dr.sc. Jasmina Božić, doc.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za sociologiju
Konzultacije
četvrtak 11-12h
Soba
C 206
Telefon
6120 170
E-mail
jasmina.bozic@ffzg.hr

Dr. sc. Jasmina Božić je docentica pri Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirala je filozofiju i anglistiku na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Magisterij društvenih znanosti u ljudskim pravima stekla je na Pravnom odsjeku Central European University u Budimpešti. Doktorski rad u polju sociologije, posvećen istraživanju percepcije Bolonjske reforme putem kvalitativnog pristupa utemeljene teorije, obranila je 2010. g. Područja njenog profesionalnog interesa obuhvaćaju civilno društvo, ljudska prava, sociologiju kuture. Bila je znanstvena novakinja na znanstveno-istraživačkim projektima uz potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Učenje za ljudska prava na sveučilištu (2003. – 2007., voditeljica V. Spajić-Vrkaš), Društvene pretpostavke društva znanja (2008. – 2010., voditelj V. Afrić), Bihevioralno praćenje HIV/AIDS-a (2010. – 2013., voditelj A. Štulhofer). Od listopada 2013. suradnica je na projektu uz potporu Sveučilišta u Zagrebu Rizici zaraze HIV-om među ženama koje se bave prostitucijom u Zagrebu i Splitu, 2008. - 2013., voditelja A. Štulhofera. Objavila je jednu znanstvenu knjigu i petnaestak znanstvenih članaka, te je baveći se desetak godina obrazovanjem za ljudska prava i demokraciju u Istraživačko-obrazovnom centru za ljudska prava i demokratsko građanstvo Filozofskog fakulteta, napisala odnosno uredila više stručnih knjiga i radova. Pri Odsjeku za sociologiju angažirana je u nastavi na predmetima 'Povijesni uvod u sociologiju', 'Sociologija kulture' i 'Obrada i analiza podataka', te pri Katedri za antropologiju na predmetu 'Socijalna antropologija'. Pri Hrvatskom sociološkom društvu članica je Sekcije za kvalitativnu istraživačku metodologiju; od 2008. g. do danas članica je Upravnog odbora Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva; bila je predstavnicom u Radnoj skupini za izradu samoevaluacijskog izvještaja Sveučilišta u Zagrebu (2011.), Organizacijskog odbora znanstvenog skupa ‘Razvoj i okoliš: Perspektive održivosti’ (Filozofski fakultet, 2011.), članicom Radne skupine znanstvenih novaka Sveučilišta u Zagrebu (2010. – 2013.), tajnicom Sekcije za sociologiju obrazovanja Hrvatskog sociološkog društva (2011 - 2013.) i dr.

Dr. sc. Jasmina Božić do sada je objavila jednu znanstvenu knjigu i petnaestak znanstvenih radova, izlagala je na dvanaest znanstvenih skupova, od čega sedam međunarodnih. Završila je poslijediplomski studij na cijenjenom inozemnom sveučilištu, dobila je znanstvenu nagradu i nekoliko stipendija, članica je dvaju znanstvenih udruženja, djelatna je u znanstvenom izdavaštvu te je sudjelovala u radu nekoliko znanstvenih projekata. Područja njenog profesionalnog interesa obuhvaćaju sociologiju civilnog društva, sociologiju ljudskih prava, sociologiju kulture, i istraživačku metodologiju (poglavito kvalitativnu).

Članci u znanstvenim časopisima
1. Sinković, Matija; Štulhofer, Aleksandar i Božić, Jasmina (2012.) “Revisiting the Association between Pornography Use and Risky Sexual Behaviors: The Role of Early Exposure to Pornography and Sexual Sensation Seeking“. Journal of Sex Research, rad prihvaćen za objavljivanje. DOI: 10.1080/00224499.2012.681403.
2. Božić, Jasmina; Baćak, Valerio i Štulhofer, Aleksandar (2011.) “Sexual Conversation Networks and Young Adults’ Sexual Health in a Southeast-European Context“. The Canadian Journal of Human Sexuality 20(4):167-179.
3. Srbljinović, Armano; Bakić-Tomić, Ljubica i Božić, Jasmina (2008.) „Virtual Communities as Commons: Case Study of 'Connect'“. Interdisciplinary Description of Complex Systems 6(1):37-52.
