dr.sc. Vinko Brešić, red. prof.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
redoviti profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
Konzultacije
srijeda 12-13h
Soba
B121
Telefon
+00385 1 6120 084
E-mail
vbresic@ffzg.hr

Vinko Brešić (1952), profesor novije hrvatske književnosti, predavač na dodiplomskim, diplomskim i poslijediplomskim studijima, voditelj doktorskog studija kroatistike, autor 9 autorskih znanstvenih i deset stručnih knjiga, redaktor djela 17 hrvatskih pisaca 19. i 20. st. među kojima i kritičkog izdanja sabranih djela Ivane Brlić-Mažuranić, urednik časopisa Croatica i nekoliko zbornika, voditelj projekta Hrvatska književna periodika, dobitnik Državne nagrade za znanost 2006.godine.

Znanstveno-stručne knjige: Dobriša Cesarić (Zagreb, 1984), Časopisi Milana Marjanovića (Zagreb, 1990), Dragi naš Šenoa (Zagreb, 1992); Autobiographies by Croatian Writers (Dubrovnik – Zagreb, 1993), Novija hrvatska književnost (Zagreb, 1994), Hrvatski putopisi (Zagreb, 1996. i 1997), Autobiografije hrvatskih pisaca (Zagreb, 1997), Knjiga o Virovitici (Virovitica 1999. i 2001), Teme novije hrvatske književnosti (Zagreb, 2001), Pjesnici hrvatske moderne (Zagreb, 2003), Slavonska književnost i novi regionalizam (Osijek, 2004), Čitanje časopisa (Zagreb, 2005), Hrvatski književni časopisi 19. stoljeća – Bibliografija, 1-5, Zagreb, 2006-07, Kritike, Zagreb 2008; Praksa i teorija književnih časopisa, Zagreb 2014