Odsjeku za istočnoslavenske jezike i književnosti Filozofskoga fakulteta u Zagrebu, od 1997. u znanstveno-nastavnom zvanju redovite profesorice. 15. svibnja 2001. izabrana je u trajno znanstveno-nastavno zvanje redovitoga profesora. Od 2013. ispunila uvjete za produžetak radnog odnosa na 5 godina. Svojim znanstvenim prilozima sudjelovala je u radu znanstvenih projekata «Pojmovnik ruske avangarde» i «Zagrebački pojmovnik kulture 20. stoljeća». U sklopu ovoga posljednjeg projekta uredila je, zajedno s Aleksandrom Flakerom, zbornik Ludizam. Zagrebački pojmovnik kulture 20. stoljeća , Zagreb: ZZK i Slon, 1996. Uredila je, zajedno s Dunjom Fališevac, zbornike Književni barok (Proučavanje baroka na Filozofskom fakultetu u Zagrebu) , Zagreb: ZZK, 1988., Tropi i figure , Zagreb: ZZK, 1995., te Čovjek, prostor, vrijeme. Književnoantropološke studije iz hrvatske književnosti , Zagreb: Disput, 2006. Od 2007. vodila je, takodjer s Dunjom Fališevac, znanstveni projekt „Oniričko kao poetološki i antropološki problem“ te zajedno s njom uredila zbornik Prostori snova, Zagreb: Disput, 2012.. Bila je suradnik i na znanstvenom projektu Josipa Užarevića „Književni minimalizam“. Objavila je dvije autorske knjige ( Barok i avangarda , Zagreb: ZZK, 1991. Lica Mnemozine. Ogledi o pamćenju , Zagreb: Ljevak, 2006.) te nekoliko desetaka izvornih znanstvenih radova, ponajprije o ruskoj književnosti, u uglednim domaćim i inozemnim znanstvenim publikacijama.

Područja znanstvenoga interesa:
-pamćenje (autobiografsko, kulturno, kulturno) u književnosti
-neomitologizam
-ruski modernizam
-književnost posljednje sovjetske generacije

Aktivno sudjelovanje na međunarodnim znanstvenim skupovima za posljednjih 5 godina:
-"Hrana: od gladi do prejedanja", Lovran, od 3. do 5. svibnja 2008.
- "Transfer", Lovran od 30. travnja do 2. svibnja 2010.

-Jubilejnaja meždunarodnjaja naučnaja konferencija, posvjaščennaja 200-letiju so dnja roždenija Gogolja, Moskva - Sankt-Peterburg 5-10 oktjabrja 2009.
-"Koncept vešči v slavjanskih kul'turah", Moskva 21-23 sentjabrja 2010.
-"Problema gibrida v kul'ture slavjanskih narodov", Moskva 25-27 sentjabrja 2012.
-"Vzryv i kul'tura: Slavjanskij mir", Moskva 23-25 sentjabrja 2014.