mr.sc. Klara Gonc-Moačanin, v. lekt.

Akademski stupanj
magistar znanosti
Zvanje
viši lektor
Organizacijska jedinica
Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije
Konzultacije
ponedjeljak 11-12; srijeda 9-11
Soba
B-002
Telefon
6120 045
E-mail
kmoacani@ffzg.hr

Životopis Rođena 29.4.1953. u Lendavi, Slovenija; od 1960. živi u Zagrebu. Nakon gimnazije i srednje glazbene škole (flauta), upisala 1972. Filozofski fakultet u Zagrebu. Završila studij indologije i sociologije, dodiplomski studij iz bibliotekarstva i postdiplomski studij iz književnosti. Magistrirala s magistarskim radom pod naslovom: Izvedbena obilježja klasičnih kazališnih oblika: grčka tragedija - indijska nāṭya - japanski nō. Radi na doktorskoj disertaciji pod naslovom Podrijetlo klasičnoga indijskog kazališta. Nakon završenog studija indologije radila honorarno i volontirala u biblioteci Odsjeka koja se tek oblikovala; od 1980.-1996. bila u stalnom radnom odnosu kao bibliotekar na Odsjeku za opću lingvistiku i orijentalne studije Filozofskoga fakulteta u Zagrebu. Volontirala u biblioteci do dolaska nove bibliotekarke 1998. Od 1991.-1995. držala nastavu iz sanskrta kao vanjska suradnica na Oddelku za primerjalno in splošno jezikoslovje in orientalistiko Filozofske fakultete u Ljubljani. U nastavno zvanje predavača na Odsjeku za opću lingvistiku i orijentalne studije za predmet Indijska književnost izabrana 1996., viši lektor postala 2002. Predaje kolegije (u sklopu trogodišnjega ciklusa): Kāvya I =Nāṭya (Klasično indijsko kazalište); Kāvya II = Śrāvya (Pjesništvo i proza); Uvod u novoindoarijske i dravidske književnosti; drži sanskrtske seminare (sa studentima čitala ulomke iz Bhagavadgīte, iz Śūdrakine drame Mṛcchakaṭike, iz sanskrtskoga teatrološkoga priručnika Nāṭyaśāstre, iz Sabhāparvana (druge knjige sanskrtskoga epa Mahābhārate), iz Bhāsinih drama Karṇabhāra, Ūrubhaṅga, Svapnavāsavadattā, iz Kālidāsine drame Mālavikāgnimitra, Priču o Śakuntali iz Mahābhārate). U akademskoj godini 1998./1999. održala na Katedri za teatrologiju Odsjeka za komparativnu književnost ciklus predavanja Kazalište Azije - Indija, Japan, Kina, JI Azija; od 1999-2004. na Katedri za teatrologiju predavala jednosemestralni kolegij Kazalište Azije (Indija, Kina, Japan, Jugoistočna Azija). U akademskoj godini 2005./2006. držala predavanja iz novoga kolegija Indijska umjetnost, u akademskoj godini 2006./2007. iz kolegija Azijsko kazalište. Od tada su kolegiji Indijska umjetnost i Azijsko kazalište izborni predmeti u dvogodišnjem ciklusu. Bila mentor za dvadesetdevet diplomskih radnji i jedan završni rad. U vrijeme dok je radila kao bibliotekar u slobodno vrijeme bavila se pisanjem i prevođenjem (prevodila s engleskoga, francuskoga, mađarskoga i sa sanskrta). Objavila niz tekstova na teme iz indijske književnosti i kulture; pisala o vezama između Indije i stare Grčke i Rima, o recepciji Istoka na Zapadu (Forster, Hesse, Kerouac); nekoliko tekstova posvetila je japanskoj kulturi (o japanskome romanu, o japanskome svetom plesu kaguri, o zen-buddhizmu i D.T.Suzukiju, o Murasaki Shikibu). Na 3. programu Radio Zagreba imala nekoliko emisija (Tagore, Suzuki, Kagura - sve su emisije kasnije objavljene). Veći prijevodi su - prijevod sa sanskrta Śūdrakine drame Mṛcchakaṭikā (Glinena kolica, Hrvatsko narodno kazalište, 1979.) i prijevod s francuskoga svih poglavlja posvećenih mistici Orijenta u Enciklopediji mistika (Naprijed, Zagreb, 1990. - oko 800 kartica teksta). Za biblioteku Nobelovci Školske knjige prevela dva kratka romana, pripovijetke, dramu i pjesme Rabīndranātha Tagorea. U pripremi je esej o Tagoreu i rječnik pojmova. Napisala je program za trogodišnji slobodni studij japanologije i predstojnica je Katedre za japanologije u sklopu Odsjeka za indologiju i dalekoistočne studije od 2004. Bila je zamjenica pročelnika Odsjeka 2000-2004 i pročelnica 2004-2006 i opet zamjenica pročenika 2006-2007. Član je Društva hrvatskih književnih prevodilaca, Hrvatskoga filološkoga društva, Hrvatskoga društva klasičnih filologa i International Association of Sanskrit Studies.

