dr.sc. Ivana Hromatko, doc.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
Konzultacije
po dogovoru
Soba
C-310
Telefon
01/6120-197
E-mail
ihromatk@ffzg.hr

Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu je 2001. godine diplomirala, a 2009. stekla i doktorat iz područja biološke psihologije. Od 2001. godine radi na odsjeku za psihologiju kao znanstvena novakinja (na projektima Stres i socijalna reintegracija, Biopsihosocijalne odrednice doživljavanja i ponašanja u zdravlju i bolesti te Provjera evolucijskog modela prilagodbe i zdravlja), a 2012 je izabrana u znanstveno-nastavno zvanje docenta te se zapošljava u kumulativnom radnom odnosu na Filozofskom fakultetu i Hrvatskim studijima. Sudjelovala je u mnoštvu radionica i edukacija, uglavnom iz područja neuroznanosti, članica je više znanstvenih i stručnih udruga, a svoje je radove izlagala na brojnim domaćim i međunarodnim konferencijama. Objavila je nekoliko poglavlja u knjigama te dvadesetak znanstvenih radova. Dobitnica je Nagrade Društva sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu (2007.) te JFDP stipendije (US Department of State Bureau, 2010), u sklopu koje se dodatno stručno usavršavala na University of South Carolina.

Općenito - šire područje biologije ponašanja; biološka psihologija, evolucijska psihologija
Specifično - endokrinologija ponašanja