Jasmina Lukec, zn. novak

Akademski stupanj
Zvanje
znanstveni novak
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
Konzultacije
Soba
B 112
Telefon
01 4092 075
E-mail
jlukec@ffzg.hr

Jasmina Lukec rođena je 22. kolovoza 1982. u Zagrebu, gdje je završila i srednju školu. Kroatistiku i sociologiju diplomirala je 2006. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. God. 2006–08. radila je u Leksikografskom zavodu »Miroslav Krleža«, najprije kao korektor, potom kao stručni suradnik na projektu Leksikon Marina Držića, a od 2008. zaposlena je kao znanstvena novakinja na Katedri za stariju hrvatsku književnost Odsjeka za kroatistiku Filozofskoga fakulteta u Zagrebu. Radila je na projektu Imagološka istraživanja hrvatske književnosti od 16. do 19. stoljeća koji je vodio prof. dr. sc. Davor Dukić. Suradnica je Leksikografskoga zavoda »Miroslav Krleža«.

Jasmina Lukec bavi se proučavanjem hrvatske ranonovovjekovne književnosti i kulture, a uže područje njezina zanimanja je proučavanje starije kajkavske književnosti.