Popis objavljenih radova
Knjiga:
Sahṛdaya - književno putovanje sa srcem u Indiju, Hrvatsko filološko društvo, Zagreb, 1996. - Biblioteka "Književna smotra" (181 str.) (u knjizi su okupljeni objavljeni tekstovi o indijskoj književnosti; za knjigu sam napisala uvodnu studiju pod naslovom Posvećenost riječi i uloga sjećanja u indijskoj književnosti (str. 11-26).
Izvedbena obilježja klasičnih kazališnih oblika: grčka tragedija - indijska nāṭya - japanski nō, Hrvatsko filološko društvo, Zagreb, 2002. - Biblioteka "Književna smotra" (282 str.)
Rad u knjizi
Religije Tibeta, Kine i Japana u M.Ježić, M.Jauk Pinhak, K.Gönc Moačanin Istočne religije (skripta za studente), Izdanje Katedre za indologiju, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, 2001. (str.145-207)
Znanstveni članci:
1. Značenje kockanja u Mahābhārati: Kockanje kao sudbina, "Književna smotra" 53, 1984., str.60-64.
2. Indijska drama u Hrvatskom narodnom kazalištu, "The Bridge/Most" 4, 1990., str.317-333.
3. Estetika rase i klasično indijsko kazalište, "Suvremena lingvistika" 29-30, 1990., str.19-27.
4. Jesu li autori mađarskih "Judita" 16.stoljeća - Sztárai Mihály i Tinódi Sebestyén - poznavali Marulićevu "Juditu"?, "Colloquia Maruliana" II, Književni krug, Split, 1993., str. 78-83 (referat održan na Okruglom stolu o Maruliću - Split, 21.4.1992.).
5. Hesse-boom 60-tih, "Književna smotra", 96-97,1995., str.36-41. (objavljeno i u zborniku Šezdesete, HFD, Zagreb, 2000., str. 79-91)
6. Osamljeni putnik beat-generacije Jack Kerouac i (zen)-buddhizam, "Književna smotra", 96-97, 1995., str.24-30. (objavljeno i u zborniku Šezdesete, HFD, Zagreb, 2000., str. 53-67)
7. Nāṭya versus the Epic Literature : some questions about relationships between classical Indian theatre and the Mahābhārata, Rāmāyaṇa, Harivaṃśa and some Purāṇas u Composing a Tradition: Concepts, Techniques and Relationships: Proceedings of the First Dubrovnik International Conference on the Sanskrit Epics and Purāṇas, edited by Mary Brockington and Peter Schreiner, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, 1999., str. 245-256.
8. O Relkovićevu susretu s Pilpaj braminom iliti kako odrediti francuski izvor Relkovićeva djela Chudoredne pripovidke Pilpay bramine indianskog mudroznanca iliti vladanje velikih i malih u Matija Antun Relković i Slavonija 18. stoljeća: radovi sa znanstvenoga skupa (u povodu 200.godišnjice smrti), Poglavarstvo općine Davor - Filozofski fakultet, Zagreb, Zagreb-Davor, 2000., str.165-171.
