dr.sc. Jasenka Gudelj, izv. prof.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
izvanredni profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest umjetnosti
Konzultacije
utorkom 14.30-16h
Soba
c 104
Telefon
E-mail
jgudelj@ffzg.hr

Jasenka Gudelj (1975.) diplomirala je i magistrirala na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Tijekom studija bila je stipendistica Fonda za nadarene studente Grada Rijeke. Doktorirala je 2008. godine pri School for Advanced Studies Venice (Ca’ Foscari i IUAV, mentori H. Burns i N. Grujić), Italija, te joj je zbog međunarodne vrijednosti njene disertacije dodijeljena dodatna titula Doctor Europaeus. Tijekom poslijediplomskog studija usavršavala se na Warburg Institute u Londonu, Centro Studi Andrea Palladio u Vicenzi te na Università di Pavia. Postdoktorski se usavršavala na University of Pittsburgh, SAD (JDFP fellow, 2009.) i pri Institutu fondacije Max Planck za povijest umjetnosti - Bibliotheca Hertziana u Rimu (2012. i 2013.) te je pohađala The Attingham Trust for the Study of Historic Houses and Collections Summer School (2011.). Od 2000. godine zaposlena je na Odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta (2010. docentica, 2015. viša znanstvena suradnica, 2016. izvanredna profesorica). Predaje i istražuje teme iz povijesti umjetnosti i arhitekture, poglavito renesansnog razdoblja (modul 2). Vodi Internacionalni seminar Architecture and the City in Central Europe u suradnji s University of Pittsburgh (od 2009., 2012. financirao Fond za razvoj Sveučilišta u Zagrebu). Pod njenim mentorstvom izrađeni su studentski radovi koji su dobili Rektorovu nagradu (2014.) i nagradu Društva povjesničara umjetnosti za najbolji diplomski rad (2013. i 2014.). Od 2008. do 2015. bila je inicijalni koordinator za program Erasmus na Odsjeku za povijest umjetnosti, te je sklopila dvadesetak ugovora za međunarodnu mobilnost studenata i nastavnika. Bila je članica Radne grupe znanstvenih novaka Sveučilišta u Zagrebu, Odbora za doktorske studije SuZ i Odbora za vrednovanje izvannastavnih aktivnosti SuZ. Voditeljica je smjera za umjetnost renesanse i baroka na poslijediplomskom doktorskom studiju povijesti umjetnosti te članica radne skupine za izradu novog programa tog studija. Održala je pozvana predavanja na sveučilištima u Pittsburghu, Veneciji, Padovi, Macerati i Krakovu, te je bila član povjerenstva za ocjenu magisterija i doktorata na sveučilištima u Zagrebu, Salamanci, Rimu i Parizu. Govori i piše talijanski i engleski jezik, a služi se i francuskim i njemačkim.

Jasenka Gudelj je voditeljica istraživačkog projekta HRZZ "Vizualiziranje nacionalnog. Bratovštine i kolegiji Schiavona/Ilira u Italiji i razmjena umjetničkih iskustava s jugoistočnom Europom (15.-18. st.)", interdisciplinarnog projekta s potporom SuZ "Skjavonske bratovštine u Rimu i Veneciji i hrvatski povijesni identiteti" te znanstvene manifestacije s petnaestogodišnjom tradicijom Dani Cvita Fiskovića. Također je aktivno surađivala na projektima s potporom MZOŠa voditelja Igora Fiskovića i Nade Grujić te na međunarodnim istraživačkim projektima "Città cosmopolita" voditeljice Donatelle Calabi (IUAV, Venecija), "Portable antiquities" voditeljice Aline Payne (Fondacija Max-Planck, Sveučilište Harvard) i "Roma communis patria" voditeljice Susanne Kubersky-Piredda (Fondacija Max Planck, Bibliotheca Hertziana). Bila je hrvatski predstavnik u ocjenjivačkom panelu za znanstvene projekte Humanities in the European Research Area (HERA) 2015-2016. godine, kao i recenzent projekata nacionalnih zaklada za znanost više europskih država. Članica je uredništva znanstvenog časopisa Annali di Accademia di San Luca iz Rima.

Održala je više od trideset izlaganja na domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima, objavila preko trideset znanstvenih radova iz povijesti i teorije umjetnosti i arhitekture renesanse i baroka u značajnim domaćim i inozemnim publikacijama, uredila je četiri znanstvena zbornika radova, osmislila i organizirala dvije izložbe, dvadesetak znanstvenih i stručnih skupova i sesija, prevela dvije stručne knjige te održala niz javnih i pozvanih predavanja u zemlji i inozemstvu. Za knjigu Europska renesansa antičke Pule (ŠK, Zagreb, 2014.) dobila je Državnu nagradu za znanost.