mr.sc. Jelka Gošnik, v. pred.

Akademski stupanj
magistar znanosti
Zvanje
viši predavač
Organizacijska jedinica
Samostalna katedra za kineziologiju
Konzultacije
utorak od 17:00 do 18:00 sati
Soba
SD "Martinovka", soba br. 7, Zelinska 5
Telefon
+385 1 6113 147
E-mail
jgosnik@ffzg.hr

Mr. sc. Jelka Gošnik rođena je u Novom Mestu (Slovenija). Nakon okončanoga gimnazijskog obrazovanja, upisuje “Visoku školu za tjelesnu kulturu u Ljubljani” koju završava 1978. te tako stječe zvanje profesorice tjelesne kulture i diplomirane trenerice alpskog skijanja. Sedam godina kasnije na „Fakulteti za telesno kulturo“ na „Univerzi v Ljubljani“ ostvaruje znanstveni stupanj magistre kinezioloških znanosti. Profesionalnu karijeru otpočinje zaposlenjem na radnom mjestu nastavnice tjelesnog odgoja u „Srednji šoli za gostinstvo in turizem“ u istome gradu. Od 1984. godine zaposlenica je „Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu“. U nekoliko mandata na ovoj univerzitetskoj ustanovi obnašala je funkciju predstojnicu Katedre za kineziologiju što je ujedno i njena aktualna radna uloga. S velikim i zapaženim uspjehom ulaže kontinuirani napor, energiju i entuzijazam usmjeren prema unapređenju nastavnog procesa što se reflektira kroz iniciranje čitavog niza kinezioloških aktivnosti za studente/ice, ali i pokretanje izbornih kolegija na preddiplomskoj i diplomskoj razini studija namijenjenih čitavoj studentskoj populaciji Filozofskog fakulteta. Naglašeno velik broj studentskih sportskih timova pod njenim je rukovodstvom sudjelovao na različitim natjecanjima. Između niza vrlo uspješnih rezultata, svakako vrijedi istaknuti prvo mjesto muške odbojkaške ekipe na Europskom sveučilišnom prvenstvu 2004. godine. Na znanstveno-istraživačkom planu, dosad je zabilježila suradništvo na osam projekata. Njena izdašna bibliografija uključuje gotovo 100 stručnih i znanstvenih radova te koautorstvo jednog sveučilišnog udžbenika. Svoje radove predstavila je na znatnom broju domaćih te skupovima internacionalnog predznaka; pojedini radovi bili su i nagrađivani. Popularizacija kineziologije, sporta i zdravog načina življenja aktivnosti su kojima neprestano posvećuje izuzetnu pažnju, radni elan i marljivo ih implementira. Članica je nekoliko hrvatskih i međunarodnih profesionalnih asocijacija. Njen predan i vrijedan rad prepoznat je i priznat: dobitnica je više nagrada od kojih valja izdvojiti državnu nagradu Hrvatskog kineziološkog saveza (HKS) za dugogodišnji uspješan rad (2003.) te priznanje Dekana Filozofskog fakulteta za poseban doprinos u radu (2004.). Pored materinjeg slovenskog, tečno govori hrvatski, a također se služi engleskim, njemačkim i talijanskim jezikom.

1.0.0. Znanstveni radovi
1.1.0. Kvalifikacijski rad
1.1.1. Gošnik-Oreb, J. (1985). Struktura gibljivosti 15-17 letnih učenk. (Magistarski rad). Fakulteta za telesno kulturo, Ljubljana.

1.2.0. Radovi u časopisu navedenom u Pravilniku NN 2/97. Rad objavljen u sekundarno referenciranom časopisu od 1985., od 1995. indeksiran u APA: PsycLIT i Psyc INFO,
EBSCO, SIIC, Sport Discus.
1.2.1. Gošnik-Oreb, J., Oreb, G. (1987). Analiza zanesljivosti nekaterih motoričnih testov gibljivosti. Kineziologija, 19(1):43-50.

1.3.0. Rad indeksiran u SPONET, SIRC – Canada, COBIS.
1.3.1. Mišigoj-Duraković, M., Gošnik-Oreb, J. (1995). Delež maščobe v telesni strukturi študentov Fakultete za telesno kulturo v Zagrebu. Kinesiologia Slovenica, 2(1);33-35.
Fakulteta za šport, Ljubljana, ISSN 1318-2269.

1.4.0. Originalni znanstveni radovi - in extenso - međunarodno recenzirani i objavljeni u zbornicima radova s međunarodnih znanstvenih skupova

1.4.1. Oreb, I., Kosalec, V., Duraković, D., Gošnik, J. (2013). Deklarativno znanje studenata/ica Filozofskog fakulteta u Zagrebu o dopingu. U: A. Biberović (ur.), Zbornik
naučnih i stručnih radova 6. međunarodnog simpozijuma „Sport i zdravlje“, Tuzla, 31.5.-1.6.2013., (200-203), Tuzla: Univerzitet u Tuzli, ISSN 1840-4790.
1.4.2. Gošnik, J., Špehar, N., Fučkar Reichel, K. (2013). Samoprocjena zdravstvenih problema studenata/ica Filozofskog fakulteta u Zagrebu. U: A. Biberović (ur.), Zbornik
naučnih i stručnih radova 6. međunarodnog simpozijuma „Sport i zdravlje“, Tuzla, 31.5.-1.6.2013., (170-174), Tuzla: Univerzitet u Tuzli, ISSN 1840-4790.
1.4.3. Gošnik, J., Kürner, D. (2013). Sport and humanism. Organizational models and forms of University sport – in Croatia and Slovenia. In. ( ) Proceedings of International
University Sports Federation Conference, University and Olympic Sport: two models – one goal?, July 14-17, 2013, (247), Russian Federation, Kazan.
1.4.4. Gošnik, J., Dautović, M., Vulić, J. (2012). Stavovi brucoša/ica Filozofskog fakulteta u Zagrebu o kolegiju Tjelesna i zdravstvena kultura, U: M. Andrijašević & D. Jurakić
(ur.), Zbornik radova Međunarodne znanstveno-stručne konferencije „Odgojni i zdravstveni aspekti sporta i rekreacije“, Križevci, 2012, (269-275). Zagreb: Kineziološki
fakultet Sveučilišta u Zagrebu, ISBN 978-953-317-0160-9.
1.4.5. Gošnik, J., Vuić, A., Sedar, M. (2012). Zašto studenti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu biraju šah?, U: M. Andrijašević & D. Jurakić (ur.), Zbornik radova
Međunarodne znanstveno-stručne konferencije „Odgojni i zdravstveni aspekti sporta i rekreacije“, Križevci, 2012, (243-251). Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u
Zagrebu, ISBN 978-953-317-0160-9.
1.4.6. Gošnik, J., Špehar, N., Fučkar Reichel, K. (2011). Validation of the scales for assessing swimming abilities of students at Faculty of Humanities and Sciences in
Zagreb. In D. Milanović & G. Sporiš (Eds.) Proceedings Book 6th International scientific conference on kinesiology “Integrative power of Kinesiology" (226-229).
Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu. ISBN 978-953-317-013-8.
1.4.7. Gošnik, J., Jakovina, T., Topolovac, I. (2011). Teaching approaches of Physical Education in higher education. In. ( ) Proceedings Book of FISU Conference in
Shenzhen 2011, “University Sport: From Culture of the “How” to Culture of the “Why” – the Future Starts Here”, (208), Shenzhen, National Republic of China.
1.4.8. Prot, F., Chin, Pak Y., Gošnik, J., Prot, S. (2011). Gender stereotypes in students sport interests. In. ( ) Proceedings Book of FISU Conference in Shenzhen 2011,
“University Sport: From Culture of the “How” to Culture of the “Why” – the Future Starts Here”, (163), Shenzhen, National Republic of China.
1.4.9. Kürner, D., Hribar, G., Gošnik, J. (2011). Sport and Humanism. In. ( ) Proceedings Book of FISU Conference in Shenzhen 2011, “University Sport: From Culture of the
“How” to Culture of the “Why” – the Future Starts Here”, Shenzhen, National Republic of China.
1.4.10. Mišigoj Duraković, M., Duraković, Z., Gošnik, J. (2010). Sodobna zdravstvena stališča in priporočila za telesno aktivnost in rekreativno vadbo za preprečevanje
ateroskleroze. U: H. Berčić (ur.), Zbornik 8. kongresa športne rekreacije, Rogla, 2010. ''8. kongres športne rekreacije'' (35-39). Ljubljana: Olimpijski komite Slovenije,
ISBN 978-961-6476-04-1.
1.4.11. Mišigoj Duraković, M., Duraković, Z., Gošnik, J. (2008). Povezanost medicine in športne stroke za potrebe programov v športnih okoljih. U: H. Berčić (ur.), Zbornik 7.
kongresa športne rekreacije, Ptuj, 2008 ''7. kongres športne rekreacije'' (22-25). Ljubljana: Univerza v Ljubljani, ISSN 1855-5357.
1.4.12. Fučkar Reichel, K., Špehar, N., Gošnik, J., Bunjevac, T. (2008). The level of sport activity of students from three institutions of higher education. In. D. Milanović & F.
Prot (Eds.), Proceedings Books of 5th International Scientific Conference on Kinesiology, Zagreb, 2008 ''Kinesiology Research trends and applications'' (517-520).
Zagreb: Faculty of Kinesiology, University of Zagreb, ISBN 978-953-6378-79-1.
1.4.13. Špehar, N., Gošnik, J., Fučkar Reichel, K. (2008). The preferences toward sports of students in institutions of higher education. In. D. Milanović & F. Prot (Eds.),
Proceedings Books of 5th International Scientific Conference on Kinesiology, Zagreb, 2008 ''Kinesiology Research trends and applications'' (561-565). Zagreb: Faculty