9. Svjetska književnost i njezin Istok i Zapad, Književna smotra 117 (3), 2000., str.27-30.
10. Nāṭyaśāstra as a (distorting?) mirror to the epic/purāṇic mythic image: the question of its dating u Stages and Transitions: temporal and historical frameworks in epic and purāṇic literature - Proceedings of the Second Dubrovnik International Conference on the Sanskrit Epics and Purāṇas, edited by Mary Brockington, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, 2002., str. 221-238.
11. Nāṭyamaṇdapa: A Real or a Fictional Performing Space of the Classical Indian Theatre u Sambhāsā: Nagoya Studies in Indian Culture and Buddhism 23, 2003., Department of Indian Studies, Nagoya University, str.29-37. objavljeno i u Indologica Taurinensia, Vol.XXX, 2nd part, 2004, str. 121-131.
12. Pavao Vuk-Pavlović i Rabīndranāth Tagore u Pavao Vuk-Pavlović: život i djelo, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2003., str. 99-106.
13. The origin(s) of nāṭya: nāṭya versus ritual u 2nd International Conference on Indian Studies – Proceedings, Jagiellonian University, Krakow, 2004.
14. Dyūta in the Sabhāparvan of the Mahābhārata: Part of Rājasūya Sacrifice and/or Potlatch and/or Daiva and/or…? u Epics, Khilas, and Purāṇas: Continuities and Ruptures - Proceedings of the Third Dubrovnik International Conference on the Sanskrit Epics and Purāṇas, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, 2005., str. 149-167.
15. Indological Controversies about the beginning of nāṭya, referat održan na konferenciji u Goi 2007. objavljen na CD-u konferencije.
16. Epic vs. Buddhist Literature: the case of Vidhurapaṇḍitajātaka, objavljeno u zborniku Parallels and Comparisons: Proceedings of the Fourth Dubrovnik International Conference on the Sanskrit Epics and Purāṇas, September 2005., ed. by Petteri Koskikallio, General Editor Mislav Ježić, Croatian Academy of Sciences and Arts, Zagreb, 2009., str. 373-398.
17. The Varied Picture of Kings in the nāṭya Literature, objavljeno u zborniku Kings and Ascetics in Indian Classical Literature: International Seminar 21-22. September 2007. Proceedings, edited by Paola M. Rossi and Cinzia Pieruccini, Cisalpino, Istituto Editoriale Universitario, Milano, 2009., str. 79- 91.
18. Držićeve Indije, Leksikon Marina Držića, LZ Miroslav Krleža, Zagreb, 2009., str. 330-335
19. Reception of Tagore’s Work in Croatia, objavljeno u zborniku konferencije Rabindranath Tagore and His Legacy for the World Today, Asian and African Studies, Journal of the Department of Asian and African Studies, University of Ljubljana – Faculty of Arts, Vol. XIV, Issue 1, Ljubljana, 2010.. str.71-77.
20. The city and the forest in nāṭya’s prakaraṇas: Śūdraka’s Mṛcchakaṭikā vs. Bhavabhūti’s Mālatῑmādhava u The City and the Forest in Indian Literature and Art, ed. by Danuta Stasik and Anna Trynkowska, Elipsa, Warszawa, 2010., str. 216-228 (referat održan na International seminar “The City and the Forest in Classical Indian Literature”, Varšava, 2008.)
21. Antaryavanikā– the musical part of pūrvaraṅga, objavljeno u Interrelations of Indian Literature and Arts, ed. by Lidia Sudyka, Ksiegarnia akademicka, Krakow, 2011., str. 123-136 ( referat održan na International Seminar “The Word and the Sound: Fringes of Indian Music and Literature”, Krakow, 2007.)
22. The state and status of Indology in Croatia today u Acta Universitatis Carolinae – Philologica 1, Orientalia Pragensia, 2011., str. 137-144 (referat održan na International Conference “Indological Studies and Research: Languages, Literatures, History and Culture – Indological Identities, Prag, 2010.