Autorstvo knjiga
4. Božić, Jasmina (2007.) EU Accession and Human Rights: Window-dressing or “Window of Opportunities”. Zagreb: Istraživačko-obrazovni centar za ljudska prava i demokratsko građanstvo Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Poglavlja u knjigama
5. Božić, Jasmina i Desović, Pero (2011.) “Društva-znanja-u-nastajanju: Akteri, oprez! Lako lomljivo!”. U: Afrić, Vjekoslav; Bakić-Tomić, Ljubica, Polšek, Darko i Žažar, Krešimir (ur.). Društvene pretpostavke društva znanja: Zbornik radova (str. 95-104). Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar i Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
6. Božić, Jasmina (2011.) “Bolonjska reforma u kontekstu ideologija obrazovanja Manfreda Prischinga”. U: Barbarić, Damir (ur.) Čemu obrazovanje: Razmatranja o budućnosti sveučilišta (str. 85-105). Zagreb: Matica hrvatska.
7. Vidačak, Igor i Božić, Jasmina (2006.) “Civil Society and Good Governance in Societies in Transition: The Case of Croatia”. U: Benedek, Wolfgang (ur.) Civil Society and Good Governance in Societies in Transition (str. 55-75). Belgrade: NWV-Neuer Wissenschaftlicher Verlag GmbH i European Training and Research Centre for Human Rights and Democracy – Graz.
Članci u zbornicima skupova
1. Božić, Jasmina; Bakić-Tomić, Ljubica i Boras, Damir (2008.) “Mastery of Information and Communication Competences among Croatian University Students in Social Sciences”. U: Šimović, Vladimir; Bakić-Tomić, Ljubica i Hubinkova, Zuzana (ur.) Pre-Conference Proceedings of the Special Focus Symposium on 6th CIESKS: Communication, Information and Economic Sciences in the Knowledge Society (str. 144-152). Zagreb: Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
2. Srbljinović, Armano; Afrić, Vjekoslav i Božić, Jasmina (2008.) „Knowledge Society: Lofty Ideal, Money-Making Buzzword or the Really Empowering Social Arangement?“ U: Šimović, Vladimir; Bakić-Tomić, Ljubica i Hubinková, Zuzana (ur.) 2nd International Conference on Advanced Systems Research: 2nd Special Focus Symposium on ICESKS: Information, Communication and Economic Sciences in the Knowledge Society (str. 93-97). Zagreb: Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
3. Božić, Jasmina; Boras, Damir i Srbljinović, Armano (2007.) „Educational Competences in Croatian Higher Education towards a Knowledge Society“. U: Šimović, Vladimir, Bakić-Tomić, Ljubica i Hubinková, Zuzana (ur.) Pre-conference proceedings of the 1st Special Focus Symposium on ICISKS: Information and Communication Sciences in the Knowledge Society (str. 59-65). Zagreb: Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
4. Srbljinović, Armano; Bakić-Tomić, Ljubica i Božić, Jasmina (2007.) „Agent-based Modelling of vMEMEs: A Preliminary Appraisal“. U: Šimović, Vladimir; Bakić-Tomić, Ljubica i Hubinková, Zuzana (ur.) Pre-conference proceedings of the 1st Special Focus Symposium on ICISKS: Information and Communication Sciences in the Knowledge Society (str. 12-21). Zagreb: Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
5. Srbljinović, Armano; Boras, Damir i Božić, Jasmina (2007.) „Cooperation amplifiers or flame-war battlefields: A comparative case study of virtual communities“. U: Bakić-Tomić, Ljubica; Šimović, Vladimir i Lasker, George E. (ur.) Pre-conference proceedings of the 2nd Special Focus Symposium on CISKS: Communication and Information Sciences in the Knowledge Society (str. 20-26). Zagreb: Europski centar za napredna i sustavna istraživanja.
6. Božić, Jasmina; Srbljinović, Armano i Bakić-Tomić, Ljubica (2006.) „Governmental Web-sites and Citizens' Empowerment for Knowledge Society in Countries Aspiring for EU Membership“. U: Bakić-Tomić, Ljubica; Šimović, Vladimir i Lasker, George E. (ur.) Pre-conference proceedings of the 1st Special Focus Symposium on CISKS: Communication and Information Sciences in the Knowledge Society (str. 61-66). Zagreb: Europski centar za napredna i sustavna istraživanja.
Izlaganja na znanstvenim skupovima
Međunarodni znanstveni skupovi
1. Božić, Jasmina (2010.) „Reliability of research data obtained by grounded theory methodology“. Qualitative transitions: Issues of Methodology in Central and South-East European Sociologies. Hrvatsko sociološko društvo, Rijeka, 19.-21. studeni.
