dr.sc. Caroline Hornstein-Tomić, doc.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju
Konzultacije
Soba
Telefon
E-mail
caroline.hornstein-tomic@pilar.hr

Caroline Elisabeth Hornstein Tomić (rođena u Heidelbergu, Njemačka, 1968.) diplomirala je kulturnu antropologiju/europsku sociologiju te stekla doktorat iz sociologije na Sveučilištu Goethe, Frankfurt na Majni. Sa stalnim boravkom u Hrvatskoj, a od 2008. godine zaposlena je u Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar u Zagrebu. Viša je znanstvena asistentica specijalizirana za međunarodne migracije i srodne politike (migracije obrazovane radne snage, odljev, priljev i cirkulacija visokoobrazovane radne snage, prijenosi znanja/kulture, društvena integracija, etničnost/međuetnički odnosi, politika roda i identiteta – Srednja i istočna Europa, osobito Hrvatska). Caroline Hornstein Tomić vodila je tri međunarodna znanstvena projekta (financirana od treće strane, od kojih je jedan još u tijeku - „Remigrations and transition in post-socialist European regions“) te dva nacionalna znanstvena projekta (u Njemačkoj). Kao istraživačica sudjelovala je također u dvama međunarodnim i dvama nacionalnim znanstvenim projektima na temu međuetničkih odnosa i procesa izgradnje nacije u Jugoistočnoj Europi odnosno Njemačkoj. Caroline Hornstein Tomić docentica je/vanjska predavačica na Katedri za antropologiju (Zagrebačko sveučilište). Od 2010. predaje obavezni diplomski predmet „Culture and Identity“ (na engleskom jeziku) i mentorica je za diplomske i magistarske radnje.Caroline Hornstein Tomić radila je u međunarodnom odjelu Zaklade Konrad Adenauer od 2000 do 2005. (voditeljica ureda Zaklade u Bosni i Hercegovini 2001. – 2005.). Od 2006. Redovito je angažirana kao istraživačica i savjetnica za Zakladu Konrad Adenauer, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), Goethe-Institut Kroatien, ERSTE Stiftung, Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP), Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske (MZOS), Botschaft der Schweiz in Kroatien i Bundeszentrale für Politische Bildung (bpb), United Nations Development Project (UNDP), te za različite inozemne medije, kao evaluatorica znanstvenih projekata, programa stipendija te kao recenzentica članaka za znanstvene časopise i rukopisa knjiga. Caroline Hornstein Tomić napisala je dvije monografske knjige (prva, objavljena 1995., govorila je drugoj generaciji migranata, politikama naturalizacije u Njemačkoj i europskim režimima davanja državljanstva; druga se bavila problemima razumijevanja među kulturama i antropološkim diskursima o reprezentaciji, identitetu i proizvodnji znanja). Uredila je četiri knjige skupine autora, napisala sedam članaka za knjige, objavila pet članaka u međunarodnim časopisima i zbornicima sa znanstvenih skupova, kao i sedam ekspertnih studija (za treće naručitelje) – svi s međunarodnim recenzijama. Za izradu doktorata dobila je doktorsku stipendiju Zaklade Konrad Adenauer (1997. – 2000.) te potporu za doktorsko istraživanje u Massachusetts Institute of Technology (MIT) / Social and Cultural Studies of Science and Technology (STS) u Cambridgeu (SAD) 1996./97. Za doktorat dobila je ocjenu magna cum laude (za obranu summa cum laude) te primila počasne nagrade za magisterij. Otkad je u Hrvatskoj organizirala je petnaest skupova i predavanja s međunarodnim znanstvenim ekspertima kao voditeljica (7 puta) i kao članica (9 puta) organizacijskog odbora te redovito izlaže na međunarodnim skupovima.Caroline Hornstein Tomić članica je NEWFELPRO Selection Bord (u sklopu programa FP7 Marie Curie Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH; 2013-); Savjetodavnog odbora ERSTE Stiftung (2006-); European Association of Social Anthropologists (EASA, 2008); Hrvatskoga sociološkog društva (HSD, 2012-); Societé Internationale d'Ethnologie et de Folklore (SIEF, 2013); članica je uredništva 6 znanstvenih publikacija (uključujući jedan časopis).

International Research Projects – Leader

2013 – 2015
Remigrations and Transformations in post-socialist European regions.
Project partners: Jun.-Prof. Dr. Sarah Scholl-Schneider, Mainz University; Mag. Dr. Robert Pichler, Graz University Funding: ERSTE Foundation, Vienna, Austria (further: Zentrum für Interkulturelle Studien MAINZ; Schroubek Fond)

2008 – 2011
Transitions in Central and South Eastern Europe: Changing Gender Perspectives.
Project team leadership with Prof. Dr. Karl Kaser, Graz University; Prof. Dr. Krassimira Daskalova, Sofia University; Dr. Filip Radunović, ERSTE Foundation Funding: ERSTE Foundation

2007 – 2008
Interethnische Beziehungen in Südosteuropa (Interethnic relations in Southeast Europe).
Funding: Konrad Adenauer FoundationInternational Research Projects - Associate

2010
Das Deutschlandbild in Herkunftsländern – Die Erwartung von Zuwanderern nach Deutschland, Beispiel Kroatien. (The Image of Germany in Countries of Origin – Expectations of Immigrants to Germany, example Croatia)
Funding: Konrad Adenauer Foundation

2009 – 2010
© hrzz Promoting State-building – Managing Fault-lines.
Funding: Brenthurst Foundation, South Africa; Konrad Adenauer FoundationNational Research Projects – Leader

1995 – 1998
Agenten und Akteure interkultureller Verständigung. Eine Studie zu Problemen des Fremd- und Selbstverstehens (Agents and Actors of intercultural communication. A study about problems of understanding self and other), PhD Research.
Funding: Konrad Adenauer Foundation


1993 - 1994
Migration und Staatsbürgerschaft. Die Frage der Zugehörigkeit in der zweiten Einwanderergeneration (Migration and Citizenship. The question of belonging in the 2. immigrant generation). Research for Master’s thesis.
Funding (publication): Freudenberg Foundation


National Research Projects – Associate

1989 – 1992
StudentinSein. Aspekte weiblichen Lebenszusammenhangs (Being student. Aspects of female life context). Institute of Cultural Anthropology and European Ethnology, J.W. Goethe University

1989 – 1990
Leben an der Grenze. Über die Grenzöffnung im deutsch-deutschen Grenzgebiet (Life at the
Border. About the border opening at the German-German border zone). Institute of Cultural Anthropology and European Ethnology, J.W. Goethe University