of Kinesiology, University of Zagreb, ISBN 978-953-6378-79-1.
1.4.14. Špehar, N., Fučkar-Reichel, K., Gošnik, J. (2007). Kvaliteta rada instruktora aerobike. In M. Andrijašević (Eds.), Zbornik radova, Zagreb, 2007, ''Sport za sve u funkciji
unapređenja kvalitete života'' Međunarodna znanstveno-stručna konferencija, (381-390). Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, ISBN 978-953-6378-62-3.
1.4.15. Kürner, D., Gošnik, J., Bunjevac, T. (2007). Influences of Political Changes on University Sport in Major Universities of Former Yugoslavia, In: S. Samahito (Ed.).
Proceedings Universiade Bangkok 2007 FISU Conference ''University Sport: Sport Creates Man… Man Develops Nationhoods'' (203-210). Thammasat University
Rangsit Campus, Bangkok, Thailand.
1.4.16. Prot, F., Bosnar, K., Gošnik J., Vukmir, V. (2005). Differences in sport interests in female adolescents with various occupational choices. In D. Milanović & F. Prot
(Eds.), Proceedings Book of 4th International Scientific Conference on Kinesiology, Opatija, 2005, ''Science and Profession – Challenge for the Future'', (750-753).
Zagreb: Faculty of Kinesiology, University of Zagreb, ISBN 953-6378-52-3.
1.4.17. Prot, F., Gošnik, J., Bosnar, K. (2003). The position of new activities in the factor structure of standard students'sport interests. Proceedings I-Leisure and Recreation,
Daegu FISU/CESU Universiade Conference, 2003 ''Facing the Challenge'' (813-818), Yeungnam University, Korea.
1.4.18. Prot, F., Gošnik, J., Bosnar, K. (2002). An empirical taxonomy of sports. In. D. Milanović & F. Prot (Eds.), Proceedings Books of „3rd International Scientific
Conference, Opatija, 2002, ''Kinesiology – New Perspectives'' (244-248). Zagreb: Faculty of Kinesiology, University of Zagreb, ISBN 953-6378-36-1.
1.4.19. Gošnik, J., Bunjevac, T., Sedar, M., Prot, F., Bosnar, K. (2002). Sport experience of undregraduate students In. D. Milanović & F. Prot (Eds.), Proceedings Books of 3rd
International Scientific Conference, Opatija, 2002, ''Kinesiology – New Perspectives'' (457-462). Zagreb: Faculty of Kinesiology, University of Zagreb, ISBN 953-6378-
36-1.
1.4.20. Bosnar, K., Gošnik, J., Prot, F. (2002). Primerjava latentnih struktur preferenc športov pri dečkih različne starosti In R. Pišot, V. Štemberger, F. Krpač & T. Filipčič
(Eds.), Zbornik prispevkov 2. mednarodnega znanstvenega in strokovnega posveta, Kranjska gora, 2002, ''Otrok v gibanju'' (189-195). Univerza v Ljubljani,
Pedagoška fakulteta, ISBN 86-7735-059-4.
1.4.21. Bosnar, K., Gošnik, J. (2000). Preference športov mestnih otrok v višjih razredih osnovne šole. U: R. Pršot i V. Štemberger (ur.) «Otrok v gibanju», Zbornik prispevkov
1. mednarodnega znanstvenega posveta, Gozd Martuljak, 20.–22.10.2000., (159-164.). Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, ISBN 86-7735-046-2.
1.4.22. Šimunović, M., Gošnik, J., Mršo, M. (2000). Integrirano učenje ter telesna in zdravstvena kultura. U: R. Pršot i V. Štemberger (ur.) «Otrok v gibanju», Zbornik
prispevkov 1. mednarodnega znanstvenega posveta, Gozd Martuljak, 20.–22.10.2000., (277-282). Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, ISBN 86-7735-046-2.
1.4.23. Bosnar, K., Gošnik-Oreb, J. (2000). Physical activity for health and fitness in female undergraduate students. U: S. Heimer (Ed.) «Health Related Physical Activity in
Adults», Proceedings of European Conference, Barcelona: European Confederation Sport and Health – CESS, Poreč, 22nd – 25th June 2000, (66-68), LEGAL NB: B-
10508-00.
1.4.24. Oreb, G., Gošnik-Oreb, J. (1999). Učinkovitost plesnih sadržaja u transformaciji motoričkih sposobnosti studentica. U: D. Milanović (ur.) «Kineziologija za 21.
stoljeće», Zbornik radova 2. međunarodne znanstvene konferencije, Dubrovnik, 22. – 26.09.1999., (147-150). Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu.
1.4.25. Oreb, G., Blarežina, Đ., Gošnik-Oreb, J. (1997). Utjecaj plesne aerobike na motoričke sposobnosti studentica. U: D. Milanović (ur.) «Kineziologija – sadašnjost i
budućnost», Zbornik radova 1. međunarodne znanstvene konferencije, Dubrovnik, 25.–28.09.1997., (56-59), Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu, ISBN 953-6378-16-7.
1.4.26. Oreb, G., Gošnik-Oreb, J. (1996). Primjena elektroničkog kardiotahometra u plesnom aerobiku. U: D. Milanović (ur.). «Fitness», Zbornik radova međunarodnog
savjetovanja. Zagrebački sajam sporta, Zagreb, 28.–31.03.1996. Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu, ISBN 953-6378-06-X.


