dr.sc. Daniela Ćurko, lekt.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
lektor
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
Konzultacije
Soba
Telefon
E-mail