dr.sc. Krunoslav Lučić

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
poslijedoktorand
Organizacijska jedinica
Odsjek za komparativnu književnost
Konzultacije
četvrtkom, 16.00 - 17.00
Soba
B-216
Telefon
01/6120116
E-mail
klucic@ffzg.hr

Krunoslav Lučić (Zagreb, 1981) diplomirao je dvopredmetni studij komparativne književnosti i filozofije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje je 2008. godine na Odsjeku za komparativnu književnost (pri Katedri za filmologiju) obranio diplomski rad s filmološkom temom Semiotički aspekti klasične teorije filma: problemi filmskog značenja i reprezentacije zbilje (mentor dr. sc. Nikica Gilić). Tijekom studija bio je stipendist Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, demonstrator na Odsjeku za komparativnu književnost, glavni urednik časopisa Čemu Udruženja studenata filozofije, član uredništva časopisa K. za književnost, književnu i kulturalnu teoriju, dobitnik Nagrade za izvrsnost u studiju i Rektorove nagrade, sudjelovao na simpozijima u Zagrebu, Rijeci, Dubrovniku i Novom Sadu te objavljivao tekstove u časopisima Hrvatski filmski ljetopis, Arti musices, Iluzija, K., Diskrepancija. Također je radio kao suradnik za film u Općoj i nacionalnoj enciklopediji u 20 knjiga te je bio tajnik uredništva zbornika 3-2-1, KRENI!: zbornik radova u povodu 70. rođendana Ante Peterlića (uredio Nikica Gilić, Zagreb: Filozofski fakultet, Odsjek za komparativnu književnost, 2006). Od 2008. godine student je Poslijediplomskog doktorskog studija književnosti, izvedbenih umjetnosti, filma i kulture, suradnik na znanstvenom projektu Stilistički opis hrvatske filmske baštine (voditelj dr. sc. Nikica Gilić) te je zaposlen kao znanstveni novak u suradničkom zvanju poslijedoktoranda na Odsjeku za komparativnu književnost (Katedra za filmologiju) Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu gdje predaje filmološke kolegije. 2014. na istom je fakultetu obranio doktorski rad iz filmologije pod naslovom "Suvremena teorija filmskoga stila i stilistički opis hrvatskoga dugometražnoga igranoga filma nakon Drugoga svjetskoga rata". Sudjelovao na više međunarodnih znanstvenih skupova (Komparativna povijest hrvatske književnosti: Istodobnost raznodobnog. Tekst i povijesni ritmovi, Split, 1. – 2. listopada 2009.; Komparativna povijest hrvatske književnosti: Poetika i politika kulture nakon 1910. godine, Split, 30. rujna – 1. listopada 2010.; Kind und Jugendlicher in der Literatur und im Film Bosnien, Kroatiens und Serbiens, Graz, 29. – 30. lipnja 2011.; 60. godina Festivala igranog filma u Puli i hrvatski film, Zagreb, 19. siječnja 2013.; Facing the Present: Transition in Post-Yugoslavia – the Artists' View, Graz, 20. – 22. ožujka 2013.; European Conference on Children's Film: Spotlight on Children's Film Research, Erfurt, 18. lipnja 2014.).

Bibliografija:

1. „Artikulacije tijela i tjelesnosti u filmu“, Filozofska istraživanja, god. 35, sv. 3, br. 139, (2015), str. 521-531. ISSN: 0351-4706.
2. „Filmologija, stilistika i pitanje stila“, u: Ryznar, Anera (ur.), Svijet stila, stanja stilistike, Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2015. ISBN: 978-953-175-585-6. (URL: http://stilistika.org/svijet-stila-stanja-stilistike; http://stilistika.org/lucic )
3. „Zoomorfne i antropomorfne figure u znanstvenofantastičnome filmu i filmu strave“, Hrvatski filmski ljetopis, god. 20, br. 77-78, (2014), str. 12-29. ISSN: 1330-7665.
4. „Figure ideološkog viška u tranzicijskom hrvatskom igranom filmu“, u: Hansen-Kokoruš, Renate (Ed.), Facing the Present: Transition in Post-Yugoslavia, Hamburg: Verlag Dr. Kovač, 2014, str. 121-135. ISBN: 978-3-8300-7380-2.
5. „Stilizacijske funkcije u hrvatskom dokumentarnom i eksperimentalnom filmu: dva primjera nenarativnih tipova filmskog izlaganja“, Hrvatski filmski ljetopis, 2013, god. 19, br. 73-74, str. 109-125. ISSN: 1330-7665.
6. „Stilistički aspekti klasičnog i modernističkog hrvatskog igranog filma na Festivalu u Puli“, u: Gilić, Nikica i Vidačković, Zlatko (ur.), 60 godina Festivala igranoga filma u Puli i hrvatski film, Zagreb: Matica hrvatska, 2013, str. 57-80. ISBN: 978-953-341-004-3.
7. „Die Figur des Kindes und des Jugendlichen im kroatischen Autoren-, Genre- und Kinderspielfilm nach dem Zweiten Weltkrieg“, u: Hansen-Kokoruš, Renate & Popovska, Elena (Hrsg.), Kind und Jugendlicher in der Literatur und im Film Bosniens, Kroatiens und Serbiens, Hamburg: Verlag Dr. Kovač, 2013, str. 351-380. ISBN: 978-3-8300-6789-4.
8. „Pripovjedno organiziranje individualne traume u fikcionalnom filmu“, Hrvatski filmski ljetopis, 2011, god. 17, br. 67, str. 42-53. ISSN: 1330-7665.
9. „Seks, nasilje i videovrpce: etika filmskog iskazivanja u filmovima Michaela Hanekea“, Hrvatski filmski ljetopis, 2011, god. 17, br. 65-66, str. 116-128. ISSN: 1330-7665.
10. „Rani hrvatski dokumentarni film: poetika nefikcionalnih izlagačkih struktura“, u: Pavlović, Cvijeta, Glunčić-Bužančić, Vinka i Meyer-Fraatz, Andrea (ur.), Poetika i politika kulture nakon 1910. godine – Zbornik radova XIII., Split; Zagreb: Književni krug; Odsjek za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2011, str. 389-408. ISBN: 978-953-163-361-1.
11. „Recepcija teorije filmskog medija na počecima hrvatske filmologije: Ljubomir Maraković i Ranko Marinković“, u: Pavlović, Cvijeta, Glunčić-Bužančić, Vinka i Meyer-Fraatz, Andrea (ur.), Istodobnost raznodobnog. Tekst i povijesni ritmovi – Zbornik radova XII., Split; Zagreb: Književni krug; Odsjek za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2010, str. 394-419. ISBN: 978-953-163-344-4.
12. „Metafilmske strukture i oblici (samo)svijesti u hrvatskom i svjetskom filmu“, Hrvatski filmski ljetopis, 2009, god. 15, br. 57-58, str. 65-91. ISSN: 1330-7665.
13. „Jan Mukařovský i strukturalistička teorija filma u kontekstu filmološke tradicije“, Hrvatski filmski ljetopis, 2007, god. 13, br. 49, str. 48-58. ISSN: 1330-7665.
14. „Glazba kao oblik popularne fikcije: Aspekti vokalno-instrumentalne popularne glazbe u Zagrebu između dvaju svjetskih ratova“, Arti musices, god. 38, br. 1, (2007), str. 119-142. ISSN: 0587-5455.

Ostalih radovi:
„Glenn Miller Movies“, Hrvatski filmski ljetopis, 2015, god. 21, br. 84, str. 214-218. (kritički prikaz dvaju eksperimentalnih filmova Toma Gotovca)
„Komunisti i Indijanci: politički vestern onkraj granica hladnoga rata“, Hrvatski filmski ljetopis, 2015, god. 21, br. 82-83, str. 199-203. (prikaz elektroničkog časopisa Frames Cinema Journal s tematom o istočnoeuropskom vesternu)
„Moj zanat (Mladen Matičević, 2014)“, Hrvatski filmski ljetopis, 2015, god. 21, br. 81, str. 114-117. (kritika biografskog dokumentarnog filma o Arsenu Dediću)
„European Conference on Children’s Film (ECCF) and the KIDS Regio Forum“, Libri & Liberi: časopis za istraživanje dječje književnosti i kulture, 2014, god. 3, br. 2, str. 484-487. (prikaz dviju konferencija održanih u Erfurtu, Njemačka i posvećenih dječjem filmu)
„Jasno ocrtana mreža filmskih vrsta“, Vijenac, 2012, br. 479-481; str. 43. (stručni prikaz knjige Hrvoja Turkovića Nacrt filmske genologije, Zagreb: Matica hrvatska, 2010)
„Tomu u čast (Hrvatski filmski ljetopis, br. 64, zima 2010. Hrvatski filmski savez)“, Vijenac, 2011, br. 453-455. (prikaz časopisa posvećenog Tomu Gotovcu)
„Uvjeti predaje (The Proposition, John Hillcoat, 2005)“, Hrvatski filmski ljetopis, 2007, god. 13, br. 50, str. 131-133. (filmska kritika)