23. Rabῑndranāth Tagore – čovjek mojega srca u Zborniku radova tjedna međureligijskog dijaloga povodom 25 godina duha Asiza, Areopag, 2012, str. 203-212
24. Problemi prevođenja sanskrtske književnosti – primjer Nāṭyaśāstre u Književna smotra 166(4), 2012, str. 17-20
25. Indian society as depicted in the Caturbhāṇῑ and in Mahendravikramavarman's prahasanas Cracow Indological Studies, Vol. XIV (2012), str. 133-145 (referat održan na International Seminar History and Society as Described in Indian Literature and Art, Krakow, 15-17 September 2011.)
26. Nāṭyaśāstra banām Grῑk trāsadῑ u Nāṭyam 70, A quarterly journal of theatre and aesthetics published by Nāṭya parisad, Dept. of Sanskrit, Dr. H.S. Gour University, Sagar, Madhya Pradesh, India, 2011, str. 20-30
27. Does Śāstric Literature Use Stylistic Devices – The Example of the Nāṭyaśāstra u Stylistic Devices in Indian Literature and Arts, , ed. by G. Boccali and E. Mucciarelli, Cisalpino, Milano, 2013., str. 97-105
Sudjelovanje na znanstvenim skupovima:
1992. Okrugli stol o Marku Maruliću, Spli, 1992., održala referat Jesu li autori mađarskih "Judita" 16.stoljeća - Sztarai Mihály i Tinódi Sebestyán - poznavali Marulićevu "Juditu"? (objavljeno)
1997. DICSEP I (=Dubrovnik International Conference) Nāṭya versus the Epic Literature : some questions about relationships between classical Indian theatre and the Mahābhārata, Rāmāyaṇa, Harivaṃśa and some Purāṇas (objavljeno)
1997.Malta - Ancient Theatrical/Ritual Spaces - Action and Communication (pozvana da prisustvujem na skupu)
1998. Znanstveni skup Matija Antun Relković i Slavonija 18. stoljeća, Zagreb-Davor, održala referat O Relkovićevu susretu s Pilpaj braminom iliti kako odrediti francuski izvor Relkovićeva djela Chudoredne pripovidke Pilpay bramine indianskog mudroznanca iliti vladanje velikih i malih (objavljeno)
1999. DICSEP II (=Dubrovnik International Conference) održala referat Nāṭyaśāstra as a (distorting?) mirror to the epic/purāṇic mythic image (objavljeno)
2000. Torino - 11th World Sanskrit Conference: Nāṭyamaṇdapa: A Real or a Fictional Performing Space of the Classical Indian Theatre (objavljeno)
2001. Krakow - 2nd International Conference on Indian Studies; održala referat The origin(s) of nāṭya: nāṭya versus ritual (objavljeno)
2001. Zagreb - Znanstveni skup HAZU Pavao Vuk Pavlović, održala referat Pavao Vuk-Pavlović i Rabīndranāth Tagore (objavljeno)
2002. DICSEP III (=Dubrovnik International Conference) održala referat Dyūta in the Sabhāparvan of the Mahābhārata: Part of Rājasūya Sacrifice and/or Potlatch and/or Daiva and/or…? (objavljeno)
2005. DICSEP IV (=Dubrovnik International Conference, 5. -10. 9. 2005.) održala referat Epic vs. Buddhist Literature: the case of Vidhurapaṇḍitajātaka (objavljeno)
2006. 13th World Sanskrit Conference, Edinburgh (10. -14. 7. 2006.) održala referat Nāṭyaśāstra’s Pūrvaraṅga: ritual or a part of nāṭya’s performance? (bit će objavljen u zborniku konferencije)
2006. Znanstveni skup Hrvatska komparatistika u europskom kontekstu (17. - 19. 11. 2006.) održala referat pod naslovom Recepcija orijentalnog kazališta na Zapadu (u pripremi za tisak)
2007. International Indology Conference, Panaji, Goa (7. - 10. 2. 2007.) održala referat Indological Controversies about the beginning of nāṭya objavljen na CD-u konferencije
2007. International Seminar The Word and the Sound: Fringes of Indian Music and Literature, Jagiellonian University, Krakov (8. - 10. 5. 2007.) na poziv organizatora konferencije održala referat Antaryavanikā - the musical part of pūrvaraṅga (objavljeno)
2007. International Seminar on Indian Classical Literature Kings and ascetics in Indian Classical Literature, Università degli Studi di Milano (20.- 23. 9. 2007.) održala referat pod naslovom The varied picture of kings in the nāṭya (objavljeno)
2008. DICSEP V (=Dubrovnik International Conference), održala referat The Nalopākhyāna seen through the spectacles of kāvya (u pripremi za tisak)
2008. International Seminar „The City and the Forest in Classical Indian Literature“, Warsaw, 25-27 September 2008, održala referat „The City and the Forest in nāṭya's prakaraṇas: Śūdraka's Mṛcchakaṭika vs. Bhavabhūti's Mālatῑmādhava (objavljeno)
2009. International Conference on Teaching Japanese and Japanese Research in SE Europe and Western Balkans, Ljubljana September 16-17, 2009, izvještaj o japanologiji na Filozofskom fakultetu.
2009. International Seminar on Nature in Literature, Art, Myth and Ritual, Prague, June 4-6, održala referat Flora in Kālidāsa's Dramas
2009. 14th World Sanskrit Conference, Kyoto, September 1-5, održala referat Nāṭya vs. Veda – Rgvedic saṃvādas as precursors of nāṭya?
2010. Rabῑndranāth Tagore and his Legacy for the World Today, Ljubljana, 19. 3.; održala referat Reception of Tagore's Work in Croatia (objavljeno)
2010. International Conference: Indological Studies and Research: Languages, Literatures, History and Culture _ Indological Identities, Prague, June 18-19., održala referat The state and status of Indology in Croatia today (objavljeno)
2010. International Seminar „Stylistic Devices in Indian Literature and Art“, Università degli Studi di Milano, 16th-18th September, Gargnano; održala referat pod naslovom „Does śāstric literature use stylistic devices?“ (u tisku)
2010. 4th International Conference „Oriental Languages in Translation and Interpretation“, October 18-20, 2010, Cracow. Održala referat Problems in translating Sanskrit literature.
2011. DICSEP VI (=Dubrovnik International Conference), održala referat Nalopākhyāna revisited (u pripremi za tisak)
2011. International Seminar History and Society as Described in Indian Literature and Art, Krakow, 15-17 September 2011, održala referat Indian society as depicted in the Caturbhā ṇῑ and in Mahendravikramavarman's prahasanas (objavljeno)
2011. 25 godina duha Asiza, 21.-27. listopada, održala referat Rabῑndranāth Tagore – čovjek mojega srca (objavljeno)
2012. 15th World Sanskrit Conference, New Delhi, 5-10 January 2012. održala referat Nāṭya vs. Greek Tragedy (predano za tisak)
2012. International Seminar „Contribution of Sanskrit to the Development of World Thought“, 16th January to 18th Januray, 2012, Sringeri, Karnataka), održala referat The Reception of Nāṭya in Europe with Special Reference to Its Reception in Croatia ( u pripremi za tisak)
2012. International Tagore conference: „Tagore: The Global Impact of the Writer in the Communitiy!, Edinburgh 4-6 May 2012, održala referat Tagore's Legacy for World Culture with special reference to the reception of Tagore in Croatia before and today
2012. International Tagore Conference, Halle (Saale), (2.-3.8. 2012), održala referat pod naslovom Rabῑndranāth Tagore's religious Thought and his Reception in Croatia
2012. International Seminar The State and Society at Peace and War in Indian literature and Art, University of Warsaw (13-15.9. 2012) održala referat pod naslovom Battle at Kurukṣetra in the eyes of Bharata women as described in Strῑparvan of the Mahābhārata
2012. Symposium in Honour of Professor Horst Brinkhaus, Kiel 12th October 2012), održala referat Stories from Purāṇas in Indian Theatre