dr.sc. Boris Havel

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Organizacijska jedinica
Katedra za skandinavske jezike i književnosti
Konzultacije
Soba
Telefon
E-mail