Miroslav Hrdlička

Akademski stupanj
Zvanje
asistent - predavač
Organizacijska jedinica
Katedra za poljski jezik i književnost
Konzultacije
Četvrtkom 16:15 - 17:45.
Soba
B222
Telefon
01 6120 120
E-mail
miroslavhrdlicka@yahoo.com

Miroslav Hrdlička rođen je 1984. godine u Zagrebu. Diplomirao je poljski jezik i književnost i filozofiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Na istome fakultetu od listopada 2012. godine na Katedri za poljski jezik i književnost Odsjeka za zapadnoslavenske jezike i književnosti u sklopu preddiplomskog studija izvodi nastavu iz kolegija 'Povijest poljskoga književnog jezika' i 'Fleksija i semantika vrsta riječi'. Polaznik je Poslijediplomskog doktorskog studija lingvistike na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Znanstveni skupovi:

1. 13. - 14. svibnja 2014. Sudjelovanje na međunarodnoj konferenciji „40 lat polskiego języka i kultury, 20 lat polonistyki na Uniwersytecie Wielkotyrnowskim w przestrzeni dialogu“, Veliko Trnovo (Bugarska); referat „Etykieta językowa w chorwackim i polskim”

2. 25. – 27. travnja 2014. Sudjelovanje na međunarodnom znanstvenom skupu „Višejezičnost kao predmet multidisciplinarnih istraživanja” u organizaciji Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku, Zagreb; referat „Jezični identitet Kašuba”

3. 14. – 17. studenog 2013. Sudjelovanje na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji "Słowo. Tekst. Czas - XII" Frazeologia w idiolekcie i systemach języków słowiańskich”. W 200. rocznicę urodzin Tarasa Szewczenki., Szczecin (Republika Poljska); referat „Semantičko polje ružnoća / brzydota u hrvatskim i poljskim frazemima” (zajedno sa dr. sc. N. Pintarić i dr. sc. I. Vidović Bolt)

4. 11. listopada 2013. Sudjelovanje na znanstvenom skupu „Język – estetyka – sztuka“, Bydgoszcz (Republika Poljska), referat „Co to jest piękno w językach słowiańskich?“

5. 16. – 17. prosinca 2011. Sudjelovanje na znanstvenom skupu „Javni jezik kao poligon jezičnih eksperimenata“, Zagreb; referat „Novogovor nakon pada totalitarnih sustava“

Popis radova:

1. „Semantičko polje ružnoća / brzydota u hrvatskim i poljskim frazemima” (u koauturstvu sa dr. sc. N. Pintarić i dr. sc. I. Vidović Bolt) [u:] Słowo-tekst-czas XII. Tom II. (2014). Aleksiejenko, M., Biłowus, H., Hordy, M., Mokijenko, W. i Walter, Harry, (ur.), Szczecin-Greifswald, s. 68-74.

2. „Frazeologizmy z motywem piękna w językach chorwackim a polskim“ (u tisku)

3. „Novogovor nakon pada totalitarnih sustava“ [u:] „Javni jezik kao poligon jezičnih eksperimenata“ (2013). Kryżan Stanojević, B. (ur.), Srednja Europa, Zagreb, str. 117-127

Suradnik na projektu Hrvatske zaklade za znanost "Komparativnoslavističke lingvokulturalne teme" voditeljice red. prof. dr. sc. Nede Pintarić