dr.sc. Stipe Botica, red. prof.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
redoviti profesor u trajnom zvanju
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
Konzultacije
srijedom 11,00 - 12,00
Soba
B-116
Telefon
01 6120 079
E-mail
sbotica@ffzg.hr

Rođen u Otoku Dalmatinskom 23. veljače 1948. gdje je završio osnovnu školu, a klasičnu gimnaziju u Sinju. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu upisao i diplomirao jugoslavenske jezike i književnosti te latinski jezik i rimsku književnost. Na istom Fakultetu magistrirao na poslijediplomskom studiju iz književnosti obranom teme „Filip Grabovac i njegovo književno djelo” (1979.). God. 1986. obranio doktorsku disertaciju „Književno djelo Luke Botića (Veze usmene i pisane književnosti hrvatskoga romantizma)” (1986.). Radio neko vrijeme kao srednjoškolski profesor, a od 1984. kao asistent na Katedri za usmenu književnost. Od 1987. docent na istoimenoj katedri, od 1992. izvanredni, od 1997. redoviti, a od 2002. redoviti profesor u trajnome zvanju. Bio je pozvani gost-profesor na više fakulteta u zemlji i inozemstvu: Maribor, Pečuh, Budimpešta, Mostar, Ljubljana, Krakov, Pariz. Od akademske godine 1994./95. do 1997./98. bio je dekanom Filozofskoga fakulteta u Zagrebu. Akad. god. 2006./07. i 2007./08. bio je pročelnik Odsjeka za kroatistiku. Autor je koncepcije i programa Poslijediplomskoga doktorskoga studija hrvatske kulture i njegov voditelj od 2005. godine. Od 2000. do 2004. obnašao dužnost voditelja Zagrebačke slavističke škole - Hrvatskog seminara za strane slaviste. Od 2004. do 2006. bio je predsjednik Povjerenstva za nematerijalnu hrvatsku kulturnu baštinu pri Ministarstvu kulture. Od 2007. do 2011. bio je predsjednikom Hrvatskoga filološkoga društva. Godine 2012. imenovan je predsjednikom Organizacijskoga odbora Šestoga hrvatskoga slavističkoga kongresa koji je od 10. do 13. rujna 2014. održan u Vukovaru i Vinkovcima. Za svoj rad dobio više odličja, među ostalim i medalju rada (1984.) te nagradu za stručni i znanstveni rad s likom Ruđera Boškovića (1995.). Nagradu Društva hrvatskih književnika Judita za najbolju knjigu o hrvatskoj književnoj baštini dobio je 2012. za knjigu Biblija i hrvatska tradicijska kultura te 2014. za knjigu Povijest hrvatske usmene književnosti, koja je nagrađena i nagradom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za 2013. godinu.

U nastavnom, znanstvenom i stručnom radu pretežito se bavi kroatističkim temama iz
povijesti hrvatske književnosti i kulture, posebice usmene književnosti i tradicijske kulture,
interakcijom biblijskih tema i hrvatske kultura te različitih tema iz kulturne antropologije. U
tome je području napisao stotinjak znanstvenih i stručnih radova. Uredio je i otisnuo
petnaestak knjiga.