dr.sc. Kristina Kocijan, doc.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
Konzultacije
prema dogovoru
Soba
E-314
Telefon
01 6002 318
E-mail
krkocijan@ffzg.hr

Kristina (Vučković) Kocijan (MBZ 256 436) rođena je 16.12.1973. u Metkoviću, gdje završava i prva tri razreda srednje škole u CUO „Petar Levantin“. Četvrti razred srednje škole završava u Jacksonvillu, SAD kao 12 u klasi, čime je ušla među 5% najboljih američkih srednjoškolaca. 1992. godine upisuje se na FCCJ (Florida Community College at Jacksonville) u Jacksonvillu i prvu godinu završava u klasi A studenata. Godine 1993. prebacuje se u Zagreb na Filozofski fakultet, Odsjek za informacijske znanosti i Odsjek za engleski jezik i književnost gdje je 1998. diplomirala. Magistrirala je u svibnju 2004. godine na poslijediplomskom studiju informacijskih znanosti s temom 'Padežne gramatike i razumijevanje hrvatskoga jezika'. Doktorirala je u travnju 2009. godine na doktorskom studiju informacijskih znanosti s temom ‘Model parsera za hrvatski jezik’. Dodatno se obrazovala na tečajevima i ljetnim školama u zemlji i inozemstvu. Od studenog 2000. godine radi kao znanstvena novakinja na Odsjeku za informacijske znanosti. U prosincu 2011. godine birana je u zvanje docenta. Sudjelovala je na međunarodnim i nacionalnim znanstvenim skupovima te bila suvoditelj radionica u organizaciji Odsjeka za informacijske znanosti i radionice 'Corpus Analysis with NooJ' održane u sklopu LREC 2012 u Istanbulu. Od 2000. sudjelovala je u 3 nacionalna znanstvena projekta i 2 međunarodna znanstvena projekta. Mentorirala je 7 diplomskih radova, 5 završnih radova na preddiplomskom studiju i 2 završna rada na diplomskom studiji te bila voditeljica tri rada prijavljena za Rektorovu nagradu od kojih su dva i dobitnici Rektorove nagrade za 2006/07. i 2013./14. godinu. Od 2000. godine sudjeluje u nastavi na kolegijima ‘Osnove programiranja’, ‘Objektno programiranje’, ‘Programiranje 1’, ‘Osnove web dizajna’, ‘Napredno programiranje web aplikacija’, ‘Modeliranje jezika upravljano gramatikama’ te ‘Upotreba multimedijalnih alata’ (izvanredni studij bibliotekarstva).

Sudjelovanje na međunarodnim i nacionalnim znanstvenim skupovima
Sudjelovanje na međunarodnim i nacionalnim znanstvenim projektima
Recenziranje radova s međunarodnih i nacionalnih konferencija
Mentoriranje radova na diplomskom studiju, preddiplomskom i diplomskom studiju, te radova prijavljenih za Rektorovu nagradu.