dr.sc. Jadranka Lasić-Lazić, red. prof.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
redoviti profesor u trajnom zvanju
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
Konzultacije
četvrtak 12-14 sati
Soba
E 323
Telefon
01 6002351
E-mail
jlasic@ffzg.hr

Prof. dr.sc. Jadranka Lasić Lazić rođena je 1949. godine u Požegi. Završila je studij filozofije i južnoslavenskih jezika i književnosti (1975.) na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te je magistrirala i doktorirala u polju informacijskih i komunikacijskih znanosti (1991.). Nakon završetka studija radila je u Knjižnicama grada Zagreba (1975.-1987.), a od 1987. godine zaposlena je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti. Izabrana je u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika i znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora (trajno zvanje 2007.). Bila je pročelnik Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti u dva mandata te je voditelj Poslijediplomskoga doktorskog studija informacijskih i komunikacijskih znanosti. Glavna područja njezinog znanstvenog interesa su organizacija znanja, upravljanje informacijama i znanjem, obrazovanje u informacijskom području, školske knjižnice. Bila je voditelj tri znanstveno istraživačka projekta financirana od Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta te voditelj jedne dionice međunarodnog projekta Tempus. Predaje više kolegija na preddiplomskom (Uvod u informacijske znanosti, Osnove upravljanja informacijskim institucijama), diplomskom (Upravljanje informacijama i znanjem, Sustavi za organizaciju znanja, Metodika nastave informatike 1, Metodika nastave informatike 2, Metodika informacijskog odgoja i obrazovanja 1, Metodika informacijskog odgoja i obrazovanja 2, Radionica kreativne nastave informatike) i poslijediplomskom studiju (Indeksni jezici, Knjižnice u obrazovanju, Organizacija informacija i znanja, Sadržajna analiza, Upravljanje informacijama i znanjem, Uvod u znanstveno-istraživački rad). Pozvani je predavač na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Sarajevu, Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru i Fakultetu organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu. Bila je mentorica u izradi četrdesetak studentskih diplomskih/završnih radova, osam znanstvenih magistarskih radova te osam doktorskih radova. Kao autor ili koautor objavila je četiri knjige, tri poglavlja u knjigama te preko osamdeset znanstvenih i stručnih radova u domaćim i stranim časopisima. U Zavodu za informacijske znanosti od 2000. godine bila je urednica triju zbornika i dvije knjige. Dobitnica je Godišnje nagrade Filozofskog fakulteta (2008.) za rezultate postignute u teorijskom i praktičnom radu u razvoju i afirmaciji informacijskih znanosti i iznimnom doprinosu promicanja e-učenja.