1.5.0. Originalni znanstveni radovi – in extenso – domaća recenzija i objavljeni u zbornicima s domaćih znanstvenih skupova

1.5.1. Špehar, N., Fučkar Riechel, K., Gošnik, J. (2013). Razina utjecaja nekih kriterija na sadašnje bavljenje sportom studenata Tehničkog veleučilišta u Zagrebu. U: V.
Findak (ur.). Zbornik radova 22. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske, Poreč, 2013, ''Organizacijski oblici rada u područjima edukacije, sporta, sportske
rekreacije i kineziterapije'', (78-84), Zagreb: Hrvatski kineziološki savez, ISBN 978-953-7965-00-6.
1.5.2. Fučkar Reichel, K., Gošnik, J., Špehar, N. (2012). Validacija skale procjene plivačkog znanja na populaciji studenata/ica Prirodoslovno-matematičkog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu. U: E. Ružić (ur.), Zbornik radova 12. hrvatskog savjetovanja o obuci neplivača "Individualizacija rada u području obuke neplivača", Rijeka, 2012.
(56-60). Rijeka: Udruga kineziologa grada Rijeke.
1.5.3. Fučkar Reichel, K., Gošnik, J., Špehar, N. (2012). Analiza utjecaja na znanje plivanja kod studenata Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U: E.
Ružić (ur.), Zbornik radova 12. hrvatskog savjetovanja o obuci neplivača "Individualizacija rada u području obuke neplivača", Rijeka, 2012. (61-65). Rijeka: Udruga
kineziologa grada Rijeke.
1.5.4. Fučkar Riechel, K., Gošnik, J., Vulić, J. (2012). Interesi studenata/ica Prirodoslovno-matematičkog fakulteta za teoretske kineziološke teme. U: V. Findak (ur.). Zbornik
radova 21. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske, Poreč, 2012, ''Intenzifikacija procesa vježbanja u područjima edukacije, sporta, sportske rekreacije i
kineziterapije'', (133-138), Zagreb: Hrvatski kineziološki savez, ISBN 953-95082-9-0.
1.5.5. Gošnik, J., Fučkar Reichel, K., Špehar, N., Sedar, M. (2011). Povezanost bavljenja sportom s interesima za akademske teme iz kineziologije. U: V. Findak (ur.), Zbornik
radova 20. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske, Poreč, 2011 „Dijagnostika u područjima edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije“, (183-189).
Zagreb: Hrvatski kineziološki savez, ISBN: 953-953-95082-7-4.
1.5.6. Gošnik, J., Sedar, M. (2010). Procjena plivačke sigurnosti studenata/ica od 2002. do 2009. godine uzastopno i provjera znanja plivanja na Filozofskom fakultetu u
Zagrebu u 2010. godini. U: V. Findak (ur.), Zbornik radova 11. hrvatskog savjetovanja o obuci neplivača "Metodički organizacijski oblici rada u području obuke
neplivača", Orahovica, 2010. (37-38). Zagreb: Hrvatski savez sportske rekreacije.
1.5.7. Gošnik, J., Špehar, N., Fučkar Reichel, K. (2010). Procjena plivačke sigurnosti studenata/ica na tri visoka učilišta u Zagrebu, Ljubljani i Beogradu. U: V. Findak (ur.),
Zbornik radova 11. hrvatskog savjetovanja o obuci neplivača "Metodički organizacijski oblici rada u području obuke neplivača", Orahovica, 2010. (39-40). Zagreb:
Hrvatski savez sportske rekreacije.
1.5.8. Špehar, N., Gošnik, J., Fučkar Reichel, J. (2010). Subjektivna procjena znanja plivanja studentske populacije. U: V. Findak (ur.), Zbornik radova 11. hrvatskog
savjetovanja o obuci neplivača "Metodički organizacijski oblici rada u području obuke neplivača", Orahovica, 2010. (65-68). Zagreb: Hrvatski savez sportske rekreacije.
1.5.9. Špehar, N., Gošnik, J., Fučkar-Reichel, K. (2007). Test deklarativnog znanja studenata iz kolegija Tjelesne i zdravstvene kulture. U: V. Findak (ur.). Zbornik radova 16.
ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske, Poreč, 2007, „Antropološke, metodičke, metodološke i stručne pretpostavke rada u područjima edukacije, sporta, sportske
rekreacije i kineziterapije“, (231-237), Zagreb: Hrvatski kineziološki savez., ISBN 953-95082-2-3.
1.5.10. Oreb, G., Blašković, M., Gošnik-Oreb, J. (1989). Canonical relation between abilities and dance efficiency. AIESEP, World Convention, Jyvaskyla, 1989, 12.


