dr.sc. Kruno Kardov, doc.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za sociologiju
Konzultacije
četvrtkom 10.00-11.00
Soba
C010
Telefon
6120000
E-mail
kkardov@ffzg.hr

Diplomirao sociologiju 2002. te doktorirao 2012. godine na Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Sudjelovao je u dvanaest znanstveno-istraživačkih projekata u zemlji i inozemstvu, imao je kraće studijske boravke u Švedskoj (2005), Norveškoj (2005), Njemačkoj (2007) i Velikoj Britaniji (2013) te se usavršavao na Sveučilištu Kalifornija u Berkeleyu (proljetni semestar 2008). Izlagao je na više od desetak međunarodnih znanstvenih konferencija, držao je pozvana gostujuća predavanja na Sveučilištu u Zadru, Sveučilištu u Göteborgu, Norveškom sveučilištu znanosti i tehnologije u Trondheimu, te na programima Comparative History of Ideas Sveučilišta Washington iz Seattlea i International program in Bosnia, Croatia and Serbia, School for International Training iz SAD-a. Član je Europske sociološke asocijacije i Hrvatskog sociološkog društva pri kojem je od 2010. do 2012. bio voditelj Sekcije za sociologiju prostora. Član je suradničke istraživačke mreže Fringe Politics in Southeast Europe pri Centru za europska istraživanja Sveučilišta Queen Mary u Londonu. Organizator je desetak panela na znanstvenim konferencijama, gostujućih predavanja stranih i domaćih znanstvenika te znanstvenih radionica i stručnih okruglih stolova. Objavio je dvije knjige te desetak znanstvenih radova iz područja kolektivnog sjećanja i identiteta, društvene mobilizacije, participacije lokalnih zajednica u procesima odlučivanja, rekonstrukcije poslijeratne zajednice, organizacija civilnog društva i nezavisne kulture u Hrvatskoj. Vodio je prvo empirijsko istraživanje nezavisne kulturne scene u Hrvatskoj (2004.-2006.) i gradu Zagrebu (2005.-2006.), te istraživanje o participaciji lokalne zajednice u procesu prenamjene vojnih nekretnina (PINS: Public Interest-Not for sale, 2013-2014) i projekt Veteranske politike i dinamika organiziranja ratnih veterana u Hrvatskoj (2015-2017).