dr.sc. Ivana Brković

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
viši asistent - predavač
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
Konzultacije
Soba
B-119
Telefon
E-mail
ivana.brkovic@ffzg.hr

Ivana Brković rođena je 13. svibnja 1971. u Zagrebu. Završila je matematičku gimnaziju (MIOC) i diplomirala kroatistiku na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (1999), na kojem je upisala poslijediplomski studij kroatistike (književni smjer). Nakon završenog diplomskog studija radila je kao profesor hrvatskog jezika u Osnovnoj školi Sveta Nedelja i honorarno kao lektor u redakciji vijesti na Hrvatskom radiju. Od rujna 2004. zaposlena je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu na Katedri za stariju hrvatsku književnost Odsjeka za kroatistiku. Doktorirala je 2011. s temom Semantika prostora u dubrovačkoj književnosti 17. stoljeća, pod mentorstvom prof. dr. Davora Dukića. Sudjeluje u nastavi hrvatske književnosti ranog novog vijeka. Glavna područja njezina istraživačkoga interesa su hrvatska književnost 17. stoljeća, hrvatski i europski barok, književna imagologija, književna topografija i prostornost u književnosti. Usavršavala se na sveučilištima u Beču i Grazu. Radila je na istraživačkim projektima "Leksikon hrvatske književne kulture 16. stoljeća" i "Imagološka istraživanja hrvatske književnosti od 16. do 19. stoljeća", koji je vodio prof. dr. Davor Dukić.

Ivana Brković bavi se starijom hrvatskom književnošću. Doktorirala je 2011. s temom "Semantika prostora u dubrovačkoj književnosti 17. stoljeća", pod mentorstvom prof. dr. Davora Dukića. Sudjeluje u nastavi hrvatske književnosti ranog novog vijeka. Glavna područja njezina istraživačkoga interesa su hrvatska književnost 17. stoljeća, hrvatski i europski barok, književna imagologija, književna topografija i prostornost u književnosti. Usavršavala se na sveučilištima u Beču i Grazu. Radila je na istraživačkim projektima "Leksikon hrvatske književne kulture 16. stoljeća" i "Imagološka istraživanja hrvatske književnosti od 16. do 19. stoljeća", koje je vodio prof. dr. Davor Dukić. Sudjelovala je u organizaciji dvaju međunarodnih i jednog domaćeg znanstvenog skupa.Urednica je dvaju zbornika znanstvenih radova, a u procesu objave je i monografija o književnom prostoru u dubrovačkoj književnosti. Sudjeluje na domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima te objavljuje znanstvene radove u domaćim i međunarodnim znanstvenim časopisima.