1.6.0. Originalni znanstveni radovi – sažetci – međunarodno recenzirani i objavljeni u zbornicima s međunarodnih znanstvenih skupova

1.6.1. Mišigoj-Duraković, M., Duraković, Z., Gošnik, J. (2014). A Powerful Tool in Chonic Disease Prevention. Book of Abstracts, The International Conference of Sport
Science (ICSSCC)“Challenge of Change“. 5.-7. November 2014. Jordan, Amman: The University of Jordan - Amman, Faculty of Physical Education.
1.6.2. Gošnik, J., Oreb, I., Duraković, D.(2014). Modern approach to the phenomenon of disability and to students with disabilities. Book of Abstracts, The International
Conference of Sport Science (ICSSCC)“Challenge of Change“. 5.-7. November 2014. Jordan, Amman: The University of Jordan - Amman, Faculty of Physical
Education.
1.6.3. Mišigoj-Duraković, M., Sorić, M., Gošnik, J., Gostović, M., Hoćevar, M., Jambrek Gostović, M. (2013). Associations of Fatness, Cardiorespiratory Fitness and Habitual
Physical Activity with C-Reactive Protein and Fibrinogen Levels in Middle Aged Adults. Book of Abstracts, Sport Science in the Heart of the Arab Spring 2. November,
2013. Egypt, Hurghada: Assuit University, Faculty of Physical Education.
1.6.4. Gošnik, J., Oreb, I., Špehar, N. (2013). Self-evaluation of freshmen's health issues at the Faculty of humanities and social sciences in Zagreb-Croatia. Book of
Abstracts, Sport Science in the Heart of the Arab Spring 2. November, 2013. Egypt, Hurghada: Assuit University, Faculty of Physical Education.
1.6.5. Špehar, N., Gošnik, J., Fučkar Reichel, K., Mišigoj-Duraković, M. (2012). The connection between sport and recreational activities and Body Mass Inex (BMI) among
students. In: M. Doupona Topić i T. Kajtna (Eds.), Book of Abstracts, 6th Conference for Youth Sport in Bled, 6-9 December 2012, Ljubljana: University of Ljubljana,
Faculty of Sport, ISBN 978-961-6843-32-4.
1.6.6. Špehar, N., Gošnik, J., Fučkar Reichel, K., Mišigoj-Duraković, M. (2012). The subjective assessment of freshmen's health issues at the Faculty of Humanities and
Social Sciences in Zagreb. In: M. Doupona Topić i T. Kajtna (Eds.), Book of Abstracts, 6th Conference for Youth Sport in Bled, 6-9 December 2012, Ljubljana: University
of Ljubljana, Faculty of Sport, ISBN 978-961-6843-32-4.
1.6.7. Špehar, N., Gošnik, J., Fučkar Reichel, K., Mišigoj-Duraković, M. (2012). Relation of Body Mass Index (BMI) with Physical Activity of Students and Gender Differences.
Book of Abstracts, Conference Sport Science in the heart of the Arab Spring. November, 2012. Egypt, Luxor: Assuit University, Faculty of Physical Education.
1.6.8. Gošnik, J., Špehar, N., Fučkar Reichel, K., Mišigoj-Duraković, M. (2012). Student Health Self-Evaluation and Gender Differences at University of Zagreb. Book of
Abstracts, Conference Sport Science in the heart of the Arab Spring. November, 2012. Egypt, Luxor: Assuit University, Faculty of Physical Education.
1.6.9. Fučkar Reichel, K., Špehar, N., Gošnik, J. (2010). The health condition of the first year students of the University of Zagreb. In M. Kovač, G. Jurak & G. Starc (Eds.),
Book of Abstracts, 5th International Congress Youth Sport 2010, Ljubljana, 2010. (102), Ljubljana: University of Sport, ISBN 978-961-6843-03-4.
1.6.10. Gošnik, J., Špehar, N., Fučkar Reichel, K. (2010). Education as a promoter of physical activity. In M. Kovač, G. Jurak & G. Starc (Eds.), Book of Abstracts, 5th
International Congress Youth Sport 2010, Ljubljana, 2010. (106), Ljubljana: University of Sport, ISBN 978-961-6843-03-4.
1.6.11. Kürner, D., Gošnik, J., Bunjevac, T. (2008). Influence of political changes on sport faculties in major Universities of former Yugoslavia. In G. Starc, M. Kovač & K.
Bizjak (Eds.), Book of Abstracts, 4th International Symposium Youth Sport 2008, ''Youth Sport 2008: The Heart of Europe''. (93 - 94). Ljubljana, Univerza v Ljubljani,
ISBN 978-961-6583-67-1.
1.6.12. Gošnik, J., Ćurković, S. (2008). Involvement in sports activities among school and University students. In G. Starc, M. Kovač & K. Bizjak (Eds.), Book of Abstracts, 4th
International Symposium Youth Sport 2008, ''Youth Sport 2008: The Heart of Europe''. (145 -146). Ljubljana, Univerza v Ljubljani, ISBN 978-961-6583-67-1.
1.6.13. Špehar, N., Gošnik, J., Fučkar Reichel, K. (2008). The level of declarative knowledge in Physical Education of students at institutions of higher education. In G. Starc,
M. Kovač & K. Bizjak (Eds.), Book of Abstracts, 4th International Symposium Youth Sport 2008, ''Youth Sport 2008: The Heart of Europe''. (146-147). Ljubljana,
Univerza v Ljubljani, ISBN 978-961-6583-67-1.
1.6.14. Fučkar Reichel, K., Špehar, N., Gošnik, J. (2008). Aerobics as a creative program in Physical Education at the institutions of higher education. In G. Starc, M. Kovač &
K. Bizjak (Eds.), Book of Abstracts, 4th International Symposium Youth Sport 2008, ''Youth Sport 2008: The Heart of Europe''. (147-148). Ljubljana, Univerza v
Ljubljani, ISBN 978-961-6583-67-1.
1.6.15. Špehar, N., Fučkar-Reichel, K., Gošnik, J. (2007). Fitness instructors' perception of importance of particular elements for effectively conducted program, In Supitr
Samahito (Ed.), Proceedings Universiade Bangkok 2007 FISU Conference ''University Sport: Sport Creates Man… Man Develops Nationhoods''. (560). Thammasat
University Rangsit Campus, Bangkok, Thailand.
1.6.16. Bosnar, K., Gošnik, J., Prot, F. (2006). Gender, age and sport experience in sport preference cluster definition. In R. Pišot, V. L. Kropej, J. Zurc, T. Volmut, & A. Obid
(Eds.), Abstracts and Proceedings, 4th International Symposium, Portorož, 2006, ''A Child in Motion''. (42). Koper. Univerza na Primorskem, Znanstveno raziskovalno
središče, ISBN–10 96 - 6328-36-0.
1.6.17. Prot, F., Gošnik, J., Bosnar, K. (2006). Cluster analysis of sport interests in elementary school children. In R. Pišot, V. L. Kropej, J. Zurc, T. Volmut, & A. Obid (Eds.),
Abstracts and Proceedings, 4th International Symposium, Portorož, 2006, ''A Child in Motion''. (161). Koper. Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno
središče, ISBN-10 961-6328-36-0.
1.6.18. Bosnar, K., Gošnik, J., Hošek-Momirović, A., Prot, F. (2004). The comparison of sport interests in metropolitan and small town elementary school boys. In R. Pišot, V.
Štemberger, V. Zorc & A. Obid (Eds.), Abstracts and Proceedings, Kranjska gora, 2004, ''A Child in Motion''. (48-49). Koper. Univerza na Primorskem, Znanstveno
raziskovalno središče.
1.6.19. Prot, F., Gošnik, J., Bosnar, K. (2003). The development of sport preference structures. In E.Muller, H. Schwameder, G. Zallinger & V. Fastenbauer (Eds.), Book of
Abstracts, Salzburg-Austria, 2003, ''8th Annual Congress of the European College of Sport Science'', (311, 0113B-3). Institute of Sport Science, University of Salzburg,
ISBN 3-901709-11-8.

