dr.sc. Ivana Hebrang Grgić, doc.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
Konzultacije
četvrtkom od 10,30 do 12,30 sati
Soba
E 317
Telefon
6002349
E-mail
ihgrgic@ffzg.hr

Ivana Hebrang Grgić (matični broj znanstvenika 254471) rođena je u Zagrebu 1974. godine. Po završetku gimnazije upisuje studij filozofije i informatologije (smjer bibliotekarstvo) na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirala je 1999. godine obranivši diplomski rad naslova Zakoni o tisku u Hrvatskoj od 1945. do 1990. godine pod mentorstvom Aleksandra Stipčevića. Godine 2000. upisuje poslijediplomski studij na Odsjeku za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Godine 2001. zapošljava se kao školska knjižničarka u Osnovnoj školi Pantovčak u Zagrebu. Godine 2002. zaposlena je kao znanstveni novak na projektu Rječnik hrvatskog knjižničarskog nazivlja na Odsjeku za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Nakon tog projekta surađivala je na projektima Hibridna knjižnica i pristup znanstvenim informacijama, Organizacija, upravljanje i razmjena znanja u elektroničkom obrazovnom okruženju, a od 2007. godine na projektu Tradicionalno i elektroničko nakladništvo u Zagrebu. Magistarski rad Izdavaštvo znanstvenih časopisa nakon 1990. godine obranila je u siječnju 2004. godine. Doktorsku disertaciju Otvoreni pristup znanstvenim informacijama u hrvatskim otvoreno dostupnim časopisima i digitalnim repozitorijima obranila je 2009. godine. Sudjeluje u nastavi na brojnim kolegijima (Osnove bibliotekarstva, Nakladništvo i knjižarstvo, Časopisi i znanstvena komunikacija, Povijest knjige i knjižnica i dr.). Godine 2011. izabrana je u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika, a 2013. godine u zvanje višeg znanstvenog suradnika. Od 2003. godine aktivno sudjeluje u radu Hrvatskog knjižničarskog društva. Bila je članica uredništva Novosti Hrvatskog knjižničarskog društva, a 2011. godine izabrana je za članicu uredništva Hrvatskog knjižničarskog društva. Kao glavna urednica pokrenula je niz Hrvatsko knjižničarstvo. Od 2012. članica je Komisije za slobodan pristup informacijama Hrvatskog knjižničarskog društva. Autorica je jedne knjige kao i niza članaka u znanstvenim i stručnim, domaćim i međunarodnim časopisima. Uredila je četiri znanstvene knjige. Redovito sudjeluje na domaćim i međunarodnim konferencijama objavljujući radove u zbornicima skupova. Sudjelovala je u međunarodnim projektima (Intenzivni programa Erasmus – Akademska ljetna škola Library, Information and Cultural Management) 2011. i 2012. godine. U ljeto 2012. godine pozvana je kao stručnjak za otvoreni pristup na sudjelovanje u radionici Scientific communication for public debate u organizaciji Europske komisije (Joint Research Centre). Jedna je od autorica Hrvatske deklaracije o otvorenom pristupu objavljene u listopadu 2012. godine.

Područja interesa:
- znanstvena komunikacija
- povijest knjige i knjižnica
- propisi u knjižničarstvu
- knjižnične zbirke

Projekti:
- Rječnik hrvatskog knjižničarskog nazivlja
- Hibridna knjižnica i pristup znanstvenim informacijama
- Organizacija, upravljanje i razmjena znanja u elektroničkom obrazovnom okruženju
- Tradicionalno i elektroničko nakladništvo u Zagrebu

Objavila je 17 radova u recenziranim znanstvenim časopisima, 22 rada u zbornicima skupova, 4 poglavlja u knjigama i jednu autorsku knjigu. Uredila je pet znanstvenih knjiga (tri zbornika sa skupova i dvije znanstvene knjige).
Izlaganjima je sudjelovala na ukupno 15 međunarodnih i 12 domaćih skupova (od toga tri pozvana izlaganja i jedno plenarno izlaganje).