dr.sc. Iva Kaić, v. asist.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
viši asistent
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
Konzultacije
srijeda: 11.00-12.00 h
Soba
F-20
Telefon
01/6060 785
E-mail
ikaic@ffzg.hr

Iva Kaić rođena je 1980. god. u Zagrebu, gdje je završila osnovnu školu i klasičnu gimnaziju. Diplomirala je 2005. god. na Odsjeku za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Iste se godine zaposlila u knjižnici Odsjeka za arheologiju na istome Fakultetu. Od 2008. do 2013. god. zaposlena je kao znanstveni novak na projektu "Corpus Inscriptionum Latinarum quae in Croatia repertae sunt" (130-0000000-0825, voditeljica projekta prof. dr. sc. Marina Milićević Bradač). Od 2014. god. suradnica je na projektu prof. dr. sc. Mirjane Sanader „Between the Danube and the Mediterranean. Exploring the role of Roman military in the mobility of people and goods in Croatia during the Roman Era” koji financira Hrvatska zaklada za znanost. Od 2009. god. sudjeluje u izvođenju nastave (Proseminar iz provincijalne arheologije, proseminar Ranokršćanski spomenici u Hrvatskoj) i terenske nastave pod mentorstvom prof. dr. sc. Mirjane Sanader na Katedri za antičku provincijalnu i ranokršćansku arheologiju Odsjeka za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Doktorirala je 2013. god. pod mentorstvom prof. dr. sc. Mirjane Sanader s temom "Rimski svijet u malome. Geme kao svjedočanstva svakodnevnog života". Njen istraživački interes obuhvaća ranokršćansku arheologiju i rimsku gliptiku.

Znanstveni projekti:

2014 - suradnica na projektu "Between the Danube and the Mediterranean. Exploring the role of Roman military in the mobility of people and goods in Croatia during the Roman Era (6505 - Hrvatska zaklada za znanost, voditeljica projekta dr. sc. Mirjana Sanader, red. prof.)

2008-2013: znanstvena novakinja na projektu "Corpus Inscriptionum Latinarum quae in Croatia repertae sunt"(130-0000000-0825, voditeljica projekta dr. sc. Marina Milićević Bradač, red. prof.)

2008-2013: suradnica na projektu "Rimski vojni logori u Hrvatskoj" (130-0000000-0777, voditeljica projekta dr. sc. Mirjana Sanader, red. prof.)

Znanstveno usavršavanje u inozemstvu:

2012 - Stipendija Mađarske vlade, Sveučilište u Debrecenu, trajanje: 1 mjesec