dr.sc. Slaven Jurić, izv. prof.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
izvanredni profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za komparativnu književnost
Konzultacije
srijeda 13-14 sati
Soba
B-211
Telefon
E-mail
sjuric@ffzg.hr

Slaven Jurić radi kao izvanredni profesor na Odsjeku za komparativnu književnost Filozofskoga fakulteta u Zagrebu. Magistrirao je radom Prodor stranih stihova u hrvatsko pjesništvo 19. Stoljeća, a doktorirao tezom Počeci hrvatskoga slobodnoga stiha – povijest i teorija oblika. U središtu njegova znanstvenoga interesa su problemi teorije i povijesti stiha kao i književnost romantizma,i modernizma i avangarde. Objavio je tridesetak znanstvenih i stručnih radova, ponajviše o hrvatskom pjesništvu 19. i 20. stoljeća u europskom kontekstu. Povremeno piše i književnu kritiku, a redovito surađuje i kao autor na enciklopedijskim projektima Leksikografskoga zavoda “Miroslav Krleža”. S engleskoga je prevodio esejistiku T. S. Eliota (Tradicija, vrijednosti i književna kritika ) kao i izbor iz radova R. Welleka (Književna teorija, kritika i povijest). Autor je i Vodiča za lektiru 1 i 2 u suradnji s D. Dudom, D. Šporerom i A. Zlatar.

Jurić, Slaven ;
Žanrovski aspekti "stvarnosnoga" pjesništva i pitanja njegova teorijskog određenja / Komparativna povijest hrvatske književnosti : Zbornik radova sa XIX. međunarodnoga znanstvenog skupa održanog od 29. do 30. rujna 2016. godine u Splitu. Vrsta ili žanr / uredile Vinka Glunčić-Bužančić i Kristina Grgić. . Split : Književni krug ; Zagreb : Odsjek za komparativnu književnost Filozofskoga fakulteta sveučilišta u Zagrebu, 2017.

edit
354192
Jurić, Slaven ;
A. B. Šimić i Miroslav K. / U: Zagreb : Beograd : Leksikografski zavod Miroslav Krleža : Hrvatsko semiotičko društvo ; Kulturni centar Beograda, 2016. (ur.). Povratak Miroslava Krleže / urednik Tomislav Brlek. -

edit
348607
Jurić, Slaven ;
Žanrovski paradoksi u Goranovoj 'Jami' / U: Pavlović, Cvijeta ; Glunčić - Bužančić Vinka ; Andrea Meyer-Fraatz (ur.). Komparativna povijest hrvatske književnosti : Zbornik radova (Poema u hrvatskoj književnosti: problem kontinuiteta) sa međunarodnog znanstvenog skupa održanog od 25. do 26. rujna 2014. godine u Splitu. Split ; Zagreb : Književni krug Split ; Odsjek za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2015.
[Naziv skupa: Znanstveni skup Komparativna povijest hrvatske književnosti (17 ; 2014 ; Split)]

edit
335839
Jurić, Slaven ;
Ambivalentni glasovi Kamovljeve Psovke / U: Pavlović, Cvijeta ; Glunčić-Bužančić, Vinka ; Meyer-Fraatz, Andrea (ur.). Komparativna povijest hrvatske književnosti. Zbornik radova XVI. Matoš i Kamov: paradigme prijeloma. Zagreb - Split : Književni krug Split - Odsjek za komparativnu književnost Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2014, str. 225-235.
[Naziv skupa: Matoš i Kamov: paradigme prijeloma (20.-21.03.2014. ; Split, Hrvatska)]

edit
317291
Jurić, Slaven ;
Stih kao politika? Neki politički aspekti stihovne forme od 1910. do 1920. / U: Pavlović, Cvijeta ; Glunčić-Bužančić, Vinka ; Meyer-Fraatz, Andrea (ur.). Komparativna povijest hrvatske književnosti (13 ; 2010 ; Split) Poetika i politika kulture nakon 1910. godine. Zbornik radova XIII sa znanstvenog skupa održanog od 30. rujna do 1. listopada 2010. godine u Splitu. Split - Zagreb : Split, Književni krug - Odsjek za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2011., str. 135-145.
[Naziv skupa: Komparativna povijest hrvatske književnosti. Zbornik radova XIII. Poetika i politika kulture nakon 1910. godine (30. 9 - 1. 10. 2010. ; Split, Hrvatska)]

edit
315833
Jurić, Slaven ;
Postoji li hrvatska stihološka škola? / U: Pavlović, Cvijeta ; Glunčić-Bužančić Vinka (ur.). Komparativna povijest hrvatske književnosti. Zbornik radova X. Smjerovi i metodologije komparativnog proučavanja hrvatske književnosti. Split : Književni krug, 2008, str. 90-99.
[Naziv skupa: Komparativna povijest hrvatske književnosti. Zbornik radova X. Smjerovi i metodologije komparativnog proučavanja hrvatske književnosti (27-29. 09. 2007. ; Split, Hrvatska)]

edit
318183
Jurić, Slaven ;
Šimićev simultanizam u teoriji i praksi / U: Pandžić, Vlado (ur.). Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa o hrvatskom književniku Antunu Branku Šimiću. Grude : Matica hrvatska, Ogranak Grude, 2008, str. 407-418.
[Naziv skupa: Međunarodni znanstveni skup o hrvatskom književniku Antunu Branku Šimiću: Drinovci, 5. i 6. rujna 2008. (05-06. 09. 2008. ; Drinovci, Bosna i Hercegovina)]

edit
1.08 Objavljeni rad s konferencije - znanstveni
373354
Jurić, Slaven ;
Popularno u elitnom - "stvarnosno" pjesništvo i poetski modernitet / Dani hvarskog kazališta. [41], Pučko i popularno. . Zagreb : Split : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti ; Književni krug, 2017.

