dr.sc. Đurđica Čilić Škeljo, doc.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
docent
Organizacijska jedinica
Katedra za poljski jezik i književnost
Konzultacije
utorak 10-11
Soba
B 221
Telefon
E-mail
dcskeljo@ffzg.hr

Rođena sam 1975. godine u Livnu, u Bosni i Hercegovini. Osnovnu školu završila sam u Vitezu, a gimnaziju u Zenici. Godine 1994. upisala sam studij polonistike i kroatistike na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirala sam 1999. godine obranom diplomskog rada iz suvremene poljske književnosti i iste godine upisala poslijediplomski studij Znanost o književnosti, također na Filozofskom fakultetu. Od ožujka 2000. godine radim na Katedri za poljski jezik i književnost Filozofskog fakulteta u Zagrebu i izvodim kolegije iz poljske književnosti, prevođenja i teorije književnosti. Odmah po dolasku na radno mjesto asistentice preuzimam izvođenje već postojećeg kolegija Poljska kultura i civilizacija (od ak. god. 1999/2000 do 2005/06). U akademskoj godini 2000/01. počinjem izvoditi novi kolegij Poljska poezija 20. stoljeća, a od ak. godine 2005/06 i novi kolegij Uvod u teoriju književnosti i čitanje književnog teksta. S kolegom Filipom Kozinom od ak. god. 2005/06. izvodim kolegij Poljska književnost od modernizma do postmodernizma, a 2010/11. preuzimam izvođenje kolegija Uvod u studij poljske književnosti (od 2010/11). U sklopu kolegija Jezične vježbe IV na diplomskom studiju vodim vježbe Prevođenje poljskih književnih tekstova. Sve navedene kolegije (osim prvospomenutog) izvodim do danas. Godine 2005. obranila sam magistarski rad pod naslovom Uloga povijesti u poeziji Zbigniewa Herberta. U listopadu 2010. godine obranila sam doktorski rad pod naslovom Oblikovanje autora u poeziji Czesława Miłosza i Tadeusza Różewicza. Pišem stručne i znanstvene radove o poljskoj književnosti 20. stoljeća, prevodim s poljskoga jezika. Bila sam glavna tajnica i članica organizacijskih odbora za stručne i znanstvene skupove Dani Zdravka Malića (listopad 2007) i Czesław Miłosz – pjesnik između Istoka i Zapada, umjetnosti i ideologije (listopad 2011). Sudjelovala sam na petnaestak znanstvenih skupova u Hrvatskoj i Poljskoj. S profesoricom Sychowskom-Kavedžijom uredila sam knjigu „Moć ukusa“ Zbigniewa Herberta, izbor iz opusa (Disput, Zagreb 2009), a s profesorom Daliborom Blažinom uredila sam zbornik radova Stoljeće Czesława Miłosza (FF Press, Zagreb 2013) Od 2007. do 2011. bila sam aktivna suradnica na projektu Kanoni i stereotipi. Zapadnoslavenske književnosti iz hrvatske perspektive (voditeljica dr. sc. Katica Ivanković). S kolegicom Ivanom Vidović Bolt sam nekoliko godina zaredom organizirala i vodila prevoditeljske radionice na Festivalu europske kratke priče u Zagrebu. Već četiri akademske godine sam ECTS koordinatorica na Odsjeku za zapadnoslavenske jezike i književnosti. Tri puta sam organizirala, od toga dva puta vodila studente polonistike na terensku nastavu u Poljsku.

Izvorni znanstveni radovi (a1)
1. Rekonstrukcija mita u poeziji Zbigniewa Herberta, «Književna smotra», 144 (2007), str. 71-79
2. Tijelo u poeziji Tadeusza Różewicza, «Književna smotra», 1/2009. str. 131 -137
3. Ślady Herberta w poezji chorwackiej u Herbert na językach ur. Artur Grabowski i dr., Biblioteka Narodowa, Warszawa 2010. str. 168-182 (s dr.sc. D. Blažinom)
(Tragovi Herberta u hrvatskoj poeziji, «Književna smotra», 154 (2009), str. 69-74 (s dr. sc. Daliborom Blažinom)
4. Jezykowe i stilistyczne pulapki w prozie Andrzeja Stasiuka, Rocznik przekładoznawczy. Studia nad teorią poetiką i dydaktyką przekładu 1 (2009), str. 199-212 (s dr. sc. I. Vidović Bolt)
5. Literatura polska w chorwackich przekładach od 1990 r. do 2007. u «Przekłady Literatur Słowiańskich», t.1,ur. B. Tokarz, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2009. str. 102-112 ( s dr. sc. I Vidović Bolt)
6. Literatura polska w Chorwacji: inicjatywy instytucjonalne, wydawnicze i priwatne, u «Literatura polska w świecie», t. III, Obecności, Uniwersytet Śląski, Katowice 2010., str. 189-205 (s F. Kozinom)
7. Ne-pjesnik i ideologemi poezije, «Umjetnost riječi», 3-4 (2011), str. 139-163
8. Dlaczego Miłosz a nie Brandys? u: «Literatura polska w świecie», t. IV, Oblicza światowości, Uniwersytet Śląski 2012. str. 233-243
9. Czy media ustalają kanon literacki? (na przykladzie chorwackim) u «Europejski kanon literacki», ur. Elżbieta Wichrowska, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012., str. 125-131 (s Ivanom Vidović Bolt)
10. Figure melankolije u suvremenoj poljskoj poeziji, «Književna smotra», 164-165 (2012), str. 59-66