dr.sc. Ana Ćavar, zn. novak

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
znanstveni novak
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
Konzultacije
četvrtak, 11:45-13:15
Soba
B 108
Telefon
6120 071
E-mail
acavar@ffzg.hr

Rođena je u Zagrebu 1979. godine. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu završila je studij hrvatskog jezika i književnosti i španjolskog jezika i književnosti 2005. godine, a doktorirala 2014. godine. Od 2005. do 2007. radila je kao vanjska suradnica u Croaticumu - Centru za hrvatski kao drugi i strani jezik. Od 2007. godine znanstvena je novakinja na Katedri za metodiku nastave hrvatskoga jezika i književnosti u Odsjeku za kroatistiku. Kao stipendistica Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta stručno se usavršavala na Filološkom Fakultetu Sveučilišta u Salamanci od ožujka do lipnja 2009. Od 2009. godine vanjska je suradnica Odsjeka za romanistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu gdje sudjeluje u radu nastavničkog smjera diplomskog studija španjolskog jezika.

Od 2007. godine suradnica je na projektu Dramski tekst kao lingvometodički predložak pod vodstvom prof. dr. sc. Vlade Pandžića. Sudjelovala je u radu više domaćih i inozemnih znanstvenih skupova. Bavi se poučavanjem hrvatskog kao materinskog i inog jezika te čitanjem i razvojem čitateljske sposobnosti o čemu objavljuje članke u znanstvenim i stručnim časopisima i zbornicima.