dr.sc. Martina Domines Veliki, doc.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za anglistiku
Konzultacije
utorak: 14.45-15.45
petak: 11.00-12.00
Soba
B-020
Telefon
4092-062
E-mail
mdomines@ffzg.hr

Martina Domines Veliki diplomirala je engleski i francuski jezik i književnost (2000.). Na Odsjeku za anglistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu zaposlena je od 2004. godine. Doktorirala je 2011. godine, a naziv doktorata bio je 'Konstruiranje romantičarskog subjekta: William Wordsworth i Jean-Jacques Rousseau'. 2016. godine izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje docenta te drži kolegije na preddiplomskoj i diplomskoj razini. Bavi se književnošću britanskog romantizma i modernizma s naglaskom na ideologiju estetike, teoriju traume i književne prikaze siromaštva.

Martina Domines Veliki objavila je radove iz područja književnosti engleskog romantizma u nizu domaćih i inozemnih časopisa (Književna smotra, SRAZ, Romantik, CounterText). Sudjelovala je na nizu domaćih i inozemnih skupova. Trenutno s profesorom Cianom Duffyjem (Sveučilište u Lundu) priprema publikaciju pod nazivom 'Romanticism and the Cultures of Infancy'. Jedna je od suradnica na projektu Hrvatske zaklade za znanost 'Kulturalna povijest kapitalizma: Britanija, Amerika, Hrvatska' voditeljice prof.dr.sc. Tatjane Jukić (2014-2018). Od 2013. godine predsjednica je Hrvatskog društva za anglističke studije u sklopu kojeg je bila suorganizatorica dva međunarodna skupa ('Migrations', Sveučilište u Zadru, 2016. i 'Words and Images', Sveučilište u Splitu, 2017.) Aktivno sudjeluje u radu vijeća Europskog udruženja za studij anglistike (ESSE).