dr.sc. Nikola Ljubešić, doc.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
Konzultacije
utorkom 12.00-13.30
Soba
E315
Telefon
E-mail
nljubesi@ffzg.hr

Nikola Ljubešić rođen je 26. ožujka 1979. godine u Zagrebu. Po završenoj osnovnoj školi u Zagrebu i Heidelbergu (SR Njemačka) upisuje XV. matematičku gimnaziju u Zagrebu. Uz opće prolazi i osnovno te srednjoškolsko glazbeno obrazovanje. Upisuje Filozofski fakultet, smjerove Informatologija i Njemački jezik i književnost. Tijekom studija prima stipendiju Grada Zagreba. Na drugoj godini studija, pod mentorstvom prof. Damira Borasa, dobiva i Rektorovu nagradu. Po diplomi 2003. godine upisuje poslijediplomski studij informacijskih znanosti. Godinu dana kasnije se zapošljava na Odsjeku za informacijske znanosti Filozofskog fa-kulteta kao znanstveni novak na projektu prof. Damira Borasa. Tijekom poslijediplomskog studija provodi mjesec dana na City University u Londonu te šest mjeseci na University of Pennsylvania u Philadelphiji. Godine 2009. brani doktorski rad pod naslovom Pronalaženje događaja u višestrukim izvorima informacija. Zapošljava se na mjestu docenta na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti, Katedri za leksikografiju i enciklopedistiku 2011. godine. Od samih početaka vlastitog znanstvenog rada usmjerava se na području obrade prirodnog jezika. Proučava i rješava čitav niz problema poput izgradnje velikih mrežnih korpusa, izgradnje usporednih i usporedivih korpusa na temelju podataka s mreže, identifikacije jezika, indukcije morfoloških leksikona, morfosintaktičkog označavanja, prepoznavanja naziva u tekstu, crpljenja višejezičnih leksikona iz usporedivih korpusa, crpljenja terminologije i višejezičnih terminoloških baza iz usporedivih korpusa, statističkog strojnog prevođenja, nadzirane i nenadzirane klasifikacije dokumenata, modeliranja tema, analize mišljenja i dr. Sudjeluje na dva nacionalna projekta prof. Damira Borasa te na četiri međunarodna FP7 projekta na kojima je lokalni koordinator prof. dr. sc. Marko Tadić. Početkom 2013. godine sam postaje lokalni koordinator na FP7 projektu na temu automatske izgradnje sustava za strojno prevođenje. Kroz nastavni rad razvija kurikulum na četiri kolegija, mentorira više završnih i diplomskih radova te mentorira i tri znanstvena studentska rada nagrađena Rektorovom nagradom. U 2012. godini preuzima i mentoriranje dva doktorska rada.

Aktivni projekti:
2014.-2017. ARRS projekt "Resources, tools and methods for the research of nonstandard Internet Slovene"
2014.-2016. Projekt financiran iz strukturnih fondova EU "Računalni asistent za podršku pri unosu teksta osobama s jezičnim poremećajima"
2014.-2015. Bilateralni HR-SL projekt s Institutom "Jožef Stefan", Ljubljana
2013.-2016. FP7 Abu-MaTran

Prošli projekti:
2012.-2014. FP7 XLike
2011.-2013. FP7 CESAR
2011.-2012. FP7 LetsMT!
2011.-2012. FP7 ACCURAT
2005.-2012. Hrvatska rječnička baština i hrvatski europski identitet
2002.-2005. Hrvatska rječnička baština i računalni prikaz rječničkoga znanja
1999.-2002. Modeli znanja i obrada prirodnoga jezika