dr.sc. Kristina Grgić, doc.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za komparativnu književnost
Konzultacije
petak 10-12 h
Soba
B 212
Telefon
6120-113
E-mail
kgrgic2@ffzg.hr

Diplomirala 2003. anglistiku i komparativnu književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Doktorirala 2013. na temu "Teorija i praksa komparativne književnosti u djelu Ivana Slamniga", pod mentorstvom dr. sc. Cvijete Pavlović, izv. prof. Od rujna 2007. g. zaposlena na katedri za Komparativnu povijest hrvatske književnosti Odsjeka za komparativnu književnost Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kao znanstvena novakinja – asistentica, a od srpnja 2013. kao znanstvena novakinja – viša asistentica, na projektu Europski kontekst hrvatske književnosti, pod vodstvom dr. sc. Pavla Pavličića (2007.-2013.) te dr. sc. Cvijete Pavlović (2013.-2014.). Od srpnja 2017. u znanstveno-nastavnom je zvanju docentice. Područja interesa: teorija i metodologija komparativne književnosti, poredbenopovijesna istraživanja hrvatske književnosti, s naglaskom na vezama s književnostima engleskoga govornog područja

Popis objavljenih radova:
Knjiga:
"Trajni dijalog. Komparativna knjževnost u djelu Ivana Slamniga", Matica hrvatska, Zagreb, 2017.

Članci:

"Vrstovna odredba Kazalijeva 'Glasa iz pustinje'", u: "Komparativna povijest hrvatske književnosti. Zbornik radova XIX. Vrsta il žanr", ur. Vinka Glunčić-Bužančić i Kristina Grgić, Književni krug Split – Odsjek za komparativnu književnost Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Split – Zagreb, 2017.

"Književnost koja govori o sebi samoj: Pavličićev pristup manirizmu", u: "Kuća od knjiga. Zbornik radova u povodu 70. rođendana Pavla Pavličića", ur. Cvijeta Pavlović, HAZU - Hrvatska sveučilišna naklada - Odsjek za komparativnu književnost Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2017.

"Popular/folk and high culture in the Croatian reception of Irish literature and culture : Synge, Joyce, Irishness vs. Slamnig, Senker, Mujičić", " Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Splitu", br. 9/2017., str. 75-90.

„Dekadencija u prijevodu: Charles Baudelaire i Oscar Wilde u tumačenju Antuna Šoljana i Ivana Slamniga“ (u koautorstvu s Cvijetom Pavlović), "Književna smotra", XLVIII., br. 182 (4)/2016., str. 105-116.

„Oblikovanje čitateljskoga ukusa u hrvatskim antologijama svjetske književnosti“, u: Dani hvarskoga kazališta. Sv. 42. Publika i kritika, ur. Boris Senker i Vinka Glunčić-Bužančić, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti – Književni krug Split, Zagreb – Split, 2016., str. 316-344.

„Motiv mrtve ljubavi u Jorgovanićevoj i Gjalskijevoj fantastičnoj prozi“, u: "Komparativna povijest hrvatske književnosti. Zbornik radova XVIII. Fantastika u hrvatskoj književnosti: problem zbilje", ur. Cvijeta Pavlović, Vinka Glunčić-Bužančić i Andrea Meyer-Fraatz, Književni krug Split – Odsjek za komparativnu književnost Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Split – Zagreb, 2016.

„Smrt Smail-age Čengića i 'byronska poema'“, u: "Komparativna povijest hrvatske književnosti. Zbornik radova XVII. Poema u hrvatskoj književnosti: problem kontinuiteta", ur. Cvijeta Pavlović, Vinka Glunčić-Bužančić i Andrea Meyer-Fraatz, Književni krug Split – Odsjek za komparativnu književnost Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Split – Zagreb, 2015.

"Život kao (be)smislena priča: odgojni roman Dickensova Pipa i Kovačićeva Ivice“, "Književna smotra", XLVII., br. 178 (4)/2015., str. 151-166.

"Intertekstualnost u Matoševoj poeziji", u: "Komparativna povijest hrvatske književnosti. Zbornik radova XVI. Matoš i Kamov: paradigme prijeloma", ur. C. Pavlović, V. Glunčić-Bužančić i A. Meyer-Fraatz, Književni krug Split - Odsjek za komparativnu književnost Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Split - Zagreb, 2014.

