dr.sc. Ana Butković, doc.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
Konzultacije
Soba
C-311
Telefon
01/4092194
E-mail
ana.butkovic@ffzg.hr

Rođena u Zagrebu gdje je završila osnovnu školu i Klasičnu gimnaziju. Studij flaute na Muzičkoj akademiji u Zagrebu završila je 1999. godine. Studij psihologije završila je na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu 2001. godine. Na istom fakultetu magistrirala je 2005., a doktorirala 2009. godine. U rujnu 2012. izabrana u znanstveno-nastavno zvanje docentice na Filozofskom fakultetu i Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu. U lipnju 2017. izabrana u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika. Sudjeluje u održavanju nastave u sklopu obaveznih i izbornih kolegija iz područja psihologije ličnosti, genetike ponašanja i međukulturalne psihologije. Osmislila je novi izborni kolegij Psihologija glazbe. Vodila je 20. Ljetnu psihologijsku školu čija je tema bila "Ličnost i glazbene preferencije". Kao dobitnik stipendije Ministarstva znanosti i tehnologije i British Scholarship Trust-a provela je 3 mjeseca 2004. godine u SGDP Centre na King’s College-u u Londonu. Usavršavala se sudjelovanjem na radionicama posvećenim istraživačkom radu i nastavničkim kompetencijama. Aktivno je sudjelovala na niz međunarodnih i domaćih znanstvenih skupova, te u koautorstvu objavila 25 znanstvenih radova i 1 poglavlje u knjizi.