mr.sc. Mareike Brlečić Layer, lekt.

Akademski stupanj
magistar znanosti
Zvanje
lektor
Organizacijska jedinica
Odsjek za germanistiku
Konzultacije
ut. i čet. 10-11h
Soba
E 309
Telefon
00385.1.6002354
E-mail
mareike.layer@gmail.com

Rođena 1980. U Berlinu i Bordeauxu završila kulturološki studij, germanistiku i muzikologiju (Magister Artium 2006), te u Potsdamu njemački kao strani jezik (DaF/DaZ, 2008). Radila kao asistentica za nastavu njemačkog jezika u Pontarlier, Francuska (2007-08). Od 2012. godine radi kao lektorica za njemački jezik i kao odgovorna osoba za stipendije DAAD-a. Kod profesora Hartmuta Böhmea na Humboldt-Universität zu Berlin završava doktorat na temu „Praksa gostoprimstva u Visokom srednjem vijeku i suvremenosti“.