dr.sc. Hrvoje Jurić, izv. prof.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
izvanredni profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za filozofiju
Konzultacije
ponedjeljkom u 12h
Soba
C-217
Telefon
4092180
E-mail
hjuric@ffzg.hr

Rođen je 1975. u Bihaću (Bosna i Hercegovina), gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Od 1993. do 1998. studirao je filozofiju i komparativni studij hrvatske kulture na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu. Akademske godine 1998./1999. upisao je poslijediplomski studij filozofije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je doktorirao 2007. godine. Od 2000. je zaposlen na Odsjeku za filozofiju Filozofskog fakulteta, najprije kao znanstveni novak, a potom i kao mlađi asistent, asistent i viši asistent na Katedri za etiku. 2009. je izabran u znanstveno-nastavno zvanje docenta, a 2013. u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora. Od 2015. je predstojnik Katedre za etiku u Odsjeku za filozofiju, a od 2016. pročelnik Odsjeka za filozofiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Kao gostujući predavač sudjelovao je u izvedbi nastave u okviru preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija na nekoliko drugih visokoobrazovnih ustanova u Hrvatskoj i BiH, te u obrazovnim programima nevladinih organizacija. Kao znanstveni novak, suradnik-istraživač i voditelj sudjelovao je u provedbi sedam znanstveno-istraživačkih projekata koje su financirali Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske i Sveučilište u Zagrebu, kao i u provedbi četiri međunarodna projekta koje su financirali DAAD, Volkswagen-Stiftung, UNESCO i Europska komisija. Od 2013. je tajnik Centra za integrativnu bioetiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, od 2014. glavni tajnik Znanstvenog centra izvrsnosti za integrativnu bioetiku, a od 2017. voditelj Sveučilišnog centra za integrativnu bioetiku Sveučilišta u Zagrebu. Sudjelovao je s izlaganjima na više od stotinu domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova, a na dvadesetak drugih domaćih i međunarodnih znanstvenih i stručnih skupova sudjelovao je kao slušač i diskutant. Osim toga, održao je u Hrvatskoj i inozemstvu sedamdesetak javnih predavanja o filozofijskim, znanstvenim i društveno-političkim temama, te sudjelovao kao izlagač na brojnim javnim tribinama i promocijama knjiga. Zamjenik je glavnog urednika časopisa Filozofska istraživanja i Synthesis philosophica te biblioteke "Filozofska istraživanja" pri Hrvatskom filozofskom društvu. Također je član uredništva znanstvenih časopisa Jahr, The Holistic Approach to Environment i In medias res te član savjeta Časopisa za primijenjene zdravstvene znanosti. Uredio je više od trideset programskih publikacija za domaće i međunarodne znanstvene skupove, kao i nekoliko drugih publikacija. Obavljao je niz funkcija u Hrvatskom filozofskom društvu (tajnik Društva, glavni tajnik međunarodne znanstveno-kulturne manifestacije Dani Frane Petrića, tajnik i član organizacijskih i programskih odbora domaćih i međunarodnih simpozija), a trenutno je administrativni tajnik Hrvatskog filozofskog društva, glavni tajnik međunarodne znanstveno-kulturne manifestacije Lošinjski dani bioetike, član Organizacijskog odbora Dana Frane Petrića, te član Odbora za međunarodnu suradnju i Odbora za arhivu Društva. Od osnivanja, 2000., član je Hrvatskog bioetičkog društva, s funkcijama člana Upravnog odbora (2012.-2016.), voditelja zagrebačke podružnice Društva (od 2013.) i predsjednika Društva (od 2016.). Od 2011. godine je počasni član Bioetičkog društva Srbije. Bio je koordinator međunarodne konferencije Bioetički forum za jugoistočnu Europu, te član, potpredsjednik i predsjednik organizacijskih i programskih odbora nekoliko drugih skupova, uključujući IX. Svjetski kongres bioetike (Opatija/Rijeka, 2008.) i XVIII. Svjetski kongres medicinskog prava (Zagreb, 2010.). Od 2007. je član, a od 2013. predsjednik Državnog povjerenstva za provedbu natjecanja iz logike i filozofije učenika/ica srednjih škola pri Agenciji za odgoj i obrazovanje. Obavljao je ili još uvijek obavlja funkcije u određenim tijelima pri akademskim i državnim ustanovama, te surađuje s različitim znanstvenim, kulturnim i socijalnim organizacijama, inicijativama i projektima. Primarno se bavi praktičkom filozofijom, etikom i bioetikom, ali u područja njegova znanstvenog i stručnog interesa također spadaju filozofija tehnike, filozofija prirode, filozofija medija, filozofijska hermeneutika, feministička i rodna teorija, te socijalno-politička problematika.

