Monika Blagus, zn. novak

Akademski stupanj
Zvanje
znanstveni novak
Organizacijska jedinica
Odsjek za germanistiku
Konzultacije
ut./sr. 11-12.30
Soba
E-304
Telefon
01/ 409 23 58
E-mail
mblagus@ffzg.hr

Rođena sam 1984. godine u Čakovcu. Od 1996. - 2000. godine pohađala sam gimnaziju Sankt-Ansgar-Schule u Hamburgu, SR Njemačkoj. 2002.g. završila sam Opću gimnaziju u Čakovcu. Iste sam godine osvojila prvo mjesto na Državnome natjecanju iz njemačkog jezika. 2002.-2008. godine pohađala sam studij anglistike i germanistike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Diplomski rad „Analyse von deutschen und kroatischen E-Mails im Kontext der interkulturellen Kommunikation (kontrastiver Vergleich)“ pisala sam i obranila na germanistici pod mentorstvom dr.sc. Zrinjke Glovacki- Bernardi. Studij sam završila u 10% najboljih studenata. U studenome 2008. godine na istom sam fakultetu upisala Poslijediplomski doktorski studij lingvistike. Od 1. lipnja 2009. godine radim kao znanstvena novakinja-asistentica na Odsjeku za germanistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu na projektu „Interkulturalna komunikacija i prevođenje“ pod vodstvom dr.sc. Mirka Gojmerca. Uključena sam u OPTIMALE akademsku mrežu koja je oformljena u sklopu Programa za cjeloživotno učenje te sam voditelj europskog književnog i prevodilačkog projekta "TransStar Europa" u kojem Sveučilište u Zagrebu sudjeluje kao partner. Pišem doktorsku disertaciju čiji naslov glasi "Prevoditeljska kompetencija u stručnom prevođenju. Empirijsko istraživanje na primjeru muzikoloških tekstova".

Znanstveno težište: znanost o prevođenju, stručno prevođenje, metodika pismenog prevođenja, semantika, pragmalingvistika