2. Božić, Jasmina; Bakić-Tomić, Ljubica i Boras, Damir (2008.) “Mastery of Information and Communication Competences among Croatian University Students in Social Sciences”. Special Focus Symposium on 6th CIESKS: Communication, Information and Economic Sciences in the Knowledge Society. Baden-Baden, 28.-29. srpnja.
3. Božić, Jasmina, Boras, Damir i Srbljinović, Armano (2007.) Educational Competences in Croatian Higher Education towards a Knowledge Society. 1st Special Focus Symposium on ICISKS: Information and Communication Sciences in the Knowledge Society. Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zadar, 25.-26. listopada.
4. Božić, Jasmina; Bakić-Tomić, Ljubica i Srbljinović, Armano (2007.) „Collaborative Potential of Virtual Communities: Case Study of 'Connect'“. Dvanaesta međunarodna konferencija "Informacijska tehnologija i novinarstvo". Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu – Studij novinarstva i Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu – Odsjek za informacijske znanosti, Dubrovnik, 21-25. svibnja.
5. Božić, Jasmina; Srbljinović, Armano i Bakić-Tomić, Ljubica (2006.) „Governmental Web-sites and Citizens' Empowerment for Knowledge Society in Countries Aspiring for EU Membership“. 1st Special Focus Symposium on CISKS: Communication and Information Sciences in the Knowledge Society. Europski centar za napredna i sustavna istraživanja, Baden-Baden, 9-10. kolovoza.
6. Afrić, Vjekoslav i Božić, Jasmina (2006.) „Predstavljanje modula 'Nove informacijske tehnologije i ljudska prava'“. Regionalni seminar za sveučilišne nastavnike o ljudskim pravima i demokratskom građanstvu: Mogućnosti razvoja interdisciplinarnog kurikuluma za ljudska prava i demokratsko građanstvo za tercijarnu obrazovnu razinu putem regionalne i međunarodne suradnje, Istraživačko-obrazovni centar za ljudska prava i demokratsko građanstvo, Opatija, 23.-25. ožujka
7. Božić, Jasmina i Vidačak, Igor (2006.) „Civil Society and Good Governance: The Case of Croatia“. Civil Society and Good Governance in Transitional Societies, European Research and Training Centre for Human Rights and Democracy – Graz, Graz, 2.-3. ožujka.
Domaći znanstveni skupovi
8. Kufrin, Krešimir i Božić, Jasmina (2011.) „Muka po Bolonji? Kako nastavnici i suradnici Filozofskog fakulteta u Zagrebu vide promjene programâ studija sociologije“. Nacionalni kongres Hrvatskog sociološkog društva „Sociologija i promjena - izazovi budućnosti“, Zagreb, 07.-09. travnja.
9. Božić, Jasmina (2010.) „Bolonjska reforma u kontekstu ideologija obrazovanja Manfreda Prischinga“. Znanstveno-filozofijski simpozij 'Čemu obrazovanje danas i komu je ono potrebno?'. Odjel za filozofiju Matice hrvatske, Zagreb, 5. ožujka.
10. Božić, Jasmina (2009.) „Određivanje ishoda učenja u kontekstu Bolonjske reforme društveno-humanističkih studija Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu”. Radionica projekta "Ishodi učenja na preddiplomskim i diplomskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu (SveZaIU)" za Vijeće društveno-humanističkog područja, Zagreb, 17. lipnja.
11. Božić, Jasmina (2006.) „Demokratski nadzor pristupnih pregovora s Europskom unijom i uloga civilnog društva“. Hrvatski politološki razgovori 2006: Europska unija, nacionalna država i budućnost demokracije, Hrvatsko politološko društvo, Zagreb, 27.-29. listopada.
12. Božić, Jasmina (2004.) „Poticanje europske dimenzije u nastavi pomoću novih informacijsko-komunikacijskih tehnologija“. Hrvatski politološki razgovori 2004., Hrvatsko politološko društvo, Sekcija «Politolozi u obrazovanju», Zagreb, 13. studeni.
Studijski boravci na inozemnim sveučilištima
• 2001./2002. g. Srednjoeuropsko sveučilište u Budimpešti, poslijediplomski studij ljudskih prava na Pravnom odsjeku;
• 2000. g. (24. srpnja - 4. kolovoza) Srednjoeuropsko sveučilište u Budimpešti, Summer University „Intercultural Citizenship: The South-East European Context“.
Članstvo i funkcije u znanstvenim udruženjima i tijelima
Dr. sc. Jasmina Božić članica je Hrvatskog sociološkog društva (od 2010. godine) i Hrvatskog politološkog društva (od 2009. godine).
