dr.sc. Lovorka Magaš Bilandžić, doc.

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest umjetnosti
Konzultacije
Srijeda, 14:00 - 15:30
Soba
C-101
Telefon
+ 385 1 4092 406
E-mail
lmagas@ffzg.hr

Rođena je 1981. u Zagrebu. Diplomirala je povijest umjetnosti i komparativnu književnost na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2005., a doktorirala 2012. s temom "Sergije Glumac – život i djelo". Od 2006. zaposlena je na Odsjeku za povijest umjetnosti kao znanstvena novakinja na projektu "Hrvatska umjetnost 19. i 20. stoljeća u europskom kontekstu" prof. dr. sc. Zvonka Makovića. U zvanju docentice je od 2016. Surađivala je na nizu domaćih i međunarodnih projekata: znanstvenim projektima "Hrvatska umjetnost od klasicizma do postmoderne" (2007.−2013.) i "Pariška likovna scena i hrvatska moderna umjetnost" (2013.–2015.), projektu HRZZ-a "Croatia and Central Europe: Art and Politics in the Late Modern Period (1780-1945)" (2014.−2017.), bilateralnim međunarodnim projektima "Hrvatsko-srpske umjetničke veze u 18., 19. i 20. stoljeću" (2011.–2012.) i "Njemačko-hrvatske umjetničke veze kao dio internacionalnih umjetničkih mreža 20. stoljeća" (2014.–2015.) te međunarodnom istraživačko-izložbenom projektu "Bauhaus − umrežavanje ideja i prakse" (2013.–2015.). Od veljače 2007. sudjeluje u izvođenju nastave iz obaveznih predmeta "Moderna i suvremena umjetnost" i "Umjetnost nakon 1900." i niza izbornih kolegija na preddiplomskoj i diplomskoj razini studija, a od 2012. izvodi i obavezni kolegij "Izvaneuropske kulture i moderna umjetnost" na diplomskom studiju (modul 3). Bila je dio autorskog tima izložaba "Strast i bunt – ekspresionizam u Hrvatskoj" (dionica grafika, Galerija Klovićevi dvori, 2011.) i "Put u vječnost" (dionica fotografija, Galerija Klovićevi dvori, 2016.). Autorica je nekoliko izložaba: "Sergije Glumac" (Galerija Milan i Ivo Steiner, 2005.), "Strast i bunt u hrvatskoj karikaturi" (Galerija Klovićevi dvori, 2011.), "Ekspresionizam u hrvatskoj grafici" i "Suvremena hrvatska grafička scena / propitivanje medija" (obje realizirane u sklopu "VI. dana grafike" u osječkoj Galeriji likovnih umjetnosti, 2013.), "Silvio Vujičić: Behind the Scene" (Galerija Vladimir Bužančić, 2014.) te "Foto Tonka: Tajne ateliera društvene kroničarke" (Galerija Klovićevi dvori, 2015.). Surađivala je na izložbama "Slika i objekt" (2004.), "Postskulptura" (2005.) i "Avangardne tendencije u hrvatskoj umjetnosti" (2007.) te katalogu izložbe "Slavonija, Baranja i Srijem – vrela europske civilizacije" (2009.). Sudjelovala je na nizu domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova te održala brojna javna predavanja. Objavila je knjigu "Foto Tonka – Tajne ateliera društvene kroničarke", a uz znanstvene radove redovito objavljuje i stručne tekstove. Područje njezina interesa vezano je uz modernu i suvremenu umjetnost, ponajprije grafički dizajn, scenografiju, fotografiju, grafiku i povijest izložaba.

Popis radova i sudjelovanja na znanstvenim skupovima dostupan je na http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=291911.