Davor Krsnik, asist.

Akademski stupanj
Zvanje
asistent
Organizacijska jedinica
Odsjek za lingvistiku
Konzultacije
Petkom od 8.00 do 8.45 te od 9.30 do 10.00 sati
Soba
B005
Telefon
2048/ 6120 048
E-mail
dkrsnik@ffzg.hr

OBRAZOVANJE 2011. završio preddiplomski studij lingvistike i filozofije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2012. diplomirao lingvistiku i filozofiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2012. upisao Poslijediplomski doktorski studij lingvistike na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu PODRUČJA INTERESA I SPECIJALIZACIJE Gramatikalizacija iz perspektive konstrukcijske gramatike i kognitivne lingvistike; sustavi kategorizacije u jezicima svijeta; problem subjekta kao sintaktičke i semantičke kategorije; odnos gramatike i semantike kao sučelje jezika, mišljenja i kulture; semiotički pristup mitu i slavenskom paganskom simbolizmu. AKADEMSKA ZVANJA 2012. asistent na Odsjeku za lingvistiku, Katedra za semiologiju, Katedra za opću lingvistiku, Filozofski Fakultet, Sveučilište u Zagrebu NASTAVNI RAD - »Znakovi u komunikaciji«, izborni/obavezni kolegij (diplomski studij), Odsjek za lingvistiku, Sveučilište u Zagrebu, zimski semestar, akademske godine 2012./13., 2013./14., 2014./15., 2015./16., 2016./17., 2017./18. - »Povijest lingvističkih teorija«, izborni kolegij (preddiplomski studij), Odsjek za lingvistiku, Sveučilište u Zagrebu, ljetni semestar, akademske godine 2012./13., 2013./14., 2014./15., 2015./16., 2016./17., 2017./18. - »Uvod u povijest lingvističkih teorija«, obavezni kolegij (ŠPA), Odsjek za lingvistiku, Sveučilište u Zagrebu, zimski semestar, akademske godine 2012./13., 2013./14., 2014./15., 2015./16., 2016./17., 2017./18. - »Temelji kognitivne lingvistike«, izborni kolegij (preddiplomski studij), Odsjek za lingvistiku, Sveučilište u Zagrebu, zimski semestar, akademske godine 2014./2015.

PODRUČJA INTERESA I SPECIJALIZACIJE
Gramatikalizacija iz perspektive konstrukcijske gramatike i kognitivne lingvistike; sustavi kategorizacije u jezicima svijeta; problem subjekta kao sintaktičke i semantičke kategorije; odnos gramatike i semantike kao sučelje jezika, mišljenja i kulture; semiotički pristup mitu i slavenskom paganskom simbolizmu.

OBJAVLJENI RADOVI:
Krsnik, D. (2016), Suodnos prijevojnih obrazaca i gramatičkoga vida u hrvatskome jeziku, Rasprave: Časopis instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 42/1, Zagreb.