1.7.0. Prethodna znanstvena priopćenja – domaći, međunarodni skupovi s recenzijom

1.7.1. Fučkar Reichel, K., Gošnik, J., Vulić, J. (2011). Dijagnostika u nastavi tjelesne i zdravstvene kulture na Prirodoslovno-matematičkog fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U:
V. Findak (ur.), Zbornik radova 20. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske, Poreč, 2011 „Dijagnostika u područjima edukacije, sporta, sportske rekreacije i
kineziterapije“, (118-123). Zagreb: Hrvatski kineziološki savez, ISBN: 978-953-95082-7-0.
1.7.2. Gošnik, J., Špehar, N., Topolovac, I. (2010). Individualization and interdisciplinarity in Physical Education teaching at higher education institutions. In I. Prskalo, V.
Findak & J. Strel (Eds.), Pre-conference Proceedings, 4th Special Focus Symposium: ''Individualizing Instruction in Kinesiology Education'', Zagreb, 11-13 November,
2010. (67-76), Zagreb: European Advances and Systems Research Center.

2.0.0. Stručni radovi
2.1.0. Stručni radovi recenzirani i objavljeni u zbornicima radova s međunarodnih stručnih i znanstvenih skupova

2.1.1. Gošnik, J. Kürner, D. (2012). Organizational models and forms of University sport – University of Zagreb in Croatia (No in EU) – University of Ljubljana in Slovenia (in
EU). In: www.sass-slo.com, International Symposium: Sport and modern University, September 27-28, Ljubljana: Slovenian Academic Sport Society.
2.1.2. Gošnik, J., Špehar, N., Fučkar Reichel, K., Topolovac, I. (2010). Individualization of Physical Education teaching at Faculty of Humanities and Social Sciences. In I.
Prskalo, V. Findak & J. Strel (Eds.), Pre-conference Proceedings, 4th Special Focus Symposium: ''Individualizing Instruction in Kinesiology Education'', Zagreb: 11-13
November, 2010. (67-76), Zagreb: European Advances and Systems Research Center.
2.1.3. Gošnik, J., Špehar, N., Fučkar Reichel, K. (2009). Zakonska i dokumentacijska podloga za stvaranje kurikuluma Tjelesne i zdravstvene kulture i športa na visokim
učilištima u kontekstu reforme visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj. U: F. Gracin & B. Klobučar (ur.) Zbornik radova VIII. konferencije o športu Radne zajednice
Alpe-Jadran, Opatija, 2009., (380-390), 04.-06.06.2009., Zagreb: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske, Uprava za šport, ISBN 978-953-6569-
63-2.
2.1.4. Gošnik, J., Kürner, D., Špehar, N. (2009). Inačica predloška značajki syllabusa kolegija Tjelesne i zdravstvene kulture na visokim učilištima. U: F. Gracin & B. Klobučar
(ur.) Zbornik radova VIII. konferencije o športu Radne zajednice Alpe-Jadran, Opatija, 2009., (391-399), 04.-06.06.2009., Zagreb: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i
športa Republike Hrvatske, Uprava za šport, ISBN 978-953-6569-63-2.
2.1.5. Špehar, N., Fučkar-Reichel, K., Gošnik, J. (2009). Intervalni trening u programima aerobike. U: ( ) Zbornik "7. godišnja međunarodna konferencija, Kondicijska priprema
sportaša 2009 - "Trening izdržljivosti"", (242-244), 20.-21.02.2009., Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
2.1.6. Špehar, N., Gošnik, J., Fučkar-Reichel, K. (2009). Badminton kao nastavni program za razvoj izdržljivosti kod studentske populacije. U: ( ) Zbornik "7. godišnja
međunarodna konferencija, Kondicijska priprema sportaša 2009 - "Trening izdržljivosti"", (292-294), 20.-21.02.2009., Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u
Zagrebu.
2.1.7. Špehar, N., Fučkar-Reichel, K., Gošnik, J. (2007): Metode poučavanja koreografije u aerobici, U: Smajlović N. (ur.) Zbornik radova naučnih i stručnih radova II
international symposium of New Technologies in Sport, (445-449), Sarajevo: Fakultet sporta i tjelesnog odgoja.
2.1.8. Gošnik, J., Fučkar-Reichel, K., Špehar, N. (2007). Usklađenost programa Tjelesne i zdravstvene kulture i sporta na Filozofskom fakultetu u Zagrebu s bolonjskom
deklaracijom, U: F. Gracin & B. Klobučar (ur.) Zbornik radova VII. konferencije o športu Radne zajednice Alpe-Jadran, Opatija, 2007., (329–339), Zagreb: Ministarstvo
znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske, Uprava za šport, ISBN 978-953-6569-36-6.
2.1.9. Gošnik, J., Špehar, N., Fučkar-Reichel, K. (2007). Smjernice razvoja Tjelesne i zdravstvene kulture i sporta u visokom obrazovanju u primjeni bolonjskog procesa te
ulaska u europski prostor, U: F. Gracin & B. Klobučar (ur.) Zbornik radova VII. konferencije o športu Radne zajednice Alpe-Jadran, Opatija, 2007., (341–347), Zagreb:
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske, Uprava za šport, ISBN 978-953-6569-36-6.
2.1.10. Komel-Klaić, S., Skender, N., Gošnik, J. (2003). Plivanje kao redovna nastava tjelesne i zdravstvene kulture na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu u Zagrebu. U:
S. Puhar & K. Kristić (ur.) Zbornik radova V. konferencije o sportu Radne zajednice Alpe-Jadran, Rovinj, 2003., (206-212), Zagreb, Ministarstvo prosvjete i športa,
Kineziološki fakultet.
2.1.11. Gošnik, J., Fučkar, K., Alikalfić, V. (2003). Preferences toward sports of students at the Faculty of Philosophy. In S. Puhak & K Kristić (Eds.), Proceedings book of XVI
European Sports Conference, Dubrovnik, 2003, Making Sport Atractive for All“, (71-77). Zagreb: Ministry of Education and Sport of the Republic of Croatia, ISBN 953-
6569-12-4.
2.1.12. Oreb, G., Gošnik-Oreb, J., Furjan-Mandić, G. (1999). Učinkovitost plesne aerobike u transformaciji nekih motoričkih sposobnosti plesača. U: E. Hofman (ur.) «Školski
sport», Zbornik radova IV. Konferencije o sportu Radne zajednice Alpe-Jadran, Rovinj, 23.–26.06.1999., 268-272, Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu, Zagrebački
velesajam i Zagrebački športski savez.
2.1.13. Oreb, G., Gošnik-Oreb, J., Furjan, G. (1987). A model of specially programmed instruction in physical exercise. In: V. Juras (Ed.) Proceedings of FISU/CESU
Conference Universiade '87, 10.–12.07.1987., 84-87, Zagreb: Organizing Committee of the Universiade 1987., Zagreb.

