dr.sc. Ankica Čakardić, doc.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za filozofiju
Konzultacije
sri. 13.15-14.15 h
Soba
C 209 a
Telefon
6120-271
E-mail
acakardi@ffzg.hr

Ankica Čakardić (Rijeka): 2002. diplomirala studij filozofije i kroatistike na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Na istom fakultetu doktorirala je 2008. godine. Od 2007. predavala je kao asistentica i potom viša asistentica na Odsjeku za kulturalne studije Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Rijeci gdje je bila predstojnica Katedre za kulturnu teoriju i diskursne studije. Od 2010. zaposlena je kao docentica i nositeljica Katedre za socijalnu filozofiju, a trenutno je nositeljica i kolegija Filozofija roda i Suvremena filozofska terminologija na Odsjeku za filozofiju Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Tu ostvaruje interese za socijalnu i političku filozofiju s naglaskom na marksizam, suvremenu društvenu teoriju, socijalnu historiju, filozofiju roda i feminističku kritiku političke ekonomije. Od 2011. g. vodi obrazovni program u Centru za ženske studije u Zagrebu, a u Centru za mirovne studije predaje od 2006. godine. Uredila je nekoliko knjiga, znanstvene i stručne članke, eseje te prijevode objavljuje u domaćim i međunarodnim časopisima i zbornicima. Sudjelovala je s izlaganjima na šezdesetak domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova te održala u Hrvatskoj i inozemstvu pedesetak javnih predavanja o društveno-političkim i kulturnim temama. Surađuje s različitim znanstvenim, kulturnim i društvenim organizacijama, inicijativama i projektima.

Bibilografija (izbor iz zadnjih 5 godina):

A) Poglavlja u knjizi (izvorni znanstveni radovi):

-- “Radna teorija vrijednosti u temeljima agrarnog kapitalizma: Socijalno-historijsko tumačenje Lockeove teorije vlasništva”, Inačice materijalizma (Borislav Mikulić i Mislav Žitko, ur.), Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2017., str. 230–254. Edicija Radovi Odsjeka za filozofiju, knjiga #2
-- “Women’s Struggles and Political Economy: From Yugoslav Self-management to Neoliberal Austerity”, u: Srećko Horvat i Igor Štiks (ur.), Welcome to the Desert of Post-Socialism: Radical Politics After Yugoslavia, London/New York: Verso, 2015., str. 223.-243.
-- „Komunikativna praksa svakodnevlja. Jezične pretpostavke društva i politike“, u: Hrvoje Jurić i Sead Alić (ur.), Filozofija i mediji, Zagreb: HFD, 2014., str. 169-185.
-- „Minimalna država i neoliberalne strategije kapitalizma“, u: Jadžić, Maljković i Veselinović (ur.), Kriza, odgovori, Levica, Beograd: Rosa Luxemburg Stiftung, 2012., str. 159.-179.

B) Izvorni znanstveni radovi u časopisima:

-- “From theory of accumulation to social reproduction theory: A case for Luxemburgian feminism”. Prihvaćeno za objavljivanje u časopisu Historical Materialism.
-- “Down the neoliberal path: the rise of free choice feminism”, AM Journal of art and media studies, No. 14/2017 (Marina Gržinić, Aneta Stojnić i Miško Šuvaković, ur.), FMK: Beograd, 2017. Prihvaćeno za objavu.
-- “Putem neoliberalizma: Uspon feminizma slobodnog izbora”, Bona: Časopis za feminističku teoriju i umjetnost, 2017 (2), str. 42.–50. [prijevod rada navedenog pod A 1.]
-- “Locke in agrarni kapitalizem: prispevek k socialnozgodovinski analizi”, Borec, 2016 (68/730-732), str. 82–104. [prijevod rada navedenog pod A 2.]
-- “Kämpfe der Frauen und die politische Ökonomie: von der jugoslawischen Selbstverwaltung zur neoliberalen Austerität”, Das Argument, 317/2016, str. 362-372. [prijevod navedenog rada pod A 2.]
-- “Teorija akumulacije i suvremena luksemburgijanska kritika političke ekonomije”, Filozofska istraživanja, 2015 (138/2), str. 323-341.
-- “Instrumentalizacija feminizma i zaboravljene lekcije ‘crvenog feminizma’,” Treća, 2015 (17/1-2), str. 51–55.

C) Publicistika:

– Prvi međunarodni dan žena i ženske revolucije, Libela, 08. ožujak 2017.

– Pravo na pobačaj: pet feminističko-marksističkih bilješki, Libela, 23. studeni 2016.

– “Pitanje abortusa je i radničko pitanje”, razgovor vodio Davor Konjikušić, Novosti, 7. studeni, 2016.

– “Instrumentalizacija feminizma i zaboravljene lekcije ‘crvenog feminizma’”, Libela, 14. listopad 2015.

– Die Vereinten Nationen – ein intersektionales Polygon ohne Klassenperspektive, objavljeno na: http://www.rosalux.de/publication/41361, 30. svibanj 2015.

– “Liberalni feminizam kao saveznik kapitalu i restauraciji klasa”, razgovor vodili Vesna Konigsknecht i Karlo Jurak, Libela, 5. svibanj 2015.

– International Women’s Day in the Balkans, objavljeno na: http://www.criticatac.ro/lefteast/international-womens-day-in-the-balkans-ankica-cakardic/, 13. ožujka 2015.