dr.sc. Marijana Hameršak

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
viši znanstveni suradnik
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
Konzultacije
ponedjeljak 14:30-15:30
Soba
B - 121
Telefon
4092-084
E-mail
marham@ief.hr

Rođena 1977. godine u Splitu. Diplomirala je komparativnu književnost i opću lingvistiku 2000. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Na istom je fakultetu doktorirala 2008. godine. Od 2001. godine zaposlena na Institutu za etnologiju i folkloristiku (Zagreb).

Marijana Hameršak (1977, Split) viša je znanstvena suradnica. Doktorirala je 2008. godine s tezom Tvorbe djetinjstva i preobrazbe bajke u hrvatskoj dječjoj književnosti. Od 2001. godine zaposlena je na Institutu za etnologiju i folkloristiku, danas na radnom mjestu znanstvene suradnice.
Autorica je knjige Pričalice: o povijesti djetinjstva i bajke (Zagreb, Algoritam, 2011). Sa Suzanom Marjanić uredila je Folklorističku čitanku (Zagreb, AGM i IEF, 2010), a s Ivom Pleše i Ana-Marijom Vukušić uredila je zbornik Proizvodnja baštine: kritičke studije o nematerijalnoj kulturi (Zagreb, IEF 2013). U hrvatskim i inozemnim časopisima i zbornicima objavljuje znanstvene i stručne radove i članke o teorijskim, materijalnim i institucionalnim aspektima dječje, popularne i usmene književnosti te popularne (dječje, medijske i dr.) kulture, kao i o teorijskim i metodološkim aspektima historiografije, etnologije i folkloristike. Kao vanjska suradnica predaje na preddiplomskim, diplomskim i poslijediplomskim studijima Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (2009-). Na studiju Restauracije i konzervacije Sveučilišta u Dubrovniku predavala je Etnologiju i folkloristiku I (2009-2011).