dr.sc. Zrinka Blažević, izv. prof.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
izvanredni profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
Konzultacije
ponedjeljkom od 18.30 do 19. 30; utorkom od 14.00
Soba
C-114
Telefon
01/4092-219
E-mail
zblazevi@ffzg.hr

Zrinka Blažević (1972.) izvanredna je profesorica na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu gdje predaje europsku i svjetsku povijest ranoga novog vijeka i suvremene teorije historijske znanosti na preddiplomskoj razini te historijsku antropologiju i historijsku imagologiju na diplomskoj razini studija. Objavila je i četiri knjige (Pavao Ritter Vitezović, Croatia rediviva/Oživljena Hrvatska, Zagreb, 1998.; Vitezovićeva Hrvatska između stvarnosti i utopije, Zagreb, 2003.; Ilirizam prije ilirizma, Zagreb, 2008.; Prevođenje povijesti, Zagreb, 2014), a autorica je i više znanstvenih i stručnih radova objavljenih u hrvatskim i inozemnim znanstvenim časopisima i zbornicima. Voditeljica je Poslijediplomskog doktorskog studija ranoga novog vijeka na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Temeljno područje njezina znanstvenog interesa je teorija historije, intelektualna i kulturna historija ranoga novog vijeka, poglavito istraživanje historiografskih diskursa i nacionalnoideologijskih koncepata, historijska imagologija, historijska antropologija i rodna historija. Bavi se i prevođenjem latinske poezije i historiografske proze na hrvatski jezik te je do sada objavila nekoliko knjiga prijevoda.

Zrinka Blažević je objavila četiri knjige (Pavao Ritter Vitezović, Croatia rediviva/Oživljena Hrvatska, Zagreb, 1998.; Vitezovićeva Hrvatska između stvarnosti i utopije, Zagreb, 2003.; Ilirizam prije ilirizma, Zagreb, 2008.; Prevođenje povijesti, Zagreb, 2014), a autorica je i više znanstvenih i stručnih radova objavljenih u hrvatskim i inozemnim znanstvenim časopisima i zbornicima. Sudjelovala je na brojnim domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima.Bila je suradnica je Međunarodnog istraživačkog projekta "Triplex Confinium - hrvatska višegraničja u euromediteranskom kontekstu" koji je pri Zavodu za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu vodio prof. dr. sc. Drago Roksandić i znanstvenog projekta "Imagološka istraživanja hrvatske književnosti od 16. do 19. stoljeća" koji je pri Odsjeku za kroatistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu vodio prof. dr. sc. Davor Dukić. Temeljno područje njezina znanstvenog interesa je teorija historije, intelektualna i kulturna historija ranoga novog vijeka, poglavito istraživanje historiografskih diskursa i nacionalnoideologijskih koncepata, historijska imagologija, historijska antropologija i rodna historija.