Od 2000. je zaposlen na Odsjeku za filozofiju Filozofskog fakulteta, najprije kao znanstveni novak na projektu "Bioetika i filozofija", a potom i kao mlađi asistent, asistent i viši asistent na Katedri za etiku. 12. 11. 2009. izabran je u znanstveno-nastavno zvanje docenta, a 18. 12. 2013. u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora. Od zaposlenja do danas kontinuirano je sudjelovao u izvedbi nastave iz etičkih i bioetičkih predmeta i kolegija na preddiplomskom i diplomskom studiju, inovirajući pritom sadržaje postojećih predmeta i kolegija te koncipirajući nove. Od akademske godine 2012./2013. sudjeluje i u izvedbi nastave na poslijediplomskom studiju filozofije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Od 2010. do 2013. bio je mentor dvije uspješno obranjene doktorske disertacije i 28 diplomskih radova na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a u narednom razdoblju osam doktoranada i petnaest studenata diplomskog studija filozofije izrađuje svoje završne radove pod njegovim mentorstvom. Od 2005. je mentor studentskih bioetičkih radionica koje se održavaju u sklopu međunarodne znanstveno-kulturne manifestacije Lošinjski dani bioetike, 2009. je bio ko-mentor studentske sekcije u okviru simpozija "Filozofija i mediji" na međunarodnoj znanstveno-kulturnoj manifestaciji 18. Dani Frane Petrića u Cresu, a 2013. je mentorirao sedam studentica diplomskih i poslijediplomskih studija s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu koje su sudjelovale na ERASMUS ljetnoj školi "Bioethics in Context II: Autonomy, Dignity, and Life as Fundamentals in Bio- and Medical Ethics" u Retimnu (Grčka).

Kao gostujući predavač sudjelovao je u izvedbi nastave na specijalističkom poslijediplomskom studiju "Medicina i pravo" na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Splitu, preddiplomskom studiju medicine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, sveučilišnom diplomskom studiju sestrinstva na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, poslijediplomskom studiju "Javno zdravstvo" na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, specijalističkom diplomskom stručnom studiju sanitarnog inženjerstva na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu, diplomskom studiju Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, te preddiplomskom studiju Pravnog fakulteta Univerziteta u Bihaću, kao i u obrazovnim programima Centra za ženske studije i GONG-a.

Kao znanstveni novak i suradnik-istraživač sudjelovao je u provedbi četiri znanstvena projekta što ih je financiralo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske: "Bioetika i filozofija" (2000.–2002.; voditelj projekta: prof. dr. sc. Ante Čović), "Bioetika i filozofija" (2002.–2005.; voditelj projekta: prof. dr. sc. Ante Čović), "Zasnivanje integrativne bioetike" (2007.–2013.; voditelj projekta: prof. dr. sc. Ante Čović), "Kulturna animalistika: književni, folkloristički, etnološki i kulturnoantropološki prilozi" (2011.–2013.; voditeljica projekta: dr. sc. Antonija Zaradija-Kiš). Od 2006. do 2011. bio je suradnik međunarodnog znanstvenog projekta "Bioethik im südosteuropäischen Raum. Chancen, Probleme und praktische Perspektiven der Konstitution öffentlicher ethischer Diskurse unter Umbruchsbedingungen" i međunarodnog znanstvenog programa "Südosteuropäisches Netzwerk 'Integrative Bioethik'", čiji su voditelji bili prof. dr. sc. Walter Schweidler i prof. dr. sc. Ante Čović, a financirale su ih njemačke zaklade DAAD i Volkswagen-Stiftung. 2006. i 2007. bio je suradnik međunarodnog projekta "Gender Stereotypes in Science in South Eastern European Countries" (koordinatorica: prof. dr. sc. Marina Calloni), koji je financirao UNESCO. Od 2013. je suradnik u međunarodnom projektu "Bioethik im Kontext / Bioethics in Context" (koordinator: prof. dr. sc. Thomas Sören Hoffmann), koji financiraju Europska komisija i njemačka zaklada DAAD. Tijekom 2012. i 2013. sudjelovao je kao suradnik u projektu Fonda za razvoj Sveučilišta u Zagrebu "Integrativna bioetika: razvijanje centra izvrsnosti i doktorskog studija na Sveučilištu u Zagrebu" (voditelj: prof. dr. sc. Ante Čović). U dva navrata bio je na studijskom boravku na Ruhr-Universität Bochum (Njemačka).

Sudjelovao je s izlaganjima na 29 domaćih i 68 međunarodnih znanstvenih skupova, a na dvadesetak drugih domaćih i međunarodnih znanstvenih i stručnih skupova sudjelovao je kao slušač i diskutant. Osim toga, održao je u Hrvatskoj i inozemstvu šezdesetak javnih predavanja o filozofijskim, znanstvenim i društveno-političkim temama, te sudjelovao kao izlagač na brojnim javnim tribinama i promocijama knjiga. Redovito održava predavanja o etičkoj i bioetičkoj problematici na stručnim seminarima za srednjoškolske nastavnike, prvenstveno nastavnike filozofske grupe predmeta.

