dr.sc. Branimir Janković

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
poslijedoktorand - predavač
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
Konzultacije
srijeda 9:30-10:30; petak 11:00-12:30
Soba
C-112
Telefon
E-mail
bjankovi@ffzg.hr

Rođen je 13. 11. 1980. u Vinkovcima. Studij povijesti i hrvatskog jezika i književnosti diplomirao je 2006. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, na kojem je 2007. upisao Poslijediplomski doktorski studij „Moderne i suvremene hrvatske povijesti u europskom i svjetskom kontekstu“. Od 2009. zaposlen je kao znanstveni novak na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, gdje sudjeluje u izvođenju nastave na preddiplomskom studiju povijesti na predmetu „Povijest historiografije“, seminaru iz „Europske i svjetske povijesti 19. stoljeća (1789-1918)” i izbornom kolegiju „Historiografija o Francuskoj revoluciji”. Doktorski studij završio je 2014. obranivši doktorski rad „Teorijske i metodološke preobrazbe hrvatske historiografije 1970-ih i 1980-ih godina“. Studijski je boravio u Sloveniji (Ljubljana, lipanj 2009; prosinac 2010) i Njemačkoj, gdje je bio gostujući znanstvenik na Südost-Institutu u Regensburgu (lipanj – rujan 2010). Tajnik je uredništva časopisa Historijski zbornik od 2008. i zamjenik urednika portala www.historiografija.hr od 2014. godine. Dobitnik je Godišnje nagrade Društva sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu mladim znanstvenicima i umjetnicima za 2012. godinu. Nastavne i znanstvene interese usmjerio je prema povijesti historiografije, suvremenoj historiografiji i hrvatskoj historiografiji 19-21. stoljeća, odnosno okvirno hrvatskoj povijesti 19. i 20. stoljeća

Bibliografija

Monografije

- Teorijske i metodološke preobrazbe hrvatske historiografije 1970-ih i 1980-ih godina: doktorski rad, Zagreb 2014, 323 str.

Priređene knjige i suuredništva zbornika

- Intelektualna historija, priredio B. Janković, Dijalog s povodom 6, Zagreb 2013.
- Jaroslav Šidak i hrvatska historiografija njegova vremena: zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog u Zagrebu 25. i 26. studenog 2011., uredili D. Agičić, B. Janković, Zagreb 2012.
- Baltazar Bogišić i njegovo doba u intelektualnohistorijskoj perspektivi, uredili D. Roksandić, B. Janković, Zagreb 2012.

Poglavlja u knjizi

- Prema historiji intelektualaca i intelektualnoj historiji, u: Intelektualna historija, priredio B. Janković, Dijalog s povodom 6, Zagreb 2013, str. 11-77 (uvodna studija).

Radovi u zbornicima

- Kako pisati biografiju povjesničara? Matasovićev Životopis Mije Brašnića, u: Josip Matasović i paradigma kulturne povijesti: zbornik radova znanstvenog skupa održanog u Slavonskom Brodu 23.-24. studenoga 2012., uredila Suzana Leček, Slavonski Brod – Zagreb 2013, str. 391-412.
- Marksizam u hrvatskoj historiografiji? Vaso Bogdanov i interpretacija revolucije 1848-1849. godine, u: Jaroslav Šidak i hrvatska historiografija njegova vremena: zbornik radova sa znanstvenog skupa održanog u Zagrebu 25. i 26. studenog 2011., uredili D. Agičić, B. Janković, Zagreb 2012, str. 133-146.
- Between Controversy and Reflection. Memory of Marxist Historiography in Croatia after 1990, u: Balkan Memories. Media Constructions of National and Transnational History, ur. Tanja Zimmermann, transcript Verlag, Bielefeld 2012, str. 219-225.
- Odnos prestižnih profesija i društva u 19. stoljeću na primjeru Franje Račkog, Stojana Novakovića i Baltazara Bogišića, u: Baltazar Bogišić i njegovo doba u intelektualnohistorijskoj perspektivi, uredili D. Roksandić, B. Janković, Zagreb 2012, str. 57-80.