2.2.0. Stručni radovi – recenzirani i objavljeni u zbornicima radova s domaćih stručnih skupova

2.2.1. Kecerin-Kasumagić, I., Fučkar-Reichel, K., Gošnik, J. (2016). Mudrost pokreta (movement intelligence) i novi načini učenja i vježbanja. U: V. Findak (ur.). Zbornik
radova 25. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske, Poreč, 2016., „Kinezilogija i područja edukacije, sporta, sportske rekreacije i kinezioterapije u razvitku hrvatskog
društva“, (625-629), Zagreb: Hrvatski kineziološki savez, ISBN: ??
2.2.2. Sedar, M., Gošnik, J., Fučkar-Reichel, K. (2015). Razlozi za implementaciju informacijskog sustava elektroničkog popisivanja studenata na kolegiju tjelesne i
zdravstvene kulture Filozofskog fakulteta u Zagrebu. U: V. Findak (ur.). Zbornik radova 24. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske, Poreč, 2015., „Primjena i utjecaj
novih tehnologija na kvalitetu rada u područjima edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije“, (298-303), Zagreb: Hrvatski kineziološki savez, ISBN: 978-953-
7965-04-4.
2.2.3. Gošnik, J., Oreb, I., Špehar, N. (2015). Kineziomat - aplikacija za elektroničko popisivanje studenata na kolegiju tjelesne i zdravstvene kulture Filozofskog fakulteta u
Zagrebu (Dio 2) U: V. Findak (ur.). Zbornik radova 24. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske, Poreč, 2015., „Primjena i utjecaj novih tehnologija na kvalitetu rada u
područjima edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije“, (209-214), Zagreb: Hrvatski kineziološki savez, ISBN: 978-953-7965-04-4.
2.2.4. Oreb, I., Nemčić, T., Gošnik, J. (2014). Suvremeni pristup fenomenu invaliditeta i samim studentima s invaliditetom (dio 1) U: V. Findak (ur.). Zbornik radova 23. ljetne
škole kineziologa Republike Hrvatske, Poreč, 2014, „Kineziološke aktivnosti i sadržaji za djecu, učenike i mladež s teškoćama u razvoju i ponašanju te za osobe s
invaliditetom“, (383-389), Zagreb: Hrvatski kineziološki savez, ISBN 978-953-7965-02-0.
2.2.5. Gošnik, J., Fučkar Reichel, K., Špehar, N. (2014). Modul tjelesne i zdravstvene kulture za studente s invaliditetom na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (dio 2). U: V.
Findak (ur.). Zbornik radova 23. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske, Poreč, 2014, „Kineziološke aktivnosti i sadržaji za djecu, učenike i mladež s teškoćama u
razvoju i ponašanju te za osobe s invaliditetom“, (308-314), Zagreb: Hrvatski kineziološki savez, ISBN 978-953-7965-02-0.
2.2.6. Fučkar Reichel, K., Kecerin Kasumagić, I., Špehar, N., Gošnik, J. (2014). Primjena metode bones for life/kosti za život u nastavi tjelesne i zdravstvene kulture na
Prirodoslovno-matematičkom fakultetu. U: V. Findak (ur.). Zbornik radova 23. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske, Poreč, 2014, „Kineziološke aktivnosti i
sadržaji za djecu, učenike i mladež s teškoćama u razvoju i ponašanju te za osobe s invaliditetom“, (308-314), Zagreb: Hrvatski kineziološki savez, ISBN 978-953-
7965-02-0.
2.2.7. Klingor, Lj., Pintarić, A., Gošnik, J. (2013). Primjena tabata protokola na satu aerobike. U: V. Findak (ur.). Zbornik radova 22. ljetne škole kineziologa Republike
Hrvatske, Poreč, 2013, ''Organizacijski oblici rada u područjima edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije'', (462-467), Zagreb: Hrvatski kineziološki savez,
ISBN 978-953-7965-00-6.
2.2.8. Sedar, M., Nemčić, T., Gošnik, J. (2012). Samoprocjena efikasnosti studentica zagrebačkog Sveučilišta u futsalu. U: V. Findak (ur.). Zbornik radova 21. ljetne škole
kineziologa Republike Hrvatske, Poreč, 2012, ''Intenzifikacija procesa vježbanja u područjima edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije'', (517-522), Zagreb:
Hrvatski kineziološki savez, ISBN 953-95082-9-0.
2.2.9. Gošnik, J., Sedar, M., Topolovac, I. (2010). Mogućnost izbora kineziološke aktivnosti u nastavi Tjelesne i zdravstvene kulture studentica Filozofskog fakulteta u Zagrebu
prema njihovim preferencijama u proteklih šest godina. U: V. Findak (ur.). Zbornik radova 19. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske, Poreč, 2010,
''Individualizacija rada u područjima edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije'', (448-453), Zagreb: Hrvatski kineziološki savez, ISBN 953-95082-6-6.
2.2.10. Špehar, N., Gošnik, J., Topolovac, I. (2010). Preferencije studenata Filozofskog fakulteta u Zagrebu prema sportskim aktivnostima u razdoblju od šest godina. U: V.
Findak (ur.). Zbornik radova 19. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske, Poreč, 2010, ''Individualizacija rada u područjima edukacije, sporta, sportske rekreacije i
kineziterapije'', (575-580), Zagreb: Hrvatski kineziološki savez, ISBN 953-95082-6-6.
2.2.11. Fučkar Reichel, K., Gošnik, J., Špehar, N. (2008). Swot analiza stanja i perspektive kolegija tjelesna i zdravstvena kultura na visokim učilištima. U: B. Neljak (ur.).
Zbornik radova 17. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske, Poreč, 2008, ''Stanje i perspektiva razvoja u područjima edukacije, sporta, sportske rekreacije i
kineziterapije'', (272-277), Zagreb: Hrvatski kineziološki savez, ISBN 978-953-95082-4-9.
2.2.12. Gošnik, J., Špehar, N., Fučkar Reichel, K. (2008). Perspektiva kolegija tjelesna i zdravstvena kultura na visokim učilištima – bodovanje predmeta u ECTS-u. U: B.
Neljak (ur.). Zbornik radova 17. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske, Poreč, 2008, ''Stanje i perspektiva razvoja u područjima edukacije, sporta, sportske
rekreacije i kineziterapije'', (278-283), Zagreb: Hrvatski kineziološki savez, ISBN 978-953-95082-4-9.
2.2.13. Gošnik, J., Sedar, M., Bunjevac, T. (2007). Preferencije studenata/ica Filozofskog fakulteta u Zagrebu prema sportskim aktivnostima. U: V. Findak (ur.). Zbornik radova
16. ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske, Poreč, 2007, „Antropološke, metodičke, metodološke i stručne pretpostavke rada u područjima edukacije, sporta,
sportske rekreacije i kineziterapije“, (430-437), Zagreb: Hrvatski kineziološki savez, ISBN 953-95082-2-3.
2.2.14. Fučkar, K., Gošnik, J., Božić Fuštar, S. (2003). Metode rada u nastavi aerobike na Sveučilištu u Zagrebu. U: V. Findak (ur.). Zbornik radova 12. ljetne škole kineziologa
Republike Hrvatske, Rovinj, 2003., „Metode rada u području edukacije, sporta i sportske rekreacije“, (135-138), Zagreb: Hrvatski kineziološki savez.
2.2.15. Gošnik, J., Božić Fuštar, S. (2002). Planiranje i programiranje nastave aerobike na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U: F. Findak (ur.) Zbornik radova 11.
ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske, Rovinj, 2002, Programiranje rada u području edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije“, (230-232), Zagreb:
Hrvatski kineziološki savez.
2.2.16. Gošnik, J. (2002). Neke od značajki programiranja rada s djecom predškolske dobi u alpskom skijanju. U: V. Findak (ur.). Zbornik radova 11. ljetne škole kineziologa
Republike Hrvatske, Rovinj, 2002, „Programiranje rada u području edukacije, sporta, sportske rekreacije i kineziterapije“, (233-235), Zagreb: Hrvatski kineziološki
savez.
2.2.17. Gošnik, J., Komel-Klaić, S., Lukenda, Ž. (2001). Smjernice nastave tjelesne i zdravstvene kulture na Sveučilištu u Zagrebu. U: V. Findak (ur.). Zbornik radova 10.
ljetne škole pedagoga fizičke kulture Republike Hrvatske, «Programiranje opterećenja u području edukacije, sporta i sportske rekreacije», Poreč, 24. – 28.06.2001.,
236-238. Zagreb: Hrvatski savez pedagoga fizičke kulture.
2.2.18. Podvalej, L., Gošnik, J. (2001). Odbojka – sve popularniji ženski studentski sport na Sveučilištu u Zagrebu. U: V. Findak (ur.). Zbornik radova 10. ljetne škole
pedagoga fizičke kulture Republike Hrvatske, «Programiranje opterećenja u području edukacije, sporta i sportske rekreacije», Poreč, 24. – 28.06.2001, 264-266.
Zagreb: Hrvatski savez pedagoga fizičke kulture.

2.3.0. Autorska knjiga – sveučilišni udžbenik

2.3.1. Lanc, V., Gošnik-Oreb, J., Oreb, G., Matković, B. (1988). Naučimo skijati. U: G. Oreb. Autorska naklada, Zagreb (recenzenti: dr. Krešo Petrović, dr. Franc Agrež, dr.
Milan Blašković i mr. Nikola Jurković).

2.4.0. Stručni radovi objavljeni u domaćim časopisima

2.4.1. Gošnik, J., Božić Fuštar, S. (2002). Nastava tjelesne i zdravstvene kulture na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. U: A. Pejčić (ur.). Edukacija. rekreacija. sport, Glasilo
udruge pedagoga tjelesne kulture grada Rijeke, godina X, broj 26; 15-17, ISSN 1330-780.
2.4.2. Oreb, G., Gošnik-Oreb, J. (1995). Pripreme za snijeg – uživanje i opasnosti. Beauty and Fitness, No. 1, 49-51.
2.4.3. Gošnik-Oreb, J., Oreb, G. (1990). Analiza sezone 1988/89. YU ski magazin, Zima, 1989-90:107-108.
2.4.4. Gošnik-Oreb, J., Oreb, G. (1989). Nemojte prestrašiti klince. YU ski magazin, Zima, 1988-89; 112-114.
2.4.5. Gošnik-Oreb, J., Oreb, G., Matković, B., Lanc, V. (1989). Mala tortura prije skijanja. YU ski magazin, Zima, 1988-89, 48949, 100-103.

3.0.0. Znanstvenoistraživačka djelatnost
3.1.0. Sudjelovanje u realizaciji znanstvenih projekata – suradnica

3.1.1. Filozofski i odgojni aspekti suosjećanja (2017). Voditeljica projekta: doc. dr. sc. Ivana Zagorac.
3.1.2. Filozofski i odgojni aspekti suosjećaja (2016). Voditeljica projekta: doc. dr. sc. Ivana Zagorac.
3.1.3. Pozitivni učinci suočavanja s bolešću: prilog redefiniranju koncepta ranjivosti (2015). Voditeljica projekta: doc. dr. sc. Ivana Zagorac.
3.1.4. Značaj razine tjelesne aktivnosti u prevenciji kroničnih srčanožilnih bolesti; Kineziološki fakultet, Zagreb (2007) 034-0342282-2325.; Voditelj projekta: prof. dr. sc. M.
Mišigoj–Duraković.
3.1.5. Vloga in pomen spolnih stereotipov o samopodobi učencev (pr.02); Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Razvojno – raziskovalna enota, Ljubljana, 2003.; Voditelj
projekta: dr. sc. Franc Cankar – anketiranje učenika u 10 hrvatskih škola
3.1.6. Antropološka i motorička obilježja u dobi 19-23 godine (5-10-111); Fakultet za fizičku kulturu, Zagreb; Voditelj projekta: prof. dr. sc. R. Medved
3.1.7. Studija utjecaja tjelovježbe na somatski i zdravstveni status vježbača; Kineziološki fakultet, Zagreb (2002) 0034207.; Voditelj projekta: prof. dr. sc. M. Mišigoj-Duraković
3.1.8. Bazične motoričke sposobnosti studenata; Badija – Korčula, Fakultet za fizičku kulturu, Zagreb, 1980.; Voditelj projekta: prof. dr. sc. M. Gabrijelić

4.0.0. Pokretanje kolegija na studiju

4.0.1. (2010./2011., 2011./2012., 2012./2013.) → Pokrenula međuodsječni (povijest, povijest umjetnosti, sociologija, filozofija, lingvistika, psihologija, kineziologija) izborni
kolegij Čovjek i sport na preddiplomskom i diplomskom studiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, Tip izbornosti: B, ECTS: 4+1; predavanja i vježbe
4.0.2. (2012./2013.) → Pokrenula postupak uvođenja izbornog kolegija Sport u kulturi Dalekog Istoka na preddiplomskom i diplomskom studiju na Filozofskom fakultetu u
Zagrebu.