dr.sc. Ivan Cifrić, red. prof.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
redoviti profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za sociologiju
Konzultacije
srijeda, 9:30h-10.30h
Soba
C-213
Telefon
6120-176
E-mail
icifric@ffzg.hr

Prof. dr. sc. IVAN CIFRIĆ (Petrijevci, 22.01.1946.) redoviti profesor na Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Osmogodišnju školu završio u Petrijevcima, gimnaziju u Osijeku, na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirao je studijsku grupu sociologija (A) – filozofija (B) 1969., magistrirao (1973.) i doktorirao (1980). Na Odsjeku za sociologiju izabran je za asistenta 1970., za docenta 1981 a za profesora u trajnom zvanju 1997. Stipendist je Zaklade Alexander von Humboldt-Stiftung (1984/5, '92. i '94.). Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu predavao je na dodiplomskom studiju: «Statistiku», «Sociologiju sela», «Sociologiju religije» a uveo je u program studija sociologije predmete «Hrvatsko društvo» i «Socijalna ekologija» i «Sociologija obrazovanja» (za sociologe) i «Etika okoliša». Organizirao je poslijediplomski znanstveni studij «Socijalna ekologija» a bio je i voditelj Poslijediplomskog znanstvenog studija sociologije na Odsjeku. Predavao je «Sociologiju obrazovanja» za studente PMF, Muzičke akademije i Defektologije, a «Socijalnu ekologiju» na Odsjeku za sociologiju u Zadru, Hrvatskim studijima a danas i na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije u Zagrebu. Sudjelovao je kao gost predavač ili voditelj kolegija na poslijediplomskim studijima u Zagrebu, Zadru i Ljubljani. Organizirao je «Sociološku ljetnu školu» (Crikvenica 1987.-1990.) i sudjelovao na više domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova. Vodio je nekoliko znanstvenih projekata: «Ekološka svijest mladih» (1986.-'87.), «Ekološki aspekti društvenog razvoja» (1986.-1990.), «Socijalnoekološki aspekti razvoja» (1990.-1996.), «Socijalnoekološki i modernizacijski procesi u Hrvatskoj» (1996.-2000.), «Modernizacija i identitet hrvatskog društva» (2002.-2005).) a sada je voditelj projekta «Modernizacija i identitet hrvatskog društva. Sociokulturne integracije i razvoj» (2007-). Objavio je preko stotinu znanstvenih i stručnih radova u časopisima i zbornicima, te više od 50 recenzija inozemnih knjiga. Objavio je deset knjiga: Revolucija i seljaštvo (1981.), Klasno društvo i obrazovanje (1984.), Ekološka svijest mladih (1987., koaut. B. Čulig), Ekološka adaptacija i socijalna pobuna (1990.), Ogledi iz sociologija obrazovanja (1990.), Napredak i opstanak (1994.), Bioetika (2000.), Moderno društvo i svjetski etos (2000.), Okoliš i održivi razvoj (2002.), Ruralni razvoj i modernizacija (2003.), Bioetičke ekumena (2007.), Pojmovnik kulture i okoliša (2009.), Kultura i okoliš (2009. i 2012.), Leksikon Socijalne ekologije (2012.). Uredio je dva znanstvena zbornika: Relacijski identiteti: prilozi istraživanju identiteta hrvatskog društva (2008.) i Hrvatski identitet u promjeni? Relacijski identiteti 2 (2013.). Objavio je više od stotinu znanstvenih radova u različitim domaćim i inozemnim zbornicima i časopisima. Bio je pročelnik Odsjeka za sociologiju 1981.-1983. i 1996.-1998.; višegodišnji tajnik Hrvatskog sociološkog društva i njegov predsjednik 1986.- 1988. i 1988.-1990.; predstojnik Zavoda za sociologiju 1986-2002. Urednik je i pokretač časopisa «Socijalna ekologija» (1992.-2012.) i časopisne biblioteke «Razvoj i okoliš» (od 1994.), a također je jedan od pokretača časopisa «Revija za sociologiju». Bio je član uredništva časopisa «Kulturni radnik», «Revija za sociologiju» i «Sociologija sela». Član je Hrvatskog sociološkog društva; Kluba hrvatskih humboldtovaca; Hrvatskog bioetičkog društva; International Sociological Association – ISA ( RC24). Nagrađen je «Velikom medaljom» Filozofskog fakulteta (1991.) i «Godišnjom državnom nagradom za znanost» (2000.). Izabran za redovitog člana HAZU-a u razred za društvene znanosti (2010.).