dr.sc. Zdravka Hincak, izv. prof.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
izvanredni profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
Konzultacije
akademske godine 2016/2017 prema dogovoru
Soba
Fond 003
Telefon
+385 1 6060 787
E-mail
zhincak@ffzg.hr

BIOGRAFIJA Diplomirani inženjer geologije, smjer geologija-paleontologija, diplomirala je 1995. godine na Zajedničkom studiju Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta i Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Doktorirala je na bioarheološkoj temi „Najranija indoeuropska seoba prema arheološkim nalazima iz Slavonije“ iz područja humanističkih znanosti, polja arheologija 2005. godine. Od 2003-2008. godine radi kao biološki antropolog i zooarheolog na brojnim arheološkim nalazištima u okviru projekta „Arheologija na autocestama Slovenije“. Vanjska je suradnica Inštituta za dediščino Sredozemlja, Znanstveno raziskovalnega centra v Kopru, Univerze na Primorskem od 2005. godine. Od 2008. godine zaposlena je na Katedri za arheometriju i metodologiju Odsjeka za arheologiju i predaje na dodiplomskom, diplomskom i doktorskom studiju arheologije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Bila je istraživač- suradnik na projektima: „Archaeological Relations on the Region of Mediterranean, Alps and Pannonian Plane: Selected Chapters of the European Cultural History“ (bilateralni projekt Slovenija-Hrvatska, MZOS 2011-2013), “Vučedolska kultura na tlu Hrvatske” (prof. Aleksandar Durman, MZOS 2007-2013), “Razvoj sustava za DNA analizu arheoloških koštanih uzoraka” (prof. Damir Marjanović, MZOS 2007-2011), „Govrlevo at Skopje: Multidisciplinary Project – Archaeological and Historical - Ethnological Research“ (prof. Mitja Guštin, Slovenija 2004-2007). Usavršavanja u inozemstvu obuhvaćaju područje forenzične antropologije 2012. godine (Forensic Division Unit, Podrinje Identification Project, International Commission on Missing Persons, Tuzla, Bosna i Hercegovina) te biološke antropologije i zooarheologije 2006., 2005, 1998.. godine (biološka antropologija – Berlin, Njemačka, u okviru njemačko-slovenske suradnje Inštituta za dediščino Sredozemlja ZRC-UP, zooarheologija- Prag, Češka, u okviru suradnje Zavoda za anatomiju, histologiju i embriologiju Veterinarskog fakulteta u Zagrebu i Češke akademije znanosti i umjetnosti). Aktivna je na domaćim i inozemnim znanstvenim skupovima i organizacijama ljetnih škola biološke antropologije (Koper, Slovenija- 2010, Lobor, Hrvatska- 2013, 2014). Od 2005. članica je uredničkog odbora znanstvenog časopisa “Studia universitatis hereditati” (Založba Univerze na Primorskem, Slovenija). Članica je Europskog udruženja antropologa, Hrvatskog antropološkog društva, Slovenskog antropološkog društva i Slovenskog arheološkog društva. Područje interesa: prirodne znanosti u arheologiji, biološka antropologija (biologija koštanog sustava, paleopatologija, arheologija prehrane), forenzična antropologija, zooarheologija.

Istraživač- suradnik na projektima:
„Archaeological Relations on the Region of Mediterranean, Alps and Pannonian Plane: Selected Chapters of the European Cultural History“ (bilateralni projekt Slovenija-Hrvatska, MZOS 2011-2013)
„Govrlevo at Skopje: Multidisciplinary Project – Archaeological and Historical - Ethnological Research“ (prof. Mitja Guštin, Slovenija 2004-2007)

“Vučedolska kultura na tlu Hrvatske” (prof. Aleksandar Durman, MZOS 2007-2013)
“Razvoj sustava za DNA analizu arheoloških koštanih uzoraka” (prof. Damir Marjanović, MZOS 2007-2011).

Usavršavanja u inozemstvu obuhvaćaju područje forenzične antropologije 2012. godine (Forensic Division Unit, Podrinje Identification Project, International Commission on Missing Persons, Tuzla, Bosna i Hercegovina) te biološke antropologije i zooarheologije 2006., 2005, 1998.. godine (biološka antropologija – Berlin, Njemačka, u okviru njemačko-slovenske suradnje Inštituta za dediščino Sredozemlja ZRC-UP, zooarheologija- Prag, Češka, u okviru suradnje Zavoda za anatomiju, histologiju i embriologiju Veterinarskog fakulteta u Zagrebu i Češke akademije znanosti i umjetnosti).

Aktivna je na domaćim i inozemnim znanstvenim skupovima i organizacijama ljetnih škola biološke antropologije (Koper, Slovenija- 2010, Lobor, Hrvatska- 2013, 2014). Vanjska je suradnica Inštituta za dediščino Sredozemlja, Znanstveno raziskovalnega centra v Kopru, Univerze na Primorskem od 2005. godine.

Od 2013. godina članica je uredničkog odbora znanstvenog časopisa “Studia universitatis hereditati” (Založba Univerze na Primorskem, Slovenija).