• članica Organizacijskog odbora Okruglog stola „Trebaju li nam doktori znanosti?: Perspektive mladih znanstvenika u Republici Hrvatskoj“, Udruga mladih znanstvenika MLAZ, Radna skupina znanstvenih novaka Sveučilišta u Zagrebu i Vijeće asistenata Instituta 'Ruđer Bošković', Zagreb, Europski dom Zagreb, 25. 4. 2012.;
• od 2011. g. pri Hrvatskom sociološkom društvu tajnica Sekcije za sociologiju obrazovanja i članica Sekcije za kvalitativnu istraživačku metodologiju;
• članica Organizacijskog odbora znanstvenog skupa ‘Razvoj i okoliš: Perspektive održivosti’, Filozofski fakultet u Zagrebu, Odsjek za sociologiju, 6. - 7. 10. 2011.;
• 2011. g. predstavnica studenata poslijediplomskih studija u radnoj skupini za izradu Samoevaluacijskog izvještaja Sveučilišta u Zagrebu, koji čini integralni dio evaluacije Sveučilišta u Zagrebu od strane European Universities Association, 2011. g.;
• od 2010. g. – danas: predstavnica područja društvenih znanosti u Radnoj skupini znanstvenih novaka Sveučilišta u Zagrebu;
• članica Organizacijskog odbora Okruglog stola 'Vjerske slobode i stanje vjerskog odgoja u Republici Hrvatskoj', Filozofski fakultet, Istraživačko-obrazovni centar za ljudska prava i demokratsko građanstvo,14. 3. 2006.
Nagrade i stipendije
Dr. sc. Jasmina Božić dobila je 2006. g. Nagradu Međunarodnog instituta za napredne studije u istraživanju sustava i kibernetici, za znanstveni rad prezentiran na 18. međunarodnoj konferenciji o istraživanju sustava, informatici i kibernetici, održanoj od 7. do 12. kolovoza 2006. u Baden-Badenu, Njemačka. Zaklada Otvoreno društvo dodijelila joj je stipendiju za poslijediplomski studij na Central European University 2001./02. te za ljetnu školu Intercultural Citizenship: The South-East European Context“ (CEU, 24. srpanj - 4. kolovoz 2000.).
Djelatnost u znanstvenom izdavaštvu
Recenzira radove za znanstvene časopise Polemos – Časopis za interdisciplinarna istraživanja rata i mira (HSD i Jesenski i Turk), Sociologija i prostor (Institut za društvena istraživanja u Zagrebu), Anali HPD-a (Hrvatsko politološko društvo) te je recenzirala nekoliko znanstvenih studija.
Sudjelovanje u znanstvenim projektima
Sudjelovanje u znanstveno-istraživačkim projektima
• 2010. - 2012. znanstvena novakinja na projektu „Bihevioralno praćenje HIV/AIDS-a“ (130-1080116-0911) Odsjeka za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, voditelj projekta: prof. dr. sc. Aleksandar Štulhofer;
• 2008. – 2010: znanstvena novakinja na projektu „Društvene pretpostavke društva znanja“ Odsjeka za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, voditelj projekta: prof. dr. sc. Vjekoslav Afrić;
• 2003. – 2006. znanstvena novakinja na projektu „Učenje za ljudska prava na Sveučilištu“ Istraživačko-obrazovnog centra za ljudska prava i demokratsko građanstvo Filozofskog fakulteta u Zagrebu, voditeljica projekta: prof. dr. sc. Vedrana Spajić-Vrkaš.
Sudjelovanje u znanstveno-nastavnim projektima
• 2004. – 2006. suradnica na projektu „Kurikulum za ljudska prava i demokratsko građanstvo na sveučilištu“ Istraživačko-obrazovnog centra za ljudska prava i demokratsko građanstvo i , voditeljica projekta: prof. dr. sc. Vedrana Spajić-Vrkaš;
• 2003. suradnica na projektu „Obrazovanje za demokratsko građanstvo: Od politike do učinkovite prakse kroz osiguranje kvalitete (EDC-QA)“ Istraživačko-obrazovnog centra za ljudska prava i demokratsko građanstvo, voditeljica projekta: prof. dr. sc. Vedrana Spajić-Vrkaš;
• 1997. - 2001. asistentica na projektu „Obrazovanje za mir i ljudska prava za hrvatske osnovne škole“ Hrvatskog povjerenstva za UNESCO, voditeljica: prof. dr. sc. Vedrana Spajić-Vrkaš.