dr.sc. Branko Đaković, red. prof.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
redoviti profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju
Konzultacije
četvrtak 12-14 h
Soba
C006
Telefon
6120131
E-mail
bdakovic@ffzg.hr

Rođen 1950. godine u Prijedoru, Bosna i Hercegovina. 1974. diplomirao sociologiju, a 1977. etnologiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Na Filozofskom fakultetu je 1983. obranio magistarski rad iz etnologije naslova Prilozi u grob na području Jugoslavije. Doktorirao je etnologiju 1994. Naslov njegovog doktorskoga rada je Tradicijska korištenja međusobnih seljačkih pomoći s domaćim blagom (Tradicijski oblici suradnje u radu s domaćim blagom). Od 1978. do 1987. bio je zaposlen kao kustos i viši kustos u Etnografskom muzeju u Zagrebu. 1988. zaposlen je kao asistent na Odsjeku za etnologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 1997. godine izabran je u zvanje višeg asistenta, 1999. u zvanje docenta, a 2004. u zvanje izvanrednog profesora. U zvanje redovitoga profesora izabran je 2011. godine. U nastavi na Odsjeku za etnologiju sudjeluje od 1987. godine (kolegiji Načela etnografskih istraživanja, Ruralno graditeljstvo i stanovanje, Običajno-pravne norme, Društvena i duhovna kultura Južnih Slavena, Teme iz tradicijskog gospodarstva, Etnološka kartografija, Etnografija jugoistočne Europe). Surađivao je s Upravom za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture te regionalnim restauratorskim zavodima. Surađivao je s etnografskim muzejima u Zagrebu, Splitu i Pazinu te brojnim visokoškolskim ustanovama (Odjel za etnologiju i kulturnu antropologiju Sveučilišta u Zadru;Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb; Odsjek za etnologiju HAZU; Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani; Fakulteta za arhitekturo, Univerza v Ljubljani; Odeljenje za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu; Institut za etnologija i kulturna antropologija, Univerzitet Sv. Kiril i Metodij u Skopju; Institut za folklor Marko Cepenkov, Skopje; Department of Celticand Scottish Studies, University of Edinburgh; Department of Ethnography, University of Debrecen; Department of Ethnology, University of Szeged; Katedra etnologie a etnomuzikologie, Univerzita Konstantina Filozofa, Nitra). Od 1990. do 1999. godine obnašao je dužnost zamjenika pročelnika Odsjeka za etnologiju, a od 1999. do 2004. dužnost pročelnika Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju. Od 2000. obnaša dužnost predstojnika Katedre za etnološke metode i kartografiju. Od 1988. do 1992. bio je član uređivačkog odbora znanstvenoga časopisa Etnološka tribina. Član je HED-a (potpredsjednik 1987.-1989.), Društva sveučilišnih nastavnika, Hrvatskog geografskog društva, ICAM-a (International Confederation of Architectural Museums) i ECOVAST-a (EuropeanCouncil for the Village and Small Town). Voditelj međunarodne suradnje studenata u Motovunu (1999.-2004.), voditelj Ljetne škole etnologije na Rabu (2001.-2003.), inicijator osnivanja Kluba studenata etnologije “Domaći” (2001.). Bio je član i predsjednik brojnih komisija za obrane diplomskih, magistarskih i doktorskih radnji te recenzent brojnih stručnih i znanstvenih publikacija. Sudjelovao je u više znanstvenih projekata: Tematska etnološka istraživanja (1988.-1990., voditelj), Uništena tradicijska kultura zapadne Slavonije (1997 – 2002., suradnik), Etnološka baza podataka kao izvor znanja o etničkim i kulturnim identitetima (2007 – 2012., voditelj), Informacijski sistem vernakularne arhitekture kamna v Mediteranu: Vzhodna obala Jadrana od Italije, Slovenije, Hrvaške do Crne Gore – sistem, dokumentacija, znanstvena dodelava, edukacija, vzpodbuda (2007 – 2011., suradnik). Područja njegova znanstvenog interesa su etnološka kartografija, ruralno graditeljstvo i stanovanje, tradicijsko gospodarstvo, običaji (životni i godišnji ciklus).

Autorske knjige

1. Đaković, Branko.
Igre oko vatre: prilog etnološkim istraživanjima vatre .
Zagreb : Meridijani, 2011 (monografija).


Poglavlja u knjizi

1. Potkonjak, Sanja; Đaković, Branko; Šešerko, Robert.
Arhivsko komuniciranje baštine - između kulturne biografije i politike pamćenja // Jedna granica - dvije etnologije? / Jelavić, Željka, Potkonjak, Sanja ; Roženberg, Helena (ur.).
Zagreb : Hrvatsko etnološko društvo, 2009. Str. 103-112.

2. Đaković, Branko.
Putovi stočara i stoke // Dalamtinska zagora - nepoznata zemlja / Vesna Kusin (ur.).
Zagreb : Ministarstvo kulture RH ; Galerijas Klovićevi dvori, 2007. Str. 479-489.

3. Đaković, Branko.
Tradicijsko ruralno graditeljstvo i zavičajna povijest // Zavičajna povijest u interkulturalnom kontekstu / Marinović, Marijana i Roksandić, Drago (ur.).
Zagreb : FF Press, 2006. Str. 59-72.

Izvorni znanstveni i pregledni radovi u CC časopisima

1. Čargonja, Hrvoje; Đaković, Branko; Alegro, Antun.
Plants and Geographical Names in Croatia. // Collegium Antropologicum. 32 (2008) , 3; 927-943 (članak, znanstveni).

2. Đaković, Branko.
Annual (ritual) fires. // Makedonski folklor. XXXIII (2007) , 64; 147-160 (članak, znanstveni).

3. Đaković, Branko.
Carbo Vegetabilis: Ugljenari-kope-vuglenice. // Etnološka istraživanja. 1 (2007) , 12/13; 97-106 (članak, znanstveni).

4. Đaković, Branko.
Uskrsni krijes - vuzmenka, vazmenka, vuzmenjak. // Etnološka istraživanja. 11 (2006) ; 31-50 (članak, znanstveni).

5. Đaković, Branko.
Vatre ivanjske. // Studia ethnologica Croatica. 17 (2005) ; 51-72 (članak, znanstveni).

Ostali radovi u drugim časopisima

1. Đaković, Branko.
Istarski sjenik - tettoia. // Etnološka tribina. 27-28 (1994) ; 141-146 (pregledni rad, ostalo).


Sažeci u zbornicima skupova

1. Đaković, Branko, Potkonjak, Sanja, Šešerko, Robert.
Komuniciranje baštine i digitalni oblici baza podataka // .
(predavanje,sažetak,znanstveni).

2. Đaković, Branko; Bukovčan, Tanja.
Folk Medicine at the Margins of Ethnological Interest // .
(predavanje,sažetak,znanstveni).

3. Belaj, Marijana.
Sveci zaštitnici u hrvatskoj pučkoj pobožnosti / doktorska disertacija.
Zagreb : Filozofski fakultet, 09.03.2006. 2006, 366 str. Voditelj: Đaković, Branko.

4. Jelinčić, Daniela Angelina.
Stanje, potencijali i perspektive kulturnog turizma u Hrvatskoj: uloga sustava u planiranju i provođenju programa kulturnog turizma / doktorska disertacija.
Zagreb : Filozofski fakultet, 22.09. 2004., 261 str. Voditelj: Đaković, Branko