Goran Bilogrivić, zn. novak

Akademski stupanj
Zvanje
znanstveni novak
Organizacijska jedinica
Katedra za skandinavske jezike i književnosti
Konzultacije
četvrtkom, 13.45 - 14.45
Soba
C115
Telefon
01 6120 155
E-mail
gbilogri@ffzg.hr

Goran Bilogrivić rođen je u Zagrebu 1984. godine, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Godine 2003. upisao je studij jednopredmetne arheologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a 2005. i slobodni studij norveškog jezika i kulture (modul "Norveška i Skandinavija"). Godine 2007. dodijeljena mu je Nagrada za izvrsnost u studiju. Diplomirao je 2008. godine s temom iz srednjovjekovne arheologije i odmah potom upisao Poslijediplomski doktorski studij medievistike na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 2010. godine zaposlen je kao znanstveni novak pri Zavodu za hrvatsku povijest istoga fakulteta. Sudjeluje u izvođenju nastave na Odsjeku za arheologiju i Katedri za skandinavistiku.

2010 - 2013: suradnik na projektu Monumenta mediaevalia varia (MZOS 130-1300620-0641; voditelj prof. dr. sc. Neven Budak)