mr.sc. Arijela Fabrio, v. pred.

Akademski stupanj
magistar znanosti
Zvanje
viši predavač
Organizacijska jedinica
Centar za strane jezike
Konzultacije
četvrtak 17:15 - 18:00 h
Soba
B 324
Telefon
+385 1 4092 091
E-mail
afabrio@ffzg.hr

ROĐENA: 05. 08. 1963. NACIONALNOST: Hrvatica OBRAZOVANJE: diplomirani profesor talijanskog jezika i književnosti i engleskog jezika i književnosti. Diplomirala 1988. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu magistar znanosti, znanstveno područje humanističke znanosti, polje filologija, grana romanistika RADNO ISKUSTVO 1. Izbor u nastavnička zvanja • od 1993. godine stručni suradnik za talijanski jezik u Centru za strane jezike Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu • prosinac 2003. godine izabrana za predavača kolegija Talijanski jezik struke u Centru za strane jezike Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu • 2008. izabrana u višeg predavača kolegija Talijanski jezik struke u Centru za strane jezike Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 2. Opis dosadašnjeg zaposlenja i rada • 1989. godine izabrana na javnoj audiciji i natječaju za novinare i prevoditelje u redakciji kulture HTV-a • 1989. godine u Zagrebačkom kazalištu mladih radim kao konsekutivni i simultani prevodilac seminara i tiskovnih konferencija na inozemnim projektima «Eurokaz» i «Tjedan suvremenog plesa» • 1991. godine U Ministarstvu vanjskih poslova radim kao stručni suradnik za praćenje stranog tiska i ekipa stranih novinara • 1993. prelazim na Filozofski fakultet gdje radim kao profesor talijanskog jezika u Centru za strane jezike • 2003. izabrana za predavača kolegija Talijanski jezik struke u Centru za strane jezike Filozofskog fakulteta u Zagrebu • 2008. izabrana u višeg predavača kolegija Talijanski jezik struke u Centru za strane jezike Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 3. Školovanje u inozemstvu i stručno sudjelovanje • tijekom studija u više navrata pohađanje jednomjesečnih stipendija za usavršavanje engleskog odnosno talijanskog jezika u Engleskoj i Italiji • 1990. godine dobivam stipendiju Talijanskog kulturnog Centra te boravim šest mjeseci u Firenzi pohađajući stručna predavanja iz područja lingvistike, književnosti i umjetnosti za profesore talijanskog jezika pri «Istituto Europeo di Firenze» • 1992. godine dobivam petomjesečnu stipendiju Ministarstva vanjskih poslova Republike Italije. U Rimu pohađam diplomatsku školu te nakon položenog ispita iz područja povijesti, prava, ekonomije, kulture i civilizacije dobivam diplomu «mladog diplomata» Republike Italije 4. Ostalo • suradnja sa Trećim programom Hrvatskog radija objavljujući prijevode romansiranih biografija i dnevnika književnih i glazbenih svjetskih stvaralaca • suradnja sa književnim i kazališnim časopisima • članstvo u HUPE-u • članstvo u Hrvatskom društvu za primijenjenu lingvistiku • pohađanje jezičnih seminara i radionica 5. Radno mjesto • stalno zaposlena kao viši predavač kolegija Talijanski jezik za akademske potrebe na Filozofskom fakultetu u Zagrebu