Tijekom preddiplomskog studija bio je jedan od osnivača te pomoćni urednik (1996.–1997.) i glavni urednik (1997.–1998.) časopisa za filozofiju studenata Hrvatskih studija Scopus, kao i član uredništva "Biblioteke Scopus" (1997.–1998.). Od 1999. do 2006. bio je pomoćni urednik časopisa Filozofska istraživanja i Synthesis philosophica, te biblioteke "Filozofska istraživanja" pri Hrvatskom filozofskom društvu, a od 2006. nadalje je zamjenik glavnog i odgovornog urednika navedenih časopisa i biblioteke. Od 1998. do 2004. bio je izvršni urednik biblioteke "Bioetika" u zagrebačkoj izdavačkoj kući Pergamena. Također je član uredništva znanstvenih časopisa Jahr (od osnivanja 2010.), The Holistic Approach to Environment (od osnivanja 2011.) te In medias res (od osnivanja 2012.), kao i član uredništva internetskog časopisa H-alter (od 2005.) te savjeta časopisa Novi Plamen (od 2006.).

Uredio je 33 programske publikacije za domaće i međunarodne znanstvene skupove, većinom one u organizaciji Hrvatskog filozofskog društva, kao i nekoliko drugih publikacija. Bio je urednik šest tematskih blokova u časopisu Filozofska istraživanja, tri tematska bloka u časopisu Synthesis philosophica, te po jednog tematskog bloka u časopisima Scopus i Quorum. Između 2003. i 2009. priredio je sedam tematskih ciklusa u okviru emisije "Zoofon" na III. programu Hrvatskog radija (urednica: Giga Gračan), a tijekom 2002. i 2003. je (s dr. sc. Tončijem Matulićem) bio urednik i voditelj serijala od devet studijskih emisija "Dvogled – Etika, bioetika" na I. programu Hrvatske televizije.

Kao interni recenzent, napisao je nekoliko desetina stručnih recenzija znanstvenih članaka i knjiga za hrvatske časopise i izdavače.

Od 2002. do 2006. godine bio je glavni tajnik, a od 2007. nadalje član Organizacijskog odbora međunarodne znanstveno-kulturne manifestacije Dani Frane Petrića, koja se svake godine u organizaciji Hrvatskog filozofskog društva održava u Cresu. Od 2002. godine je glavni tajnik međunarodne znanstveno-kulturne manifestacije Lošinjski dani bioetike, koja se svake godine održava u Malom Lošinju u organizaciji Hrvatskog filozofskog društva, Hrvatskog bioetičkog društva i Grada Malog Lošinja. Od 2008. do 2010. godine bio je koordinator međunarodne konferencije Südosteuropäisches Bioethik-Forum / Southeast European Bioethical Forum (Opatija, 2008.; Sarajevo, 2009.; Beograd, 2010.). Bio je član organizacijskih i programskih odbora za tri domaća i trinaest međunarodnih znanstvenih skupova, tajnik organizacijskih i programskih odbora za pet domaćih i trinaest međunarodnih znanstvenih skupova, predsjednik Organizacijskog odbora jednog međunarodnog skupa, supredsjednik Programskog odbora jednog međunarodnog skupa i potpredsjednik organizacijskog odbora jednog domaćeg skupa. 2009., 2010., 2011. i 2013. bio je autor i voditelj projekta "Bioetika – pitanja života i smrti" u zagrebačkom Centru za kulturu Trešnjevka, u okviru kojega su održavana javna predavanja i diskusije o bioetičkoj problematici.

Član je Hrvatskog filozofskog društva od 1999. godine. 1999. i 2000. bio je član Upravnog odbora i tajnik Hrvatskog filozofskog društva, a od 2002. do danas obnaša dužnost administrativnog tajnika Hrvatskog filozofskog društva. Od 2007. je član Odbora za međunarodnu suradnju Hrvatskog filozofskog društva, a od 2012. član Odbora za arhivu Hrvatskog filozofskog društva. Od osnivanja, 2000., član je Hrvatskog bioetičkog društva, gdje od 2012. djeluje kao član Upravnog odbora, od 2013. kao voditelj zagrebačke podružnice Društva, a od 2016. kao predsjednik Društva. Također je, od 2011., počasni član Bioetičkog društva Srbije.

Od 2007. je član, a od 2013. predsjednik Državnog povjerenstva za provedbu natjecanja iz logike i filozofije učenika/ica srednjih škola pri Agenciji za odgoj i obrazovanje, gdje sudjeluje u izradi testova iz filozofije i provedbi testiranja na školskoj, županijskoj i državnoj razini, te u postupku izboru kandidata za Međunarodnu filozofsku olimpijadu. Od 2006. do 2009. bio je član stručnih povjerenstava za prosudbu udžbenika iz filozofije i etike pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske.