dr.sc. Tomislav Ivanjko, doc.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
Konzultacije
ČETVRTAK 9.00 - 10.30
Soba
E-317
Telefon
016002349
E-mail
tivanjko@ffzg.hr

Tomislav Ivanjko (matični broj znanstvenika 314670) rođen je 1984. Diplomirao je 2008. go­dine radom s područja bibliotekarstva čime zavšava dvopredmetni studij komparativne književ­nosti i informacijskih i komunikacijskih znanosti na Filozofskom fakultetu Sve­učilišta u Zagrebu. Dobitnik je nagrade Zaklade dr. Ljerke Markić-Čučuković za najboljeg studenta bibliotekarstva na Sveučilištu u Zagrebu za ak. godinu 2004./2005. Od 2009. godine radi kao znan­stveni novak na Odsje­ku za informacijske i komunikacijske znanosti na projektu Organizacija, upravljanje i razmjena znanja u elektroničkom obrazovnom okruženju (130-1301799-1755) pod vodstvom prof. dr. sc. J. Lasić-Lazić u okviru znanstveno istraživač­kog programa Strategije digitalizacije znanja i ba­štine. Aktivno sudjeluje u izvođenju na­stave na preddiplomskim i diplomskim studijima Odsjeka za informacijske i komunika­cijske znanosti. U sklopu znanstvenog rada sudjelo­vao je i izlagao na desetak domaćih i međunarodnih znan­stvenih konferen­cija i u objavio tridesetak znanstvenih i stručnih radova. Član je Katedre za organizaciju znanja. Doktorirao 2015. godine radom Pristup analizi i primjeni korisničkog označivanja u predmetnom opisu baštinske građe pod mentorstvom prof. Sonje Špiranec, izv. prof. Od studenog 2017. zaposlen kao docent na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti.

Sudjelovanje na projektima

Organizacija informacija i znanja u elektroničkom obrazovnom okruženju
ERASMUS IP Information and communication technology in supporting the educational process
InterPARES Trust (Trust and Digital Records in an Increasingly Networked Society)
Razvoj taksonomije generičkih informacijskih kompetencija kao sredstva poboljšanja zapošljivosti