dr.sc. Vjera Lopina, v. asist.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
viši asistent
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
Konzultacije
utorkom od 14 do 15:30
Soba
E-314
Telefon
E-mail
vlopina@ffzg.hr

Rođena 09.04.1961. u Zagrebu, maturirala na Klasičnoj gimnaziji. Studij opće lingvistike i talijanskoga jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu upisala 1979/80, diplomirala 26.10.1983. Studij klasične filologije na istom Fakultetu upisala 1981/82, a studij Društveno-humanističke informatike 1984/85 i oba studija apsolvirala. Postdiplomski studij "Kultura istočnojadranske obale" upisala 1986. na Interuniverzitetskom centru u Dubrovniku. Od 1985. do 1991. radila u Staroslavenskom zavodu Instituta za filologiju i folkloristiku u Zagrebu, 1988. izabrana u zvanje istraživača-suradnika. Od 1986/87 honorarno predavala na Odsjeku za informacijske znanosti FF-a u Zagrebu. Od 1991. zaposlena kao mlađa asistentica na Odsjeku za informacijske znanosti, sudjelujem u nastavi iz kolegija: Infopraktikum 1, Uvod u društveno-humanističku informatiku, Kriptologija i vježbe iz Uvoda u programiranje. Surađujem na projektima "Modeli znanja i komunikacijski obrasci", "Rječnik crkvenoslavenskoga jezika hrvatske redakcije" te "Strojno razumijevanje hrvatskoga jezika". Na studiju Poslovne informatike predavala od 1994. do 1998. predmet "Zaštita podataka". Magistrirala 27. 10. 1999. obranivši magistarski rad pod naslovom "Strojna obrada imenične morfologije u pisanome hrvatskom jeziku". U suradničko zvanje asistenta za područje društvenih znanosti, polje informacijskih znanosti izabrana 10. 02. 2000. Doktorirala 19. 07. 2012. obranivši doktorsku disertaciju pod nazivom "Računalna obrana jezika i stila u pjesništvu A. B. Šimića". U zvanje višega asistenta izabrana 01. 09. 2012. godine. Sudjelovala na više znanstvenih skupova u zemlji i inozemstvu (u Italiji, Finskoj i Češkoj), na nekima s referatom, te nekoliko puta kao članica Organizacijskoga odbora. Objavila 12 znanstvenih radova u stručnim časopisima i zbornicima radova sa znanstvenih skupova.