dr.sc. Domagoj Brozović, zn. novak

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
znanstveni novak
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
Konzultacije
ponedjeljkom 9.30–10.30
Soba
B-121
Telefon
01/4092-084
E-mail
dbrozovi@ffzg.hr

Rođen 10. IV. 1983. u Koprivnici. Osnovnu školu i opću gimnaziju polazi u Đurđevcu. Diplomirao 2008. filozofiju i hrvatski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Iste godine zaposlen kao asistent na Katedri za noviju hrvatsku književnost na matičnom fakultetu te kao znanstveni novak na projektu Hrvatska književna periodika 1950-2000 voditelja dr. sc. Vinka Brešića. Doktorirao 2013. s temom Književni časopis „Republika“ i njegove uređivačke politike (1945-2002).

Poglavlja u knjizi


1. Brozović, Domagoj.
Smisao besmisla - nonsens u pjesništvu Grigora Viteza // Veliki vidar - stoljeće Grigora Viteza / Marina Protrka Štimec, Diana Zalar, Dubravka Zima (ur.).
Zagreb : Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2013.. Str. 73-82.


Izvorni znanstveni i pregledni radovi u CC časopisima


1. Brozović, Domagoj.
Čitati zeleno : Ekokriticizam - neprepoznata mogućnost suvremene hrvatske znanosti o književnosti. // Književna smotra. 44 (2012) , 164/-165 (2/3); 29-35 (pregledni rad, znanstveni).


Znanstveni radovi u drugim časopisima


1. Brozović, Domagoj.
Od ironije do aforizma. // Umjetnost riječi : časopis za znanost o književnosti. LVI (2012) , 1-2; 43-58 (članak, znanstveni).


Ostali radovi u drugim časopisima


1. Brozović, Domagoj.
Kovačev književni testament. // Vijenac : novine Matice hrvatske za književnost, umjetnost i znanost. XXII (2014) , 523; 11-11 (prikaz, ostalo).

2. Brozović, Domagoj.
Između kroatistike i talijanistike. // Kroatologija. 4 (2014) , 1-2; 150-153 (prikaz, ostalo).

3. Brozović, Domagoj.
Društvena aktualnost bolničke sobe br. 4. // Vijenac : novine Matice hrvatske za književnost, umjetnost i znanost. XXII (2014) , 536; 13-13 (prikaz, ostalo).

4. Brozović, Domagoj.
Bibliografija Croatice (1970. - 2000.) i Nove Croatice (2007. - 2012.). // Croatica. XXXVII (2013) , 57; 363-440 (bibliografija, stručni).

5. Brozović, Domagoj.
Periferni kanon. // Croatica. XXXVII (2013) , 57; 284-286 (prikaz, ostalo).

6. Brozović, Domagoj.
Biblijski intertekst u znanstvenofantastičnom romanu Evo čovjeka Michaela Moorcocka. // Dometi : znanstveno-kulturna smotra Matice hrvatske, Ogranka u Rijeci. 22 (2012) , 1-2; 190-197 (članak, stručni).

7. Brozović, Domagoj.
Povratak filologiji. // Književna republika : časopis za književnost. IX (2011) , 10-12; 258-260 (prikaz, ostalo).

8. Brozović, Domagoj.
Lasićeva "Nova Croatica". // Vijenac : novine Matice hrvatske za književnost, umjetnost i znanost. XVI (2008) , 375-377; 54-54 (prikaz, ostalo).


Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom


1. Brozović, Domagoj.
Pragmalingvističko čitanje pjesme Baba cmizdri pod galgama Miroslava Krleže // Kajkavski u povijesnom i sadašnjem obzorju. III. zbornik radova sa znanstvenih skupova Krapina 2010. i 2011. godine. / Alojz Jembrih (ur.).
Zabok : Hrvatska udruga Muži zagorskoga srca, 2011. 439-448 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).


Disertacije


1. Brozović, Domagoj.
Književni časopis "Republika" i njegove uređivačke politike (1945-2002) / doktorska disertacija.
Zagreb : Filozofski fakultet, 18. 12. 2013., 199 str. Voditelj: Brešić, Vinko.