Josipa Lulić, asist.

Akademski stupanj
Zvanje
asistent
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest umjetnosti
Konzultacije
Soba
C-124
Telefon
E-mail
jlulic@ffzg.hr

Rođena je u Karlovcu 1983. godine, gdje je 2002. godine završila opću gimnaziju. Diplomirala je povijest umjetnosti i talijanski jezik i književnost 2009. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomskim radom Mjesta kulta u urbanizmu kasnoantičkog grada na primjerima Zadra i Poreča pod mentorstvom prof. dr. sc. Miljenka Jurkovića. Suradnica je na projektu IRCLAMA Međunarodnog istraživačkog centra za kasnu antiku i srednji vijek Sveučilišta u Zagrebu, a od 1. listopada 2009. godine zaposlena je na Odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kao znanstvena novakinja-asistentica na projektu prof. dr. sc. Miljenka Jurkovića Hrvatska umjetnička baština do ‘stila 1200.’ u europskom kontekstu. Godine 2010. upisala je Poslijediplomski doktorski studij povijesti umjetnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.