dr.sc. Stipe Grgas, red. prof.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
redoviti profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za anglistiku
Konzultacije
pet 13.30
Soba
B-018
Telefon
6120060
E-mail
sgrgas@ffzg.hr

2005. Filozofski fakultet u Zagrebu, pročelnik katedre za američke studije 1997-2000. prodekan za znanost Filozofskog fakulteta u Zadru 1988. Doktorirao s temom “Reading of W.B. Yeats in the Context of Nietzsche’s Philosophy” / Čitanje W.B. Yeatsa u kontekstu Nietzscheova mišljenja” 1982. zaposlio se na Odsjeku za anglistiku Filozofskog fakulteta u Zadru 1980-1982. srednjoškolski profesor engleskog, Drniš 1977. Magistrirao s temom “Vacillations in the Art and Vision of William Butler Yeats”./Kolebanja u Umjetnosti i viziji Williama Butlera Yeatsa/ 1974. diplomirao engleski i sociologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu Predsjednik Hrvatskog društva anglističkih studija; član Nacionalnog vijeća za visoku naobrazbu; predsjednik Hrvatske asocijacija američkih studija; dva puta sam dobio Fulbrightovu stipendiju (1994/95 na Sveučilištu Yale, New Haven i ljetni semestar 2011. na Sveučilištu Cornell, Ithaca, NY)

http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=113696