edit
359169
Jurić, Slaven ;
Vezani i slobodni stih u poeziji Viktora Vide / Treći Šoljanov zbornik : 11. - 20. Dani Antuna Šoljana : Rovinj, 2006.-2015. / sastavio i uredio Boris Domagoj Biletić. - . Rovinj : Pučko otvoreno učilište grada Rovinja ; Pula : Istarski ogranak Društva hrvatskih književnika, 2016

edit
318186
Jurić, Slaven ;
Počeci simultanizma u hrvatskom pjesništvu / U: Batušić, Nikola et al. (ur.). Dani hvarskoga kazališta. Sv. 34. Počeci u hrvatskoj književnosti i kazalištu. Zagreb - Split : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti - Književni krug, 2008, str. 145-156.
[Naziv skupa: Dani hvarskoga kazališta. Počeci u hrvatskoj književnosti i kazalištu (02.-05. 05. 2007. ; Hvar, Hrvatska)]

edit
1.16.1 Poglavlje u knjizi - znanstveni rad
372810
Jurić, Slaven ;
Pavličić kao stiholog / Kuća od knjiga. Zbornik radova u povodu 70. rođendana Pavla Pavličića" / ur. Cvijeta Pavlović. . Hrvatska sveučilišna naklada - Odsjek za komprativnu književnost Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu - Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, 2017.

edit
312853
Jurić, Slaven ;
Formiranje Ujevićeva slobodnog stiha / U: Vuković, Tvrtko (ur.). Muzama iza leđa, Čitanja hrvatske lirike. Zagreb : Zagrebačka slavistička škola, 2010, str. 73-93.

edit
1.16.2 Poglavlje u knjizi - pregledni znanstveni rad
311951
Jurić, Slaven ;
Tomasovićev romantizam / U: Bogdan, Tomislav ; Pavlović, Cvijeta (ur.). Poslanje filologa. Zbornik radova povodom 70. rođendana Mirka Tomasovića. Zagreb : FF press, 2008, str. 155-161.

edit
1.18 Natuknica u enciklopediji, leksikonu, rječniku i sl.
365140
Jurić, Slaven ;
Labud / Leksikon Antuna Gustava Matoša / [urednici Igor Hofman, Tomislav Šakić].. Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2015., (2015) : str. 209-211.

edit
365142
Jurić, Slaven ;
Lirika / Leksikon Antuna Gustava Matoša / [urednici Igor Hofman, Tomislav Šakić].. Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2015., (2015) : str. 223-227.

edit
365143
Jurić, Slaven ;
Mora / Leksikon Antuna Gustava Matoša / [urednici Igor Hofman, Tomislav Šakić].. Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2015., (2015) : str. 254-256.

edit
365146
Jurić, Slaven ;
Notturno / Leksikon Antuna Gustava Matoša / [urednici Igor Hofman, Tomislav Šakić].. Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2015., (2015) : str. 270-273.

edit
365153
Jurić, Slaven ;
Versifikacija / Leksikon Antuna Gustava Matoša / [urednici Igor Hofman, Tomislav Šakić].. Zagreb : Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2015., (2015) : str. 410-415.

edit
1.26 Rad u postupku objavljivanja ili preprint
335882
Jurić, Slaven ;
A. B. Šimić i Miroslav K. / Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa Krleža danas. (predano u tisak), 2014.
[Naziv skupa: Krleža danas (2.-3. 11. 2012 ; Zagreb)]

edit
Prijevodi
2.01 Znanstvena monografija
350107
Wellek, Rene ; Jurić, Slaven [trl] ; Solar, Milivoj [com] ;
Književna teorija, kritika i povijest / Zagreb : Matica hrvatska, 2015. - 105 str. ; 17 cm. ISBN: 9789533410470 : .

edit
2.16 Umjetničko djelo
246323
Eliot, Thomas Stearns ; Stamać, Ante [edt, aut] ; Grčić, Marko [trl] ; Ladan, Tomislav [trl] ; Petrak, Nikica [trl] ; Šoljan, Antun [trl] ; Šoljan, Nada [trl] ; Tasovac, Ivo [trl] ; Vujasinović, Goran [trl] ; Slamnig, Ivan [trl] ; Brlek, Tomislav [edt, trl, aut] ; Jurić, Slaven [trl] ;
Pusta zemlja i druga djela / Zagreb : Školska knjiga, 2009. - 468 str. ; 21 cm. ISBN: 9789530617353.