"Krležijanski lik umjetnika od Slamniga do Mihalića", u: "Komparativna povijest hrvatske književnosti. Zbornik radova XV. (Ne)pročitani Krleža: od teksta do popularne predodžbe", ur. C. Pavlović, V. Glunčić-Bužančić i A. Meyer-Fraatz, Književni krug Split - Odsjek za komparativnu književnost Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Split - Zagreb, 2013.

"Vrazovi prepjevi s engleskog jezika", u: Pavlović, Cvijeta; Glunčić-Bužančić, Vinka i Meyer-Fraatz, Andrea (ur.), "Komparativna povijest hrvatske književnosti. Zbornik radova XIV. Romantizam - ilirizam - preporod", Književni krug Split - Odsjek za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu, Split - Zagreb, 2011.

"Poetičko-politički prijepor 1919. g.: Zofka Kveder i Tito Strozzi", u: Pavlović, Cvijeta; Glunčić-Bužančić, Vinka i Meyer-Fraatz, Andrea (ur.), "Komparativna povijest hrvatske književnosti. Zbornik radova XIII. Poetika i politika kulture nakon 1910. godine", Književni krug Split - Odsjek za komparativnu knjižževnost Filozofskog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu, Split - Zagreb, 2011.

"Pjesnik kao prevoditelj", u: Bagić, Krešimir (ur.), "Ivan Slamnig, ehnti tschatschine Rogge! Zbornik radova 10. Kijevskih književnih susreta", Općina Kijevo - Pučko otvoreno učilite Invictus – AGM, Kijevo-Zagreb, 2011.

"Hvar kao 'izgubljeni zavičaj' Šoljanova pjesništva", u: Jelčić, Dubravko; Senker, Boris; Glunčić-Bužžančić, Vinka (ur.), "Dani hvarskoga kazališta. Sv. 38. Hvar - književnost i kazalište", Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti - Književni krug Split, Zagreb - Split, 2012.

„Intertekstualnost kao oblik književnoga pamćenja: poezija Ivana Slamniga“, u: B. Senker, D. Jelčić i M. Moguš (ur.), Dani hvarskoga kazališta. Sv. 38. Pamćenje, sjećanje, zaborav u hrvatskoj književnosti i kazalištu. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti – Književni krug Split , Zagreb – Split , 2011.

“Slamnigov postmoderni bijeg”, u: N. Batušić, R. Bogišić, P. Pavličić i M. Moguš ( ur .), Dani hvarskoga kazališta. Sv. 38. Putovanje, lutanje i bijeg u hrvatskoj književnosti i kazalištu , Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti – Književni krug Split , Zagreb – Split , 2010.

“Barokna književnost u Slamnigovoj koncepciji ‘nacionalne literarne tradicije'”, u: C. Pavlović, V. Glunčić-Bužančić i A. Meyer-Fraatz ( ur .) Komparativna povijest hrvatske književnosti. Zbornik radova XII. Istodobnost raznodobnog. Tekst i povijesni ritmovi , Književni krug Split – Odsjek za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Split – Zagreb , 2010.

“Preobrazbe Plauta u Pjerinu i Komediji zabluda ”, u: Pavlović, Cvijeta i Glunčić-Bužančić, Vinka (ur.), Komparativna povijest hrvatske književnosti. Zbornik radova XI. Držić danas. Epoha i naslijeđe. Književni krug – Odsjek za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Split – Zagreb , 2009., str. 331-356.

“Marija Jurić Zagorka i kanon modernizma”, u: Grdešić, Maša (ur.), Mala revolucionarka. Zagorka, feminizam i popularna kultura , Centar za ženske studije, Zagreb , 2009., str. 17-36.

“Antipetrarkizam i de(kon)strukcija pastorale u ‘gorkoj Arkadiji' Shakespearea i Držića”, Umjetnost riječi, LII., 3-4/2008., str. 151-176.

“ Sveti soneti Johna Donnea i preispitivanje renesansne tradicije”, u: Poslanje filologa. Zbornik radova povodom 70. rođendana Mirka Tomasovića, ur . T. Bogdan i C. Pavlović, FF Press, Zagreb , 2008.