Vesna Ivančević Ježek, v. lekt.

Akademski stupanj
Zvanje
viši lektor
Organizacijska jedinica
Odsjek za germanistiku
Konzultacije
ponedjeljak 11-12.30; petak 12.30-13-15
Soba
E 305
Telefon
4092 324
E-mail
vivancev@ffzg.hr

Rođena 1963. u Zagrebu. Studirala anglistiku i germanistiku u Zagrebu (1982-87) i Münsteru (1985/86). Diplomirala radom o Böllovu romanu “Frauen vor Flusslandschaft”. 1987-91 rad na školi za strane jezike. Slobodan prevoditelj, od 1994. i lektorica na Odsjeku za germanistiku. Sudski tumač, članica Hrvatskog društva konferencijskih prevoditelja i Društva hrvatskih književnih prevodilaca, akreditirani konferencijski prevoditelj pri institucijama Europske unije.

Obrazovanje prevoditelja, pravna i ekonomska terminologija, konferencijsko prevođenje, prevođenje stručnih i znanstvenih tekstova