dr.sc. Nadežda Čačinovič, red. prof. art.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
redoviti profesor u trajnom zvanju
Organizacijska jedinica
Odsjek za filozofiju
Konzultacije
pon.12-12,30; utor.13-14
Soba
C-209
Telefon
6120173
E-mail
ncacinov@ffzg.hr

Nadežda Čačinovič rođena je 1947. u Budimpešti, školovala se u Zuerichu, Bernu, Begradu, Murskoj Soboti i Ljubljani, studirala u Ljubljani, Bonnu i Frankfurtu. Od 1976. zaposlena na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.Od 1995-200 gostovala na Jan van Eyck Postgraduate Centreu u Maastrichtu. Suosnivačica Centra za ženske studije, od 2009.predsjednica Hrvatskoga centra PEN-a.

Objavila knjige :Subjekt Kritičke teorije, Zagreb 1980: Pisanje i mišljenje, Zagreb 1981; Estetika njemačke romantike, Zagreb 1987, Estetika, Zagreb 1988; Ogled o pismenosti, Zagreb 1994; U ženskom ključu, Zagreb 2001; Doba slika u teoriji mediologije, zagreb 2001; Oarvulla aesthetica, Zagreb 2004; Voduič kroz svjetsku književnost za uinteligentnu ženu, Zagreb 2007, Zašto čitati filozofe, Zagreb 2010; O ljubavi, knjigama i stvarima koje govore, zagreb 2012, Kultura i civilizacija, Zagreb 2012