Romana Gjergja Juraški

Akademski stupanj
Zvanje
znanstveni suradnik
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
Konzultacije
Soba
Telefon
E-mail