mr.sc. Ivan Bogavčić

Akademski stupanj
magistar znanosti
Zvanje
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest umjetnosti
Konzultacije
